Polgárőri tevékenység törvény módosítása

MK 2017. évi 61. szám
A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény módosítása:

A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5) A (4) bekezdés szerinti együttműködési megállapodással rendelkező polgárőr egyesület működési területe – a (3) bekezdésen túl – kiterjed a közforgalmú vasúti személyszállítási eszköz, valamint a közforgalmú közúti személyszállítást végző autóbusz területére és a vasúti, valamint az autóbuszos személyszállító szolgáltató által használt, a nyilvánosság számára megnyitott területekre, építményekre is.”

• A polgárőrségről és a polgárőri tevékenység szabályairól szóló 2011. évi CLXV. törvény 3. § (2) bekezdés j) pontjában, 4. § (4) bekezdésében, 5. § (9) bekezdésében, 6. § (1) bekezdésében, 14. § (2) bekezdés e) pontjában és 15. § (7) bekezdésében a „vasúti személyszállítási” szövegrész helyébe a „vasúti, illetve autóbuszos személyszállítási” szöveg lép.

Forrás: Zámbó Péter