Önkormányzati beszámoló Újpesten

Újpest Önkormányzatának Közgyűlése előtt ismertette Buchwald Milán r. őrnagy kapitányságvezető a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkáját.

Buchwald Milán r. őrnagy beszámolt a rendőrkapitányság 2016. évben végzett munkájáról, az elért eredményekről. A kiemelt bűncselekményi kategóriák 62%-ában csökkenés történt, ami jelentős eredmény. A kapitányságvezető kiemelte a kerületben végzett gyermek- és ifjúságvédelmi, bűn- és baleset-megelőzési, valamint áldozatvédelmi tevékenységet, mely a 2016-os évben nagymértékben kibővült.

A rendőrkapitány megköszönte Újpest Önkormányzatának, a két polgárőr egyesületnek, valamint az Újpesti Közterület Felügyeletnek a munkáját illetőleg a kölcsönös együttműködést.

Jövőbeli célkitűzésként fogalmazta meg az elért eredmények megtartását, az ügymenetek gyorsítását, valamint az ügyviteli folyamatok elektronizálásának kiterjesztését.

A kapitányi beszámolót a közgyűlés 19 igen, 0 nem és 2 tartózkodás mellett egyhangúan elfogadta.

Budapesti Rendőr-főkapitányság