Új polgárőr egyesület alakult Somogyban

A megye 78. polgárőr egyesületeként megalakult a Zákányi Polgárőr Egyesület, 20 fővel. Az alapító tagok Rozs János. ny. hőr. alezredest választották meg elnöknek, akit még két elnökségi társa segít az egyesület irányításában.

A pénteken megtartott oktatást és vizsgát, megtisztelte jelenlétével Poór Gyula a SMPSZ elnöke, Gazdag Ferenc elnökhelyettes, Csernai Ákos Ottót alelnök, járási koordinátor és Lőrincz László a szomszéd polgárőr egyesület, Zákányfalu elnöke.

Rozs János egyesületi elnök köszöntötte a tagságot, a megjelent megyei elnökségi tagokat és szomszéd egyesület elnökét. Ezt követően röviden ismertette, hogy miért, milyen körülmények és nehézségek során alakult meg az egyesület. Milyen terveik vannak az egyesülettel, a szolgálatok ellátásával, valamint, hogy együttműködési megállapodás született az Önkormányzat és az egyesület között.

A tagok helybeliek, többségük aktív dolgozó a MÁV-nál, vagy helyben illetve a környékben. Az egyesület elnöke elmondta, hogy a 2015-ben történt nagy migrációs nyomás után, amikor is Zákány faluban több ezer személy érkezett és indult tovább vonatszerelvényekkel szervezett formában, döntötte el, hogy létre kell hozni a polgárőrséget. 2016-ban megkereste a településen azokat a személyeket, akiket alkalmasnak vélt, hogy az egyesület alapítótagjai legyenek, és lassan kialakult az a taglétszám, mellyel az egyesület megalakult.

Az alakuló ülést követően, a hosszas Törvényszéki levelezgetések, pótlások beadása után, majd 2017-ben újabb közgyűlés tartását követően, az egyesületet bejegyezték a Törvényszéken.

Az idén január első hetében kezdeményezték a tagfelvételt a SMPSZ tagegyesületei közé, melyet a megyei elnökség egyhangúan megszavazott.

Az egyesület vezetősége a megyei Szövetségtől kért segítséget, az alap polgárőr ismeretek oktatásához és vizsgához, valamint a polgárőr igazolványok elkészítésének segítésében, hogy minél előbb ki tudjanak menni „területre”.

A köszöntő és bemutatkozó szavak után Poór Gyula kért szót, és a megyei elnökség nevében elmondta, hogy örül az egyesület megalakulásának itt közvetlen határ mellett, minden segítséget meg fog adni az egyesületnek Ő is és a megyei vezetés, hogy munkájuk, tevékenységük hasznára váljon a településnek és az itt élők biztonságának.

Ez után felkérte Gazdag Ferencet, hogy az oktatást tartsa meg és a tesztlapok kitöltését felügyelje, segítse. A tagok általános ismereteket kaptak a polgárőrségről, a polgárőr törvényről, szolgálati és etikai szabályzatról, szolgálat ellátásról, módjáról, bűncselekményfajtákról, bírtokvédelemről, jelzőőri tevékenységről, SZEM mozgalom fontosságáról. Ezt követően megkezdődött a tesztlapok kitöltése.

Az észrevehető volt, hogy már előzetesen készültek a vizsgára, alapvető polgárőri ismeretekkel rendelkezte.  A tesztlap kitöltése során, ahol elakadás történt ott megbeszélésre, megvitatásra került a helyes válasz.

A tesztlapok kitöltése után, mivel az elnökség nem jött üres kézzel, átadásra került egy új lézeres fénymásoló, mivel ezzel az egyesület még nem rendelkezett, valamint szintén átadásra került 20 db. új típusú láthatósági mellény, és 20 db. megyei polgárőr karjelzés.

Ugyancsak Gazdag Ferenc részéről felhívás történt, a Határvédelmi Polgárőr Tagozathoz való csatlakozás lehetőségére, munkájáról, céljáról. Az elnök úr ígéretet tett, hogy megbeszélik a következő ülésen és valószínű, hogy csatlakozni fognak a Tagozathoz.

Az egyesület tagsága és elnöksége az átadásra került technikai eszközt és mellényeket nagy örömmel fogadta, az elnök úr köszönetét fejezte ki a megyei vezetésnek, hogy már most ilyen formában támogatják az új egyesületet.

Ezt követően kötetlen beszélgetésre, tagdíj befizetésre került sor.

/Gazdag Ferenc Somogy sajtó/