Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága: Köszönet a kiváló polgárőröknek!

A Parlament Honvédelmi és rendészeti bizottsága május 25-ei ülésén öt napirendet tárgyalt. Ezek között utolsóként tájékoztatás hangzott el az Országos Polgárőr Szövetség 2016. évi tevékenységéről.

A Firtl Mátyás alelnök vezette ülésen a Polgárőrséget dr. Túrós András, az OPSZ elnöke, dr. Barnucz Szilvia, az OPSZ főigazgatója, Markos György külkapcsolati és Csóra György oktatási elnökhelyettes képviselte. Az alelnök rövid köszöntése után szóbeli kiegészítőjének elején az OPSZ elnöke meghívta a bizottság tagjait a június 24.-én Nyíregyházán rendezendő Országos Polgárőr Napra.

Dr. Túrós András az írásban megküldött tájékoztatóhoz kiegészítésként elmondta: 2016-ban a Polgárőrség legsikeresebb évét zárta. A migrációs hullám ellenére Magyarország közbiztonsága kiegyensúlyozott, s ennek alakításából közvetlenül és közvetetten is részt vállaltak a polgárőrök. Közvetlenül a határ menti megyék és az itt vendég polgárőr szolgálatot ellátó önkéntes bűnmegelőzők tettek sokat, míg közvetetten azok, akik az ország belsejében a határra vezényelt rendőrök miatti űrt töltötték ki úgy, hogy közbiztonsági deficit sehol nem keletkezett az országban! Ebben tevékeny részt vállalt az év elején megalakult OPSZ Határvédelmi Tagozat.

Az elnök három szakmai részt emelt ki. Elsősorban azt: 9 millió szolgálati órát teljesítettek az önkéntes bűnmegelőzők, a Polgárőrség sikerprogramja lett a 300×100 Biztonság Mintaprogram, s beindult a Nagyvárosi Bűnmegelőzési Program. Dr. Túrós András kiemelten szólt a Polgárőrség Lovas Tagozatáról, amely 700 lóval és mintegy ezer lovas polgárőrrel segíti a határvédelmi tevékenységet, s sokat tesz a külterületek biztonsága érdekében.

Szólt arról is: az elmúlt évben 5 ezerrel emelkedett az önkéntes bűnmegelőzők száma, bizonyítva: kampány nélkül is egyre többen vannak, akik a rend és a biztonság hívei és tenni is hajlandóak ennek megőrzéséért, javításáért.

Nem titkolta el azt sem: hat megyében volt szükség elnökváltásra, a felében fegyelmi okok miatt. Ugyanakkor a Polgárőrség gazdaságilag rendben van, ezt a Belügyminisztérium minap lezárult ellenőrzése is megállapította. Mint ahogy azt is: működik az OPSZ belső ellenőrzése. Végezetül az elnök azt kérte a bizottságtól: támogassák, hogy a Polgárőrség mentesüljön a jövőben a cégautó adó megfizetése alól.

Firtl Mátyás – megköszönve a tájékoztatást – a legnagyobb elismerés hangján szólt társi nevében is az önkéntes bűnmegelőzők áldozatos tevékenységéről. Miután a Határőrség már megszűnt, mire a migrációs hullám elérte hazánkat, fontos segítség volt a határrendészeti szerveknek a hely- és emberismerettel rendelkező polgárőrök támogatása. Külön is kiemelte: nincs az országban olyan nagy rendezvény, amelynek biztosításában ne vennének részt – tegyük hozzá, nagyon eredményesen – az önkéntes bűnmegelőzők.

Én úgy tapasztaltam: a Polgárőrség egy nagy család. Éppen ezért nem csak nekik, de a biztos hátteret nyújtó feleségeknek, férjeknek, gyermekeknek is köszönet jár azért, hogy „nélkülözik” a szolgálatban lévő férjüket, feleségüket, apjukat.

Ami pedig a cégautó adót illeti, több képviselő is felkarolta azt a kezdeményezést, hogy ennek megfizetése alól mentesüljön a Polgárőrség. A bizottság – és ezt Kósa Lajos elnök nevében is mondhatom – támogatja ezt a javaslatot.

A polgárőrök 99,9 százaléka szívvel, lélekkel tevékenykedik, s ezért az önzetlen munkáért őszinte köszönet jár – kezdte hozzászólását dr. Simon Miklós, a bizottság másik alelnöke.

Az önkormányzatok és a civil szervezetek is érzékelhetik, hogy a Rendőrség mellett a Polgárőrségnek köszönhetően egyre jobb a közbiztonság még szűkebb pátriámban, a keleti végeken is! A választópolgárok nevében is köszönöm ezt a sikeres munkát. Ami a cégautó adót illeti, két irány van. A költségvetés irányából nem járható ez az út, ugyanis a 2018-as költségvetés már elfogadás előtt van, ezért is a Nemzetgazdasági Minisztérium nem támogatja ezt az irányt. A másik lehetőség: Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke az adótörvény módosítását kezdeményezi. Ehhez tudunk mi képviselők is felzárkózni, s bizottsági szinten is támogatjuk ezt az elképzelést. Gratulálok a Polgárőrség technikai fejlődéséhez, ami csak tovább növeli az önkéntes bűnmegelőzők hatékony munkáját.

Firtl Mátyás a bizottsági véleményt megfogalmazva mondott köszönetet a 60 ezer polgárőrnek kiváló tevékenységéért, majd dr. Túrós Andrásnak adta meg a szót válaszadásra. Az OPSZ elnöke kijelentette: a cégautó adó etikai és nem pénzkérdés! Végül kijelentette: Magyarország Kormánya, a Parlament Honvédelmi és Rendészeti bizottsága számíthat a 60 ezer polgárőrre!

Szöveg és fotó: Tóth Zoltán