Tagozat ülés és lovas polgárőrök oktatása

Az OPSZ Lovas Tagozata 2017. január hó 20-21-22. napjain 3 napos program sorozatot tartott Lakiteleken, a Népfőiskola Alapítvány vendégszeretetét élvezve. Köszönet illeti a Népfőiskola Alapítványt, amiért a magas létszámú programnak a teremhasználat lehetőségét és a távolabbról érkező polgárőröknek a szállást ingyen biztosította.

Az első napon, január 20-án délelőtt tartotta az évadnyitó kibővített ülését az OPSZ Lovas Tagozata, amelyen a megyék lovas koordinátoraival és a Készenléti Rendőrségtől, valamint a Nemzeti Lovaskultúra Szövetségtől meghívott vendégekkel közösen értékelte a Tagozat az elmúlt 2016-os év eredményeit, valamint megvitatták a 2017-es évben a fejlődési lehetőségeket, szükséges változtatásokat. A fejlődés dinamikusnak mutatkozott 2016-ban is.

A Tagozat adatnyilvántartása szerint – 2017. január 01-én – országszerte 173 településen, azaz polgárőr egyesületben 914 fő lovas polgárőr lát el bűnmegelőző szolgálatot kb. 714 lóval.

A lakókörnyezetük külterületi részein adott szolgálatokon kívül, 2016. évben a déli határ mentén 44 napon láttak el – az OPSZ Szolgálati Szabályzatban rögzített ún. járőrvezetői vizsgával rendelkező – lovas polgárőrök önkéntes alapon saját lovaikkal, a rendőrségi lovasokkal közös járőr szolgálatot 2-16 fő között váltakozó létszámban. Mindez összesen 112 nyeregbe szállást, azaz szolgálat teljesítést jelentett a lovas polgárőrök részéről.

Az ülésen közös volt az álláspont abban, hogy a Tagozat életében kiemelkedően aktív volt a 2016-os év, főleg a lovas gyakorlati oktatások terén. Tudatos felkészülés folyt ugyanis az OPSZ Szolgálati Szabályzatának azon változására, miszerint 2017. január 1. napjától külterületi portyaszolgálat csak lovas járőrvezető I. minősítéssel rendelkező lovas polgárőr vezetésével adhat szolgálatot. Ezen lovas szakmai szűrő alkalmazása fontos volt a balesetek megelőzése, a lovas járőrszolgálatok hatékonyságának és minőségének emelése érdekében.

A Tagozat szervezésében 9 gyakorlati foglalkozás volt év közben az ország különböző pontjain (Kecskemét, Sümeg, Sóskút, Kisbér, Debrecen, Isaszeg, Érsekcsanád, Csemő, Budapest), köztük 3 napos képzések is, ahol a lovasok felkészülhettek a szolgálatokra, és járőrvezetői gyakorlati szintfelmérőt teljesíthettek lovaikkal. Ezen felül a Készenléti Rendőrség Lovas Alosztályának meghívása alapján további 3 alkalommal nyílt lehetőség a rendőrlovasokkal közös összevonásokon részt venni 4-5 fős válogatott polgárőr lovascsapatoknak a lovas szolgálati tudás mélyítése érdekében. Az életbelépő szigorításra a felkészülés sikeres volt, a járőrvezető lovasok létszáma nagymértékben emelkedett országszerte, így várhatóan mindenhol eleget fognak tudni tenni az OPSZ Szolgálati Szabályzatában foglaltaknak a működő lovas csoportok.

Egy év telt el a megyei lovas koordinátori poszt bevezetése óta. A tapasztalatok megvitatása során a megyei koordinátorok nagy része jelezte, hogy a megyei szövetségekkel és a megyéken belüli lovas csoportokkal folytatott kommunikáció gyakran akadozik még, ezt fejleszteni szükséges a hatékonyabb együtt munkálkodás érdekében. A kibővített ülést követően, péntek estétől az ország 10 megyéjének (Bács-kiskun, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Tolna és Zala megyéből) 21 polgárőr egyesületéből érkeztek lovas polgárőrök, szám szerint 83-an (köztük 16 fő ifjú polgárőr), hogy részt vegyenek a hétvégére tervezett lovas polgárőr oktatáson.

