Szenvedni nem csupán emberi dolog

A közelmúltban tartottam előadást Jób könyvéről a Kecskeméti Szent György Népfőiskolán, amely sokak számára rengeteg kérdést vetett fel.

A Bibliából ez az egyik kedvenc könyvem úgy gondoltam, hogy ezen oldal olvasóival is megosztom az ezzel kapcsolatos élményeimet, s aki nem ismeri, röviden ismertetem ezt a könyvet a Bibliából. Talán azok, akikben az általam is felmerülő kérdésekre igazi választ kívánnak kapni Jób könyvét is kezükbe veszik..

Röviden a Jób könyvéről: Jób egy gazdag ember, akit az Isten ellátott minden jóval, gazdagsággal, gyerekekkel egyszóval mindennel, ami a földi boldogsághoz kellhet. Azonban ez a könyv több színen játszódik: a mennyben és a földön. Isten kérdezi Sátánt, hogy látta-e szolgáját, Jóbot, Sátán Istennek azt mondja, hogy jól megy sora Jóbnak, de ha elveszítené mindenét, akkor biztos nem dicsérné az Istent. Isten megengedi Sátánnak, hogy Jóbnak elvegye mindenét. Majd történik még egy fogadás a „másik dimenzióban”, Sátán az egészségéhez nyúlhat Jóbnak- azzal a feltétellel, hogy az életét nem veheti el. Nos, Jób nagyon beteg lesz, majd jönnek a barátok, akik azt mondják, Jóbnak tartson bűnbánatot s akkor minden rendben lesz. Azonban Jób nem bűnös ember. Ha a világban szétnézünk, látjuk, hogy jól megy sora olyan embereknek, akik lopnak, csalnak, ilyen-olyan köpönyegforgatók, gazdagon bővelkednek minden jóban. S akkor itt vagyok én, akit ér ilyen és olyan csapás, jön egyik-másik rossz a rossz után. Felmerül a kérdés miért? Miért én? Az ószövetségi korban élő ember számára még nem létezett menny, minden, ami az embert éri az itt a földön éri. A jósága következménye a földi jó ennek fordítottja, hogy a rosszat Isten a rosszal fizeti meg. Ez a könyv megmutatja a másik dimenziót is, az égi történéseket. A mi életünkben is jönnek a csapások, bajok sokszor egymás után éri a baj a bajt. Felmerül s jogosan felmerül számtalan kérdés az emberekben. Nem tudjuk, hogy mi miért van, természetes, hogy az ember kérdez, hiszen teremtmény. Jób kiállja a „próbát” Istenhez hű marad, visszakap mindent, amit elveszített.  Sajnos sokszor vagyunk mi magunk is bajban, nem látjuk az értelmét a jelen helyzetünkben a dolgoknak….. mégis van válasz. A válasz pedig Isten tervében van. Hozzá hűek maradva tudjuk, hogy minden szenvedésnek van értelme. Egyszer láttam egy filmet C.S. Lewis életéről szól az „Árnyékország” c. film – ott hangzik el a válasz a szenvedés értelme a majdani boldogságunk záloga.  Ha a jelen helyzetünkben nem is látjuk, vagy értjük az okokat s a miérteket tudnunk kell, hogy akik Istent szeretik, minden a javukra válik, minden. A mostani rossz is, hiszen számtalan példa volt már az én életemben is amikor akkor az adott helyzetben nem láttam a kiutat és tettem fel ezer s ezer kérdést. Majd az idő meghozta a választ. Ami nem azonnali volt ugyan, de értelmet kapott az akkori szenvedésem. .Tekintsünk Jézus Krisztusra, aki az Isten fia volt, szenvedett, nem is akárhogyan, értünk. S szenvedése által értelmet kapott életünk, s jövőnk az örök üdvösségre való meghívásunk.

Böndő-Szegedi Szilvia