Ludovikán ülésezett az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége

A Ludovika Campuson, vagyis a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartotta kihelyezett elnökségi ülését 2018. február 23-án az Országos Polgárőr Szövetség, ahol az éves beszámolók elfogadása mellett megismerhették a kiemelt állami beruházással fejlődő egyetemváros életét.

Az OPSZ kihelyezett elnökségi ülését Dr. habil. Hautzinger Zoltán intézetvezető, egyetemi docens, oktatási dékánhelyettes köszöntötte a Ludovika Hunyadi termében, majd dr. Barnucz Szilvia főigazgató ismertette az Országos Polgárőr Szövetség 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját. Az előterjesztéshez több kiegészítő hozzászólás érkezett, melynek megtárgyalása után az OPSZ elnöksége egyhangúlag elfogadta, és a márciusi küldöttgyűlés elé beterjeszthetőnek értékelte a beszámolót.

Dr. Korondán Katalin, a Jogi Bizottság elnöke az Etikai Szabályzat módosítását ismertette, amit parázs vita követett. Az elnökség végül is úgy határozott, hogy a javasolt módosítások beépítése után az új Etikai Szabályzatról 30 nap múlva szavaznak.

Az elnökség tagjai emellett a Szolgálati Szabályzatot is módosították és beemelték a motoros szolgálatra vonatkozó szabályozásokat a dokumentumba. Ezután már gyorsabban haladt az OPSZ elnökségi ülése, a részvevők megtárgyalták a 2018. évik Oktatási és Képzési Tervet, illetve az Etikai Bizottság beszámolóját.

Dr. Christián László PhD rendőr ezredes, tanszékvezető az OPSZ és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem között létrejött együttműködést értékelte, majd egy rövid prezentáció segítségével Dr. habil. Boda József nyugállományú nemzetbiztonsági vezérőrnagy, a Rendészettudományi kar dékánja mutatta be az egyetem rövid történetét, és az állam jóvoltából történő jelentős építkezések, fejlesztések, beruházások állapotát.

(Lőwinger)

Forrás: Országos Polgárőr Szövetség