Közgyűlés a Békési Polgárőrségnél

A Békési Polgárőrség KHSZ 2017. február. 24.-én tartotta, évzáró Közgyűlését.

A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Ladányi Zoltán r. ezredes, rendőrségi főtanácsos Békés Város Rendőrkapitánya, Kálmán Tibor Békés város alpolgármestere, Hanczárné Kozma Róza BMPSZ elnökségi tagja, Laurinyecz Pál BMPSZ Békés járás,- járási koordinátora.

Gyarmati Sándor az Egyesület elnök köszöntötte a megjelenteket, ezt követően megválasztották a jegyzőkönyvvezetőt és a két jegyzőkönyv hitelesítőt, majd elfogadták a napirendi pontokat.

Az Egyesület elnöke nagyon részletesen beszámolt a Polgárőrség 2016. évi tevékenységéről, elért eredményeiről. A rendőrséggel, az önkormányzattal, a társszervekkel és a lakossággal nagyon jó a kapcsolatuk – hiszen a polgárőrök mindenütt ott vannak! Célunk továbbra is a bűnmegelőzés és a lakosság szubjektív biztonság érzetének nagyobb növelése. Kitért a 2017 évi. várható feladatokra is.

Az elnöki beszámoló után a pénzügyi és a felügyelőbizottsági beszámolók következtek.

A beszámolók után az egyesület 2017 évi munkaterve és pénzügyi tervezete lett ismertetve.

Ladányi Zoltán r. ezredes, Békés város Rendőrkapitánya hozzászólásában elmondta, hogy beszámolókból kitűnt, hogy egy nagyon jól működő, takarékosan gazdálkodó egyesület tevékenykedik Békésen. Ez a tevékenység, mely az egyesületnél folyik példaértékű. Példaértékű gazdálkodás és az a kapcsolati rendszer, melyet a Békési Polgárőr Egyesület kiépített a társszervekkel és a település lakóival a közbiztonság érdekében. Megköszönte a polgárőrök, önzetlen áldozatos munkáját, melyet 2016.évben végeztek. Nagyban hozzájárultak a szolgálati óráikkal a Rendőrség 2016. évi jó eredményéhez és Békés város közbiztonságának javításához. A Rendőrség számít a jövőben is a polgárőrök munkájára.  Sok sikert kívánt a 2017. évi feladatok megoldásához.

Kálmán Tibor Békés város alpolgármestere elmondta, hogy az Önkormányzat nagyra értékeli a Polgárőrség tevékenységét. Örömét fejezte ki, hogy Békés város területén egy jól szervezet közösség dolgozik a lakosság érdekében és a lakosság nevében is megköszönte azt a munkát, melyet a városért végeztek a polgárőrök az elmúlt évben. További tevékenységükhöz sok sikert kívánt.

A Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta a 2016. évi elnöki, – pénzügyi és felügyelő bizottsági beszámolókat, valamint a 2017. évi munka – és pénzügyi tervezetet.

A Közgyűlés befejezése után kötetlen, baráti beszélgetés következett.

Forrás, fotó: Virág István