Rendőröket, tűzoltókat és polgárőröket jutalmaztak

Elismerést kaptak azok a rendőrök, tűzoltók és polgárőrök, akik idén a legtöbbet tették Kispest közbiztonságáért, a kerületben élők nyugalmáért. „Az év rendőre” Feketéné Ámik Ágnes százados, „Az év tűzoltója” Nagy Tamás főhadnagy, „Az év polgárőre” Molnár Krisztián lett.

A kiemelkedő munkát végző rendőrök, tűzoltók és polgárőrök köszöntésére megtelt a Városháza díszterme kedd délután. Az ünnepségen Gajda Péter polgármesteren, dr. Béja Julianna jegyzőn, Kertész Csaba és Vinczek György alpolgármestereken kívül Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok, a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője, Plánk Róbert rendőr ezredes, a XIX. kerületi Rendőrkapitányság vezetője, Jambrik Rudolf tűzoltó ezredes, a Dél-pesti Katasztrófavédelmi Kirendeltség vezetője, Tordai László tűzoltó őrnagy, a XIX. kerületi Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság vezetője, Pella László nyugalmazott rendőr dandártábornok, a Kispest Közbiztonságáért Alapítvány elnöke, Horváth Zoltán, a Kispesti Készenléti Polgárőrség elnöke, Kardos Pál, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke, Nagy Éva,  a Dél-pesti Autóvadász és Polgárőr Egyesület elnöke, valamint a képviselő-testület tagjai közül, Dódity Gabriella, Varga Attila, Teknős Ferenc és Fekete László vett részt.

Gajda Péter polgármester köszöntőjében arról beszélt: ezen az estén is elmondhatjuk, hogy rendvédelmi szempontból is sikeres évet zárhatunk. Sokféle statisztika, beszámoló alapján most is kijelenthetjük, hogy Kispest a főváros egyik legnyugodtabb kerülete. Ezt a „nyugiságot”, a rendvédelmi szervek és dolgozói az önkormányzattal közösen a jövőben is biztosítják majd – hangsúlyozta a polgármester, aki elmondta, büszke arra, hogy évekkel ezelőtt olyan támogatási rendszert dolgoztak ki, amellyel nő a kerület közbiztonsága, biztonságosabb a közlekedés, lehetőség van a prevencióra is és minden évben mód van a legjobb szakmai munkát nyújtók munkájának elismerésére is.

Varga Ferenc tűzoltó dandártábornok is hangsúlyozta, szép gesztus és minden bizonnyal buzdító erejű az, hogy itt Kispesten évek óta együtt ünnepel a rendőr, a tűzoltó, a polgárőr és a közterület-felügyelő., majd köszönetet mondott az önkormányzatnak azért, hogy jutalomban és elismerésben részesíti „bajtársaikat”.

Plánk Róbert kapitányságvezető gratulált az elismerésben részesített kollégáinak és a társszervek képviselőinek, majd arról beszélt, hogy minden évben milyen komoly fejtörést okoz a kitüntetésre javasoltak kiválasztása, hiszen jóval több a kitűnően teljesítők száma, mint a lehetőség. A rendőrkapitány örömmel jelentette be, már látszik, hogy a tavalyi jó közbiztonsági statisztikai eredményeket idén is sikerült megőrizni, amihez kellett az az összefogás és támogatás is, amelyet az önkormányzat nyújt évről-évre.

Az önkormányzati ünnepségen „Az év rendőre” Feketéné Ámik Ágnes százados, „Az év tűzoltója” Nagy Tamás főhadnagy, „Az év polgárőre” Molnár Krisztián lett. Az elismerő okleveleket és a pénzjutalmat Gajda Péter polgármestertől, Lázár Tamás közbiztonsági tanácsnoktól és Lackner Csabától, a Várospolitikai, Városüzemeltetési és Rendészeti Bizottság elnökétől vehették át. Kardos Pál, a Polgárőr Szövetség elnöke „Polgárőr Érdemkereszt” arany fokozata kitüntetést adta át Horváth Zoltánnak, a Kispesti Készenléti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnökének.

Kispest közbiztonságáért kifejtett odaadó munkájáért a három kiemelt díjazotton kívül önkormányzati elismerést kaptak: Antal István törzsőrmester, Börcsök Gáborné százados, Dohy Mihály Dezsőné, Győri Mihály őrnagy, Kárpáti László főtörzsőrmester, Kemény Olga címzetes alezredes, Koleszár András törzsőrmester, Kovács Emil Péter őrnagy, Vass Józsefné törzszászlós (rendőrök), Szilágyi Tamás főtörzsőrmester, Darányi Csaba törzsőrmester, Farkas János Péter törzsőrmester, Farkas István főtörzsőrmester, Molnár Csaba főtörzsőrmester (tűzoltók), Domán János polgárőr és Buczó Ferenc György önkormányzati rendész.

Forrás: Kispest.hu