Az előadások iránt a környező településektől érkező – korábban már vizsgázott – érdeklődő lovas polgárőrökkel kiegészülve zsúfolásig megtelt mindkét nap a Népfőiskola legnagyobb előadó terme, a Kölcsey Ház díszterme.

Mind az ülés, mind az oktatás megnyitóján Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés Alelnöke, a Népfőiskola Alapítvány Kuratóriumának elnöke személyesen köszöntötte a résztvevőket. Megköszönte a lovasok önkéntes bűnmegelőző tevékenységét és a magyar lovaskultúra megőrzéséért, ápolásáért tett erőfeszítéseiket. Röviden ismertette az Alapítványnál jelenleg folyó fejlesztéseket. E körben kitért arra is, hogy a polgárőr lovas ágazat földrajzi központja otthonra lel az Alapítványnál hamarosan megépülő lovas létesítményben, ahol nemcsak fedeles lovarda épül, de a szolgálati feladatokra történő felkészülést célzó kültéri gyakorló lovas pálya is.

A lovas polgárőrök fegyelmezetten, kitartóan, figyelemre méltó lelkesedéssel és elköteleződéssel hallgatták végig a feszített tempójú előadás sorozatot. Szombaton reggel 8:30 órától este 18.30-ig, vasárnap reggel 08-tól 13:30 óráig tanultak az önként iskolapadba ülők, majd ezt követően vasárnap délután írásban adtak számot tudásukról.

Két szolgálati típus tesztlapjait teljesítették a résztvevők. Először a portya szolgálathoz szükséges 11 témakörös, 100 kérdéses választós tesztlapot töltötték ki, majd a 10 kifejtést igénylő kérdést tartalmazó lovas járőrvezető I. szintű teszt lapokkal folytatták.

Sokan úgy érkeztek, hogy előzetesen már felkészültek egyes témakörökben elektronikusan kiadott jegyzetekből, illetve sokan évekre visszanyúló lovas tapasztalattal is rendelkeztek, így nem volt meglepő, hogy valamennyi vizsgázó sikeresen, igen magas teljesítménnyel zárta a tanfolyamot. A visszajelzések alapján a polgárőrök hasznosnak ítélték a képzési programot, az ott szereplő témaköröket.

A tapasztaltabb lovasok is megragadták a lehetőséget, hogy a lovas szakmai körökben elismert neves előadóktól kérdezve mélyíthessék tudásukat. Külön köszönet elődadóinknak, amiért előadási időn túl is rendelkezésre álltak a feltett kérdések megválaszolására.

A Készenléti Rendőrség Különleges Szolgálatok Igazgatósága Bevetési Főosztály III. Lovas és Kutyás Szolgálati Osztály Lovas Alosztály részéről több előadó is érkezett. A lovak anatómiájáról és az állategészségügyi szabályozásokról Dr. Garamvölgyi Mónika c. r. alezredes, a Lovas Alosztály főállatorvosa, míg a lovak tartástechnológiájáról és takarmányozásáról az Alosztály kiemelt főelőadója, Domoszlainé Sparing Kinga c. r. alezredes, lótenyésztő szakmérnök tartott előadást.

Nagy sikert aratott a lovak kiképzésének témakörében Domoszlai Dániel ny. r. alezredes, rendőrségi tanácsos, a KR Lovas Alosztályának volt vezetője, a Magyar Köztársaság Nemzeti Lovas Díszegységének volt parancsnokának és Sallay Sándor a németországi Trakheneni mintaménes volt vezetője, a Senior Lovasok Egyesülete a Magyar Lovassportért tagjának előadása is. Sallay Sándor a magyar lovaskultúra témakörben is megosztotta a hallgatókkal termékeny szakmai életútja során szerzett személyes tapasztalatit.

Első alkalommal vett részt előadóként Tuska Pál, ny. határőr őrnagy, lovas szakedző, lótenyésztő szakmérnök, a háromszoros military OB győztes, olimpikon a képzés sorozaton, a portyaszolgálatok alapját képező tereplovaglás témakörben, amelynek során kitért a lovak tudatos, fokozatos fizikális és mentális felkészítésének a fontosságára is. Ezen túlmenően a lovasok még balesetvédelem, szerszámozattan, a lóval való kommunikáció és a lovas polgárőri ismeretek témakörökben bővíthették tudásukat.

Írta: Rácz Adrienn

Az oktatáson készült képek: