Polgárőrök a hatékony katasztrófavédelemért

Nemrégiben adtuk hírül, hogy együttműködési megállapodást írt alá az Országos Polgárőr Szövetség az Országos katasztrófavédelmi Főigazgatósággal. Ennek tartami része lett az is, hogy a polgárőröket szeretnék jobban bevonni a katasztrófavédelmi munkák felderítési szakaszába is.  Ahhoz, hogy a polgárőrök ezt a felelősségteljes munkát szakszerűen tudják elvégezni, gyors és szakszerű információra van szükségük. Ehhez nyújt segítséget egy új, magyar fejlesztésű tájékoztató, és döntést segítő rendszer.

Rohanó világunk egyik legnagyobb kihívását – kétség kívül – a fogyasztói szükségletek kielégítése jelenti, mely magába foglalja a nyersanyagok és a kész termékek szállítását is. A nyersanyagok egy része, valamint az általunk már megunt, vagy elhasznált anyagok többsége veszélyt jelent a környezetre. Ilyen anyag például a tetőkről lebontásra került különösen rákkeltő azbeszt tartalmú pala, vagy az utat borító aszfalt, nem is beszélve a lemerült akkumulátorokról.  A gyártás és a fogyasztás szintjein számos vegyi anyag van jelen, a kemikáliákat, tisztító- és hígító szereket, kőolajszármazékokat is beleértve. A nyersanyagoktól a késztermékig azonban hosszú utat kell megtenni. Sok esetben csak egy-egy műveleti fázist hajtanak végre a gyártási folyamatban, s meglehet, hogy a műveletek más országban, vagy akár másik kontinensen fognak véget érni. A gyártási folyamat egyes szintjein gyakran veszélyes tulajdonságú alapanyag vagy melléktermék készül el, amely a feldolgozás következő lépcsőjét megelőzően még veszélyt jelent környezetére. Ezen vegyületek és veszélyes anyagok szállítása elengedhetetlen részévé váltak hétköznapjainknak. Országunk vízi áruszállítása elenyésző mértékű, belföldi légi áruszállításról pedig nem igazán beszélhetünk. Hanyatló vasúti rendszerünk nem képes felvenni a versenyt a gyors és rugalmas közúti szállítással, így nem véletlen, hogy nyerges vontatók, tartályos- és tartányos járművek végzik el ezt a feladatot.

 

Közútjaink többsége – elkerülő utak hiányában – áthalad nagyvárosainkon és ipari létesítményeink többsége is településeken belül, vagy jobb esetben annak

 
Bármikor találkozhatnak a polgárőrök is ilyen és ehhez hasonló veszélyes szituációkkal, mikor az azonnali informásió életeket menthet

közelében kialakított ipari parkokban vannak kiépítve. A kiforratlan közlekedési kultúra, valamint a közúti forgalomban résztvevők számának rohamos növekedése tovább rontják az esélyeket. Ha mi is részt veszünk a közlekedésben, vagy csak kiállunk egy közeli főútra saját szemünkkel tapasztalhatjuk a közlekedési rendszerünk gyenge pontjait. Példaként említeném, hogy a Fővárosban, a Hungária Körúton a nap egyes időszakaiban akár percenként is találkozhatunk veszélyes árut szállító járművel, ugyanakkor a járművek átlagsebessége minden különösebb ok nélkül 10-20 Km/h-ra csökkenhet. Egy ilyen, sűrűn lakott területen bekövetkező baleset esetén a szabadba jutó anyag rendkívüli kockázatot jelenthet a lakosságra. A forgalmi dugóban sokszor a baleset helyszínének megközelítése is komoly nehézségekbe ütközik, s ilyenkor minden késedelem a beavatkozók, és a civil lakosság életébe kerülhet. A veszélyes anyag tulajdonságainak ismerete, a rövid reakcióidő lépéselőnyt jelenthet. Valószínűleg egy szolgálatparancsnoknak sem okozna gondot az 1203-as UN számmal jelölt, – unalomig gyakorlatozott – benzint szállító tartálykocsi balesetének felismerése, és felszámolása, de mi a helyzet egy 1729-es UN-számmal jelölt tartály tüze esetén?

A veszélyes anyagok szállításakor bekövetkezett balesetek felszámolásában részt vevő szakemberek számára az UN-szám ismerete elengedhetetlen a megfelelő döntések meghozatalához. Az anyag beazonosítását követően veszélyes-anyag nyilvántartások, katalógusok, szakirodalmak állnak rendelkezésre, az előre kidolgozott intézkedési javaslatokkal. A katalógusok és lexikonok olvasása, az egyes információk kigyűjtése időigényes és nehézkes feladat, ezért az elmúlt évtizedben számos informatikai szoftver készült a feladat gyors elvégzésére. Szomorú tény, hogy az elsődleges beavatkozást végzők egyáltalán nem, vagy csak nagyon elavult adatbázissal rendelkeznek, s az esetek többségében a nyomtatott dokumentációk is hiányosak, vagy régiek. Bár a technikai újítások következtében elérhető áron állnak rendelkezésre a hordozható- vagy zsebszámítógépek, rendszeresítésükig sajnos még hosszú évek telhetnek el.

Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk azokról az informatikai eszközökről, melyeket nap-mint nap – az óvodás korú gyermekektől- a nagyszülőkig – csaknem mindenki használ.

Alig 7 hónap fejlesztési munkával elkészült a hétköznapi mobiltelefonokon (MIDP2) futó döntéstámogató rendszer, melyet mára már több mint 100 tűzoltó használ. A program közel 2200 anyaglapot és a hozzá tartozó adatokat tartalmazza, mégis alig 800 kbyte tárhelyet foglal, ami 2 db 2 Megapixel-es fénykép mérete. Működtetéséhez semmilyen különleges informatikai ismeret nem szükséges, hiszen mindenki a saját telefonján futtathatja a már megszokott működési elvek és billentyűk használatával.

A program (telefontípustól függően) kb. 5-10 másodperc alatt grafikusan és szövegesen is megjeleníti a kárhely-parancsnok számára szükséges információkat. Tartalmazza a fizikai és kémiai tulajdonságokat, az anyag fajsúlykülönbségét vízhez és levegőhöz viszonyítva, továbbá az oldhatóságát és természetesen az égetőségi paramétereit is. A program komplex döntéstámogató rendszerként használható minden veszélyes árut szállító jármű baleseténél, melyet gyakorlatokon és éles bevetések során is próbáltak a tesztelést végző felhasználók.

Mivel a program saját adatbázisból dolgozik, nem szükséges kapcsolat a szolgáltatóval, így azokon a területeken is kiválóan alkalmazható, ahol zavar adódik a rádiókommunikációban, vagy nincs térerő.

Mint azt Fazekas Zoltántól, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége alelnökétől megtudtuk, a program az első telepítését követően interneten, vagy SMS-ben kapott kód segítségével aktiválható, így a felhasználó telefonszáma és neve bekerül egy adatbázisba, melynek segítségével a felhasználó SMS-ben értesítést kap a program frissítéseiről, hogy naprakész lehessen az adatbázis.

 

 

A program most ingyen letölthető ide kattintva: http://zsozsosoft.hu/unreg/un_program.zip

Hogy a valós életbe is tökéletesen működik-e a rendszer azt nem tudni, de az idei Baranya Megyei Polgárőr Járőrversenyen a polgárőrök következő feladatot kapták:

A polgárőr járőr egy szivárgó fémhordót talál, amelyen egy narancssárga táblán az UN1005 felirat olvasható. Mi lehet a hordóban?”

A feladatot a járőrnek a VAX kézikönyv segítségével kellett (volna) megoldania. Az UN szám szoftver segítségével ez így nézett ki:

# Alkalmazás megnyitása.
# UN szám keresése: 1005

Pár másodpercen belül jött is az SMS, ami a következőket tartalmazta:

Az anyag neve: AMMÓNIA, VÍZMENTES, képlete: NH3, veszélye: mérgező maró gáz, szűrő típusú gázálarc betét kódja: K,
Regiszter kód: 5 (kevésbé tűzveszélyes mérgező gáz)
Hazchem kód: 2PE (Oltóközeg vízköd. Ha porlasztóközeg nincs kéznél, szórt sugarat is lehet alkalmazni. Teljes Önvédelem! Teljes testet betakaró védőruházat és a környező levegőtől független légzőkészülék szükséges! Az anyag hevesen, vagy robbanásszerűen reagálhat……

# Az opciók menüpontra lépve a következő javaslatokat kapjuk:

ROBBANÁSVESZÉLY: Az anyagok egy része éghető, bár nehezen gyullad meg. A tartály sérülése, vagy felhasadása, vagy robbanása is bekövetkezhet tűz hatására.
EGÉSZSÉGÜGYI ÁRTALMASSÁG: Az anyag bőrön át történő felszívódása, lenyelése, vagy belégzése életveszélyes! Az anyag bőrre, szembe kerülése marási sérülést, vagy fagyást okoz. A szennyezett oltóvíz veszélyt jelent a környezetre és az egészségre.
INTÉZKEDÉSI JAVASLAT: Ilyen balesetnél a lezárást legalább 50 méteres körzetben kell elrendelni, Az illetéktelenek bejutását meg kell akadályozni! Kárfelszámolásnál figyeljünk a szélirányra. Kerüljük a mélyedéseket, árkokat és völgyeket. Zárt térbe csak szellőztetést követően lépjünk be. Levegőtől független légzőkészülék, és  hővédő-ruha használata szükséges. Tartály sérülése esetén teljes védőruha, távolabbi területen gázálarc viselése szükséges!
ELSŐSEGÉLY NYÚJTÁSA: Gondoskodjunk a sérült friss levegőn történő elhelyezéséről…. intézkedjünk az orvosi ellátásról…. ha nem lélegzik, kezdjük meg a mesterséges lélegeztetést…. az anyaggal szennyezett ruhát vegyük le… ha az anyag bőrfelületre került bő vízzel, legalább 15 percig közömbösítsük….

– Azt hiszem ennyi információ bőven elegendő, hogy a polgárőr járőr megtegye a szükséges intézkedéseket a hivatásosok helyszínre érkezéséig, és mellesleg vigyázzon a saját testi épségére is – emelte ki Fazekas Zoltán, a Baranya Megyei Polgárőr Egyesületek Szövetsége alelnöke.