Látja a lelkesedét, tenni vágyást Siófokért!

2018. május 12.-én, a Kálmán Imre Étterem különtermében tartotta meg 2017. évet értékelő közgyűlését, a Siófok Közbiztonságáért Polgárőr Egyesület. A fenti mondat is elhangzott az évértékelő közgyűlésen a meghívott vendégek részéről.

Az egyesület megjelent tagjain kívül, a Siófoki Rk. képviseletében megjelent, Gazdag Tamás r. őrnagy, a siófoki Rendőrkapitányság Közrendvédelmi Osztályának, Körzeti Megbízotti Alosztály vezetője, valamint Apáti Kinga Csilla kisasszony, a Somogy MPSZ Felügyelő Bizottságának elnöke.

Gazdag Ferenc az egyesület elnöke, bevezetőjében köszöntötte a megjelenteket, sajnálta, hogy több meghívott vendég nem tudott eljönni az értékelőre.

Az ilyenkor szokásos formai és alaki követelményeket követően, az első napirendi pontként a 2017. évet értékelő szakmai beszámolónál az elnök úr elmondta, hogy az egyesület tagsága jelenleg 18 fő, de most kerül felvételre 2 új személy. Ismertette, hogy a tavalyi évben mind az összes órák száma, mind a rendőrséggel közösen ellátott órák száma kisebb csökkenést mutat. Viszont ez nem jelenti azt, hogy Siófok polgárőr szolgálat nélkül maradt volna. A lehetőségekhez képest, egész évben volt kint szolgálat a város területén gyalogosan, kerékpárral vagy saját gépjárművel. Ennek köszönhető, hogy Siófok tavaly is az egyik legbiztonságosabb település volt a Balaton partján, ezért köszönet jár a polgárőröknek. Elmondta tovább, hogy az egyesület pénzügye rendezett, hiányossága nincsen. Pályázatokból, tagdíjból és egyéb támogatásokból működik az egyesület, a számlán lévő összeg nyugodt körülményt és működést jelent. Ezután bemutatta a társzervekkel, Önkormányzattal közösen folyó munkát, majd kérte beszámolója elfogadását. A pénzügyi beszámolót és Felügyelő Biztosi beszámolót követően, ismertetve lett az idei évre tervezett költségvetés, melyeket a tagság szintén egyhangúan elfogadott.

Az idei terveket ismertetve kiemelte az ifjúság,  a fiatalok bevonását a polgárőr életbe, tervezik iskola kezdéskor felkeresni a városban működő Szakközépiskolákat, valamint a Kodolányi Főiskolát, bemutatva a polgárőrséget, kedvet csinálni a tagság növelésére.

Továbbra is kiemelkedő stratégiai partner Rendőrség, amikor szükséges és kérnek, polgárőr mindig rendelkezésre fog állni szolgálatokra, ezért vállalja a felelősséget. Ugyancsak szorosabb együttműködést terveznek az Önkormányzattal, városi rendezvények biztosításában, illetve egyéb módon segítve Siófok városát. Tervezik társ polgárőr egyesületekkel közös oktatások, akciók, járőrszolgálatok megtartását. Nagy hangsúlyt kívánnak fektetni az egyéni képzésre, oktatásra az év második felében, ezért tervezik a tagság ismételt, gyakorló jellegű továbbképzését, ebbe is bevonva a társszervek képviselőit.

Részt vesznek minden OPSZ, SMPSZ és egyéb szervezetek által kiírt pályázatokon, valamint ismételten megkeresik a nagyobb helyi vállalkozásokat, cégeket közös kapcsolatok kiépítésére. Tervezik megállapodás kötését a helyi Üdülő tulajdonosok (SÜDE) képviselőivel, a kapcsolat felvételre illetve a közös együttműködésre, az elnökséget megbízták.

A hozzászólásokat Apáti Kinga Csilla kezdte meg, aki átadta Poór Gyula megyei elnök úr jókívánságait. Elmondta, hogy legyen az egyesület az elért eredményekre büszke, látja a lelkesedést, az akarást, a tenni vágyást Siófok városért. Az pedig nem helyi jelenség, hogy a Rendőrség kevesebbszer veszi igénybe a polgárőrséget, több helyen tapasztalta ezt. További jó munkát kívánt az idei évre, és a SMPSZ minden segítséget meg fog adni az egyesületnek, hogy biztonságosabbá tegye az itt élők, ide érkezők vendégek biztonságát.

Gazdag Tamás r. őrnagy úr, gratulált a tavalyi évben végzett munkához, legyenek rá büszkék és köszöni a rendőrség nevében a közösen végzett szolgálatokat. Elmondta, szükség van a siófoki polgárőrökre, kell a munkájuk a Rendőrségnek. Az idei évben is lesz alkalom amikor többször kérnek polgárőrt közös szolgálatra. Viszont ez sok mindent körülménytől függ, de biztos, hogy polgárőrre szükség van, fogunk találkozni szolgálatok ellátásakor. Nem csak a rendőrségnek, hanem a társadalomnak és a városnak is érdeke, hogy legyen polgárőrség. További sikert kívánt az idei évre és gratulált az eddig elért eredményekhez, és nagyon jól érezte magát az egyesület közgyűlésén.

Gazdag Ferenc elnök úr, megköszönte az elismerő, gratuláló szavakat, jól esik ezeket hallgatni ígérte, hogy az egyesület mint eddig is, ezután is tenni fogja dolgát önállóan, illetve közös szolgálatban segítve a Rendőrség munkáját, biztosítva a helyi lakosok és az ide érkező, pihenni, üdülni vágyók biztonságát. Köszönetét fejezte ki a SMPSZ elnökségének a támogatásért igyekeznek ezt eredményesen felhasználni.

Ezt követően, az egyebeknél hozzászólások következtek, több témában hangzottak el vélemények az egyesület működésével kapcsolatban, az önálló és közös rendőrségi  szolgálatok ellátásával, javaslatok, ötletek hangzottak el a felhasználásról.

Ezt követően 3 polgárőr, Balassa Tibor, Győrfi Gábor és Szalay László kapott elismerést a tavalyi évben végzett munkájuk alapján, a megyei szövetségtől.

A közgyűlés zárását követően, kötetlen, baráti beszélgetésre került sor a jelen lévők között, egy hangulatos ebéd elfogyasztása közben.

/Gazdag Ferenc Somogy sajtó/