Köszönni jöttem mindazt, amit mások természetesnek gondolnak

A köszönetet dr. Nagy István agrárminiszter mondta el a polgárőröknek a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Napon. E címnek választott gondolat fejezi ki a nap hangulatát, a polgárőr munka sajátosságát, a hozzászólók által elmondottakat.

A Győr-Moson-Sopron megyei Polgárőr Szövetség, valamint Koroncó Község Önkormányzata és polgárőr egyesülete által szervezett programokra 2018. augusztus 11-én, Koroncón került sor, ahol a megye polgárőr egyesületeinek tagjai szép számmal képviseltették magukat. A Polgárőr Napon – miniszter úr mellett – megjelentek a megye állami, önkormányzati vezetői, a rendőrség, katasztrófavédelem, a büntetés végrehajtás vezetője, az együttműködő szervek vezetői, az OPSZ képviselője, néhány település polgármestere, meghívott megyék polgárőr szövetségeinek képviselői. Az eseményt kitüntette jelenlétével dr. Veres András megyéspüspök, aki észhez, szívhez, lélekhez szóló