Tolnában fontosak a polgárőrök

Az országban az elsők között – ha nem elsőként – alakult meg a megyei bűnmegelőzési tanács annak idején. A testület rendszeresen ülésezik, s a résztvevők igencsak aktívan veszik ki részüket a tanács munkájából. Erről október 17-én győződhettünk meg, amikor a Tolna Megyei Bűnmegelőzési Tanács soros ülését tartotta a Tolna Megyei Önkormányzati Hivatal tanácstermében.

Az ülés résztvevőit – közöttük is Szabó Csaba r. ezredest, Tolna megyei főkapitányt, dr. Hatala Józsefet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökét, dr. Túrós Andrást, az Országos Polgárőr Szövetség elnökét és Karl Bélát, Nagymányok polgármesterét – Illés László r. alezredes, a TMBT titkára köszöntötte, azt Ribányi József, a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke nyitotta meg, majd felkérte a megye újdonsült főkapitányát egy rövid bemutatkozásra.

Eddig inkább üldöztem a bűnt, semmint a megelőzéssel foglalkoztam, de tudom ez a tevékenység egy olyan szegmense a Rendőrségnek, amelyhez kell a Polgárőrség, az önkormányzatok és az NBT támogatása, hogy sikerre vigyük. Tolna megyében ennek hagyománya van, s mert elődöm, Soczó László tábornok kijelölt útján szeretnék tovább haladni, ezt is prioritásként fogom kezelni. A cél szent, közös és megvalósításra érdemes! – hangoztatta Szabó Csaba r. ezredes.

A napirendnek megfelelően ezt követően Karl Béla, Nagymányok polgármestere tartott előadást arról: „Mit tehet az önkormányzat a település biztonságának megszilárdításáért?” A város első embere azzal kezdte: amikor megválasztották 2006-ban, egy morálisan lepusztult, székelyek, svábok, magyarok és cigányok lakta települést vett át 25 százalékos munkanélküliséggel, napi „balhékkal”. Mára város lett Nagymányok, s nem csak megszűnt a munkanélküliség, de már munkaerőhiány van, s a bűnesetek száma is kisebb szabálysértésekre, rendbontásokra korlátozódott. Mindez köszönhető annak is, hogy sok év után három esztendeje újjáalakult a polgárőr egyesület, s a kis csapat péntektől vasárnapig járőrözik velem együtt. A városban a Rendőrség, Polgárőrség, önkormányzat hármasa kart karba öltve végzi megelőző tevékenységét a lakosság javára.

Mindezt megerősítette hozzászólásában dr. Marcsek Sándor r. ezredes, Bonyhád rendőrkapitánya, aki elmondta: a településen élők biztonságban érzik magukat, ami annak is köszönhető, hogy felére csökkent a bűnesetek, szabálysértések száma Nagymányokon, s igaz ez a megállapítás a 14 kiemelt bűncselekmény típusra is! Dunaföldvár polgármestere, Horváth Zsolt mindehhez annyit tett hozzá: náluk a már említett hármas összefogásba bevonták a mezőőröket is, s mert számíthatnak egymásra a nap minden órájában, ez növeli a település élhetőségét. Az önkormányzatnak támogatni kell a biztonság e letéteményeseit, hiszen nekik köszönhetően lesz még jobb a közbiztonság, még élhetőbb a város.

E napirend lezárása után dr. Túrós András előadását hallgatták meg a jelenvoltak „A Polgárőrség feladatai és lehetőségei a települések biztonságának fenntartásában” címmel. Az OPSZ elnöke azzal kezdte: A Polgárőrség az újkori Magyarország sikertörténete, biztos pillére. Az elmúlt negyedszázad alatt valósággal berobbant a rendészeti közéletbe! Az utóbbi nyolc év pedig rámutatott arra: várakozáson felül teljesít a Polgárőrség mindennapjainkban. Az elnök rámutatott arra: a Polgárőrségnek van egy küldetése. Alaptevékenysége a járőrözés, a figyelőszolgálat, a jelzőőri tevékenység és a külterületek védelme. Emellett persze számos kiegészítő tevékenységgel is foglalkoznak az önkéntes bűnmegelőzők. Akik egy „humán nehéz” szervezet tagjai 61 ezren 2074 polgárőr egyesületbe tömörülve. Siker, hogy toborzás nélkül is nő a létszám, 2016-ban például 5 ezerrel!

Annak érdekében – folytatta dr. Túrós András – hogy ne maradjon a település rendőr, vagy polgárőr nélkül, összehangolt szolgálatra van szükség e két szerv részéről. Aki szólt arról is: a polgárőrök többségét a nyugdíjasok adják, nem véletlenül kedvezőtlen a korfa. A fiatalítás nehezen megy, a várt tömegek helyett eddig 1200 Ifjú Polgárőrt sikerült beléptetni az egyesületekbe. Az OPSZ elnöke a továbbiakban a Polgárőrség szakmai programjait vette górcső alá. Beszélt a 300×100 Biztonság mintaprogramról, amelynek köszönhetően az érintett településeken 20-30 százalékkal javultak a bűnügyi mutatók. Ezért is született a belügyminiszteri döntés: folytatni kell ezt a sikerprogramot a Belügyminisztérium pénzügyi és technikai támogatásával. A Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program a megyei városok, fővárosi kerületek polgárőr egyesületeire volt hivatott felhívni a figyelmet, igyekezve ráébreszteni az önkormányzatokat, hogy speciális civil szervezeteink sokat tehetnek a biztonságért, a lakosság biztonságérzetének növeléséért.

A Polgárőrség egy közbiztonsági tartalék, amivel Magyarország Kormánya, Rendőrsége kiválóan sáfárkodik. Az önkormányzatok többsége is felismerte az ebben rejlő lehetőségeket. Motiválni kell a polgárőröket, az önkormányzatok a jövőben adjanak még nagyobb szakmai, rendészetpolitikai hátteret a polgárőr egyesületeknek! Fokozottan kell foglalkozni a fiatalítással – Tolnában mindössze 27 Ifjú Polgárőr van –, tanintézeti polgárőr egyesületeket kell létrehozni a tantestület tagjai, vagy kettős tagsággal rendelkezőkkel, s ezen egyesülethez csatlakozhatnának az ifjak. 2018-ban a gyermek- és ifjúságvédelmet tűzi zászlajára a Polgárőrség. Ehhez az önkormányzatok, a Rendőrség és az NBT partnerségét is várjuk. A Polgárőrség közbiztonsági kincs! – zárta előadását dr. Túrós András.

Akinek előadását Széles János, a Tolna Megyei Polgárőr Szövetség elnöke helyi adatokkal és példákkal egészítette ki, megemlítve: 52 járőrautójuk elsősorban a külterületeken vethető be. S ha már külterület: Várdombon 42 fővel megalakult a Lovas Tagozat, amelynek tagjai elsősorban a tanyavilágban, a külterületeken segíthetik a bűnmegelőzést.

A Magyar Honvédelmi Szövetség /MHSZ/ megszűnésével a fiatalok számtalan lehetőségtől elestek a hazafias és honvédelmi nevelés terén – irányította rá a figyelmet a fiatalokkal foglalkozásra dr. Hatala József, az NBT elnöke. A Honvédség, az OPSZ és az NBT keresi a kiutat, hogyan lehetne vonzó programokat kialakítani a ma virtuális világában élő fiataloknak. Érdemes azokat az idős embereket is megkeresni, akik a közösségépítésben, az ifjakkal foglalkozásban járhatnak élen. A siker csak akkor érhető el, ha közösen és együtt teszünk ezért.

Kiemelten jó érzés hallani a Polgárőrség jövő évi gyermekvédelmi programját – fogalmazott Baksa Csaba, a Tolna Megyei Gyermekvédelmi Központ vezetője. Neuralgikus pont ugyanis: igen magas a gyermekszökések száma. Tud-e ebben a Polgárőrség segíteni? Dr. Túrós András válaszként elmondta: a fiatalokért versenyfutás van, várhatóan 2018 január-február hónapban kerül az OPSZ Elnöksége elé a gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos polgárőri feladatokról szóló előterjesztés. Szeretnénk élen járni ebben a kérdéskörben!

A tanácskozás Illés László zárszavával fejeződött be.

Fotó: www.tolnamegye.hu

T. Z.