Sikeres lett a TeSzedd

Ülésezett tegnap az Országos Polgárőr Szövetség környezetvédelmi bizottsága, melynek fő témája a „TeSzedd 2012 – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért” akció értékelése volt. A gyűlésen részt vettek a környezetvédelmi minisztérium, a különböző nemzeti parkok igazgatási és a megyei polgárőr szövetségek környezetvédelmi képviselői is.

Peszt Péter, a Környezetvédelmi bizottság elnöke kiemelte, a napirend iránti érdeklődést mutatja, hogy a harminchat fős bizottságból harminc ketten jelenvoltak, plusz az érdeklődők. Jelen voltak többek között a Vidékfejlesztési Minisztérium illetve különböző Nemzeti parkok képviselői, vezetői, és a megyei polgárőr szövetségek környezetvédelmi felelősei is.  Három fő témával foglalkoztak, de a legkiemelkedőbb a június elején megtartott „TeSzedd 2012 – Önkéntesen a Tiszta Magyarországért” akció értékelése volt, mivel a Minisztériumból azt az információt kapták, hogy 2013-ban ismételten megrendezik a TeSzedd akciót és ebbe ismételten, markánsan számítanak a polgárőrség munkájára.

„Elhangzott az ülésen – mondta Peszt Péter –  hogy, közel tizenkettőezer (!) polgárőr vett részt ebben az akcióban, és közel hétszáz (!) településen végeztek a szemétszedésen túl szervezési, koordinálási feladatokat is. Sőt, olyan helyeken is segítettek – például a zsákok és kesztyűk kiszállításával – ahol nem működik polgárőrség. Az is elhangzott, hogy a június elejei dátum abszolút nem volt jó, ugyanis nagyon sok településen már évek óta hagyomány az április végi, május elejei – az iskolákat, többi civil szervezeteket, helyi lakósokat megmozgató – hulladékgyűjtési akció, nagytakarítást. Ezért, kértük is a minisztériumi képviselőket, hogy legyenek szívesek jelezni, hogy a jövő évi akciót már idén novemberben el kell kezdeni szervezni, valamint azt, hogy az időpont kitűzés nagyon lényeges, hisz ezen múlhat a résztvevők létszámának aránya, a TeSzedd esetleges sikere is. Az idei akciót mi polgárőrök nagyon jónak értékeltük, és ezt a véleményünket megerősítették a minisztérium, illetve a nemzeti parkok vezetői is. Nagyon jól végezték a polgárőrök a munkát, nagyon jól felkészültünk, a szervezettségünket is sikerült bizonyítanunk minden szinten. Persze volt egy-két olyan mozzanat, amit megemlítettünk és átbeszéltünk, hogy ezt a jövőre nézve ki tudjunk küszöbölni, és ha ez sikerül, akkor a 2013-as TeSzedd akciót kiválóra fogjuk tudni értékelni.”

Peszt Péter kiemelte, a minisztérium szerint is a TeSzedd  akció nagyon sikeres lett, amihez a polgárőrök markánsan hozzájárultak, és a polgárőrség nélkül ezt nem tudták volna elérni.

Az elnök elmondta azt is, természetesen a Rádió P, polgárőr rádió munkája is szóba került. „Kiemelésre került, hogy a polgárőr rádió akár az előkészületekben, akár az akciónapon, illetve a beszámolókon nagyon nagy szerepet játszott, és hozzájárult a polgárőrség sikeréhez. A Rádió P nélkül biztos nem lehetett volna ilyen sikereket elérni. Ezentúl azt is meg kell említeni, hogy az átalakulóban, megújulóban levő OPSZ honlap bizonyos mértékig tájékoztatott, de hál’ Istennek az ezen a téren keletkezett űrt a Rádió P nagymértékben tudta pótolni.”

Pesz Péter megemlítette, a polgárőr rádiónak eljuttatott rengeteg fotó is jól bizonyítja a polgárőrök által elvégzett önkéntes szemétszedési akció sikerességét.