Nemzeti Együttműködési Alap – Közösségi környezet kollégium – határidő 2018.01.15

A közművelődés, tudomány és kutatás, audio- és telekommunikáció, informatika, elektronikus hírközlés, szak- és felnőttképzés, ismeretterjesztés, társadalmi párbeszéd, fogyasztóvédelem, a település és közösségfejlesztés területén működő civil szervezetek.

Benyújtási határidő: 2018.01.15.

Az  alábbi  –  Magyarországon  nyilvántartásba  vett  –  szervezetek  nyújthatják  be  elektronikus pályázatukat:

 • szövetségek,
 • alapítványok, egyesületek (ide nem értve a szakszervezetet és a pártot)

A  NEA-18-M  jelű  kategórián  a  NEAr.  1.  sz.  mellékletében  foglalt  alapcél  szerinti tevékenységeket ellátó szervezetek nyújthatják be pályázatukat.

NEA-KK-18-M Közösségi környezet kollégium:

 • audio- és telekommunikáció,
 • elektronikus hírközlés,
 • fogyasztóvédelem,
 • informatika,
 • ismeretterjesztés,
 • közművelődés,
 • szak- és felnőttképzés,
 • társadalmi párbeszéd,
 • település és közösségfejlesztés,
 • tudomány és kutatás.

Kiírás letöltése