Országos Polgárőr Környezetvédelmi Konferencia Esztergomban

Környezetvédelmi konferenciát tartott november 11-én az Országos Polgárőr Szövetség az Esztergomi Vármúzeum lovagtermében. A szakmai tanácskozáson bemutatásra kerültek a polgárőrség stratégiai és környezetvédelmi szakmai partereivel közös együttműködési platformok.

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke megnyitóbeszédében elmondta, hogy a Polgárőrség zászlajára tűzte a környezetvédelmet is, példát mutatva a többi civil szervezet, a civil szféra felé. Előadásában kiemelte, hogy hazánkban a rendszerváltás óta még soha nem volt olyan jó Magyarország közbiztonsága, mint 2016-ban és 2017-ben.

Az elmúlt 6 évben a Polgárőrség kiemelt állami támogatásban részesült, évente a kormányzat mintegy 1 milliárd forint támogatást biztosít a már kilencmillió szolgálati órát is maga mögött tudó polgárőröknek.

A sikeres szolgálatellátást segíti egy európai uniós pályázat keretében elnyert 570 szolgálati gépjármű is. Kiemelte, egyre nagyobb számban látnak el szolgálatot „zöld polgárőrök” a környezet és természetvédelem területén.

Völner Pál, az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára kiemelte, hogy a polgárőrök szerepe  az erős közbiztonság megteremtésében valóban kulcsfontosságú, aminek az egyik legjobb fokmérője, hogy az ország közbiztonságán egyáltalán nem érződött, amikor a déli határra vezényeltek több ezer rendőrt.

Méltatta, hogy a Polgárőrség a közért a közösségekért végzi önkéntes munkáját.

Dr. Nagy István a Földművelésügyi Minisztérium parlamenti államtitkára előadásában emlékeztetett arra, hogy a parlagfű elleni védekezés, a növény virágzásának és maghozásának megakadályozása a földhasználók, földtulajdonosok feladata.

Kiemelte, hogy a polgárőröknek helyismeretük révén különösen fontos szerepük van a fertőzött területek felderítésében, a prevencióban, a földtulajdonosok szemléletformálásában.Megköszönte a Polgárőrség elmúlt három évben a parlagfű elleni küzdelemben tanúsított kiváló munkáját.

Elismerően nyilatkozott a polgárőrök környezet- és természetvédelem területén végzett tevékenységéről, és bejelentette, hogy a Földművelésügyi Minisztérium 25 fajtatiszta kuvaszt adományoz a kutyával megerősített polgárőr bűnmegelőzési célú figyelőszolgálat ellátásához.

Dr. Rácz András a Földművelésügyi Minisztérium Környezetügyért Felelős helyettes államtitkára előadásában bemutatta a védett állatok megmentésére, valamint a környezetszennyező és egészségre káros tüzelőanyagok felszámolására indított „Fűts okosan!” kampányt.

Beszámolt a „panellakó denevérekkel” kapcsolatos problémák felszámolására indított minisztériumi programokról is. A polgárőrök segítségét kérte a programok sikeres megvalósításához szükséges lakossági tájékoztatásában.

Elmondta azt is, hogy az elmúlt hónapban megállapodás született arról, hogy a polgárőrök a jövőben több területen segítik a tíz nemzeti parkban dolgozó 272 természetvédelmi őr munkáját.

Réthy Pál a Belügyminisztérium Közfoglalkoztatási Stratégiai és Koordinációs Főosztály vezetője előadásában bemutatta a parlagfű elleni védekezésbe bevont közfoglalkoztatottak által elért eredményeketaz elmúlt hat év vonatkozásában.

Erdős Viktória, az Országos Polgárőr Szövetség környezetvédelmi alelnöke előadásában bemutatta a Polgárőrség környezet-, természet- és állatvédelem területén végzett sokoldalú tevékenységét. Beszámolt az idei évben a„Célkeresztben a parlagfű” elnevezésű szemléletformáló kampány keretében megvalósult programokról. Kiemelte, hogy a nyári hónapokban a parlagfű mentesítés fontosságát bemutató televízió- és rádiókampánnyal több, mint másfél millió embert sikerült elérni a közmédián keresztül.

Bejelentette, hogy az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége módosította szolgálati szabályzatát a közterületen bűnmegelőzési tevékenység céljából kutyával megerősített polgárőr járőrszolgálat vonatkozásában. Kifejtette, milyen módon és milyen képzettségi feltételek mellett végezhető a jövőben ez a szolgálati forma.

Megköszönte a stratégia partnereknek és a környezetvédelem területén együttműködő partner szervezeteknek azt a szakmai és infrastrukturális segítséget, amely lehetővé teszi a jövőbeni még sikeresebb együttműködést.

Erdélyi Krisztián tű.dandártábornok Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság főigazgató-helyettese előadásában hangsúlyozta, hogy az önkéntességben rejlő potenciált nem kihasználni kell, hanem okosan használni, mégpedig olyan feladatokra, melyek a társadalom egészét érintik.

Ilyen feladat a tűz által okozott halálesetek számának csökkentése, melyben fontos szerepe lehet a folyamatosan a településeken szolgálatot ellátó polgárőröknek, akik ismerik a településüket és az ott lakókat is. Ez a személyes kapcsolat pedig hatalmas érték lehet a probléma megoldásában.

A folyamatosan fejlődő mentőszervezetek különböző formáiban (települési, járási, megyei) a polgárőrök jelentős létszámmal jelen vannak. Így, árvíz, hóhelyzet, eltűnt személy keresése, vagy extrém időjárás okozta helyzetek kezelésében komoly humán bázist jelentenek. Továbbiakban is kérte a polgárőrök segítségét és elismerően megköszönte az eddigi önkéntes munkájukat.

A konferencia résztvevőit köszöntötte Romanek Etelka, Esztergom város polgármester asszonya, aki méltatta, hogy idén az Országos Polgárőr Környezetvédelmi Konferencia Esztergomban kerül megrendezésre, Szent István városában. Megköszönte a polgárőrök sokrétű és aktív tevékenységét országosan és kiemelten Esztergomban.

Steindl Balázs, a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés alelnöke tájékoztatta a jelenlévőket a Komárom-Esztergom megyei klímastratégia elkészítésére és éghajlat-változási platform létrehozására elindított KEHOP pályázat eddig elért eredményeiről, és köszönetet mondott az ebben közreműködő polgárőrök segítségéért.

A konferencián Tarcali Gábor a Magyar Növényorvosi Kamara Elnöke tájékoztatta a résztvevőket a hazánkban dolgozó közel 4000 növényorvos által végzett szakmai tevékenységről, valamint a parlagfű elleni küzdelemben végzett munkájukról.Bemutatta a Polgárőrség és a Növényorvosi Kamara együttműködéstét, amely legnagyobb léptékben a polgárőrök képzésében valósult meg.

Görög Róbert növényvédelmi szakértő előadásában bemutatta a polgárőrséggel hamarosan együttműködési megállapodást kötő Nemzeti Agrárgazdasági Kamara tevékenységét, valamint a Kamara parlagfűmentesítés érdekében végzett tevékenységét.

 

Cseh László, a Baranyai Megyei Polgárőr Szövetség elnökénekelőadása betekintést engedetta polgárőrök által girokopterrel és siklóernyővel végzett rendkívül hatékony parlagfű légi felderítésbe, az elnök beszámolt annak módjáról, eredményeiről és a nehézségekről.

2017-ben 60 óra légi felderítéssel töltött szolgálat során mintegy 120 000 hektárnyi területet repültek be a Baranya megyei polgárőrök és jelezték a parlagfüves területeket az érintett földtulajdonosoknak.

Simon Andrea, Nemzeti Élelmiszerlánc-Biztonsági Hivatal növényvédelmi szakértője a parlagfű-fertőzés visszaszorítása érdekében megvalósuló hatósági eljárásokat mutatta be a jelenlévőket.

Gábriel Géza, a Földművelésügyi Minisztérium Élelmiszerlánc-Felügyeletért Felelős Államtitkárságának főosztály vezető-helyettese az idei évi parlagfűszezonban szerzett tapasztalatokról tájékoztatta a résztvevőket. Megköszönte a Polgárőrség áldozatos munkáját a parlagfű elleni küzdelemben, valamint a nagyon aktív együttműködést a két szervezet szakterületi vezetése közt.

A szakmai előadásokat követően Reményi Milán Marcell az Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola 3.a osztályos tanulója elszavalta Pintér Zsuzsanna: „Mese a Parlagfűről” című verses meséjét.

Nédó Olga Príma Díjas hegedűművésznő előadásában meghallgathatták Zsoldos Béla Liszt díjas zeneszerző által komponált Parlagfű dalt, a produkcióban közreműködött a Passion Dance tánckar.

A Parlagfű Mese itt olvasható el: Pintér Zsuzsanna: „Mese a Parlagfűről”

Fotó: Sebestyén Jenő