Püspöki szentmise lebonyolításában segítettek a polgárőrök Rönökön

Szeptember 17.-én délelőtt 11 órára, újra hívők töltötték meg a rönöki Szent Imre templom padsorait.

Most is ünnepelni érkeztek a településen, és vonzáskörzetében élők, bár 25 évvel ezelőtt, 1992-szeptember 20.-án sokkal többen voltak, mikor Dr. Konkoly István szombathelyi, és Dr. Stefan László eisenstadti megyés püspökök felszentelték az újjáépült templomot.

A mostani ünnepi szentmisét Dr. Székely János megyéspüspök celebrálta. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével V Németh Zsolt, Földművelésügyi Minisztérium környezetügyért, agrárfejlesztésért és hungarikumokért felelős államtitkára is.

A szentmise végén, a püspök úr megáldotta a templom mellett újratemetett Bartl József esperes, szentimrei plébános sírját, aki a templom egyik építtetője volt 1902-ben. A tisztelet, és emlékezés koszorúját V. Németh Zsolt mellett, Pékó Tamás Rönök község polgármestere, és Falb Zoltán alpolgármester úr helyezték el a síron. Az rossz időjárás ellenére, sokan vettek részt a szertartáson.

Az ő segítésükre érkezett a helyszínre 10 órakor a Rönöki Polgárőr Egyesület 5 tagja. Feladatuk a vendégek-hívek fogadása, parkoltatása, gépjárműveiknek őrzése volt. A napok óta tartó esőzések következtében erősen felázott talaj miatt, korlátozottak voltak a parkolási lehetőségek, de szerencsére sikerült problémamentesen megoldani a feladatot.

Emellett, szolgálati gépjárművükkel most is segédkeztek a településen élő idős hölgyek helyszínre, majd onnét hazaszállításában.
Dr. Takács Gyula plébános úr köszönetét fejezte ki minden megjelentnek, és az előkészületekben segédkezőknek is.