Közösen gyermekeink védelméért – Dr. Túrós András beszéde a nyitófórumon

Február 10-én elindult az Országos Polgárőr Szövetség „Közösen gyermekeink védelméért!” szlogennel, a család, a gyermekek és az ifjúságvédelem címmel meghirdetett új szakmai programja.

Az Országos Polgárőr Szövetsége elnöke elmondta, hogy hagyománya van annak, hogyha évet kezdünk, vagy újév van, akkor az Országos Polgárőr Szövetség valamilyen szakmai programot meghirdet.

Több olyan program is van a polgárőrök mögött, ami sikeresnek tekinthetőek, például pár évvel ezelőtt hirdették meg a kistelepülések biztonsága programot, az idősek védelme és külterületek biztonsága programokat, a nagyvárosok biztonságának a programját és a 300 X 100 Biztonság programot.

2018 a család, gyermek- és ifjúságvédelem éve. A programnak kettős célja lehet, az egyik a védelem, a másik a megelőzés. Védjük meg a gyerekeket, hogy ne legyenek áldozatok és segítsük őket abban, hogy ne lépjenek a bűnözés útjára.

A gyermekeknek a nevelése, védelme elsősorban a szülők feladata. A polgárőrök sokat tudnak tenni azért, hogy a gyermekek, a fiatalok, tisztességes és becsületes, hazájukat szerető felnőttekké váljanak.

Segítsünk azoknak a gyerekeknek, akik rászorulnak a védelemre, vagy éppen nézzük meg, hogy a megelőzés területén tudunk-e tenni valamit az érdekükben.

A polgárőrség feladata elsősorban a közterületek és külterületek biztonságának védelme. A polgárőrök ezen a területen mindig jelesre vizsgáznak, hisz profi módon végzik ezeket a tevékenységeket. A gyermek- és ifjúságvédelem egy plusz tevékenység, ami egy minőségi munkát követel meg. Megfelelő szakmai felkészültség és nagyfokú empátia szükséges.

Mit tehetnek mi polgárőrök? Karitatív jellegű védelmi bűnmegelőzést végezhetünk. A polgárőrök ismerik a környezetüket, a lakosságot. Ismerhetik a hátrányos helyzetű családokat, a hátrányos helyzetű gyermekeket. A kistelepüléseken a polgárőrök közvetlen közelről láthatják a problémákat, s e területen lenne a jelzés adása a legfontosabb.

Az Egy Iskola, Egy Polgárőr mozgalom vagy éppen, polgárőr szakköröket lehetne kezdeményezni különböző témakörökben. Prezentációkkal, előadásokkal, a sporttal foglalkozni ezeken a foglalkozásokon. Például: a polgárőrök hozzájárulhatnak, illetve szervezhetik a sport rendezvényeket, versenyeket. Az ifjú polgárőrök bevonása a korosztályos bűnmegelőzésbe. Az imént említett dolgok ötletek, amelyek kapcsán a célokat próbáltuk megfogalmazni a mai fórum kapcsán.

Fotó: Sebestyén Jenő