Megalakult Somogy első roma polgárőr egyesülete

2018. október 31.-én, a Somogy megyei Szegerdő településen, 14 fővel megalakult a megye első roma polgárőr egyesülete, ahol a tagok 90 %-a, roma származású.

Az alakuló közgyűlésen megjelenet Poór Gyula a SMPSZ elnöke, Gazdag Ferenc elnökhelyettese és Kónya László, a szomszéd település, Tikos polgármestere, aki az egyesületnek is tagja.

Szegerdő polgármestere egészségügyi okból, nem tudott részt venni az alakuló közgyűlésen.

A megjelent alapító tagok a közgyűlés levezetésére Poór Gyula megyei elnök urat kérték fel, aki a felkérést elfogadta. Poór Gyula bevezetőjében pár szóban bemutatta a megyei polgárőr szövetséget, az új elnökség eddig végzett tevékenységét, illetve ismertette a megyében szolgálatot ellátó polgárőrörök idei évi teljesítményét.

A bemutatást követően megkezdődött az érdemi munka, a meghívóban szereplő napirendi pontoknak megfelelően. Az adminisztrációs feladatok megszavazása után első feladatként az egyesület nevéről döntöttek a résztvevők.

Az egyesület tagjai az „Éjjeli Bátor” Szegerdő- Tikos Polgárőr Egyesület nevet választották, az egyesület székhelye pedig, a Szegerdő Önkormányzat által biztosított épületben lesz kialakítva.

A tisztségviselők megválasztására került sor következő napirendi pontként. A jelenlévők egyhangúlag megszavazták az egyesület elnökének Banka László tagot, elnökhelyettesnek Orsós György tagot, titkárnak pedig Imrő Diána tagot. Felügyelő Biztosnak Kónya László tagot, Tikos polgármesterét kérték fel, aki nagy örömmel elfogadta a tisztséget.

A következő napirendnél az alapszabály tervezet megismeréséhez, megvitatásához Gazdag Ferencet kérték fel, mutassa be, ismertesse az alapszabályban foglalt főbb jogi szabályokat, az alaki, tartalmi előírásokat. Ezt követően pontról-pontra végig haladva bemutatásra került az alapszabály tervezet, melynek végén a tagság azt elfogadhatónak mondta és egyhangú szavazással elfogadásra került. Újabb napirendi pontként került sor a tagdíj összegének megállapítására.

Ötödik napirendi pontként az idei évi feladatokkal ismertetése előtt, a megválasztott elnök, Banka László megköszönte a bizalmat, majd elmondta, hogy idei évre ameddig nem kerülnek jogerősen bejegyzésre a Törvényszék által, feladatot nem terveznek, tervezhetnek. Reméli, hogy minél előbb, és hiba nélkül sikerül az egyesületet bejegyeztetni, és azt követően lassan megkezdhetik az érdemi munkát.

Utolsó napirendi pontként a hozzászólásokra került sor, ahol is Poór Gyula megyei elnök úr, gratulált az egyesület megalakulásához, sok sikert kívánt az elnökségnek és ígéretet tett arra, hogy a SMPSZ elnöksége, minden segítséget megad az egyesületnek, hogy be tudjanak indulni, szükség esetén eszközbeli vagy ruházati támogatással, illetve oktatás és vizsgázás lehetőségével.

Ezt követően Kónya László kért szót és mint egyesületi tag, valamint mint polgármester, Ő is reméli, hogy az egyesület azért alakult meg a két település lakosaiból, hogy mindkét településen lakók, még nagyobb biztonságban érezzék magukat, legyen járőrszolgálat, lássák őket a településeken. Mint polgármester is, minden segíteni fogja az egyesületet, és ebben partner lesz Szegerdő polgármestere is.

Ezt követően a közgyűlés végén, kötetlen formában került sorra beszélgetés az egyesület tagsága és a megyei vezetés között.

/ Gazdag Ferenc Somogy sajtó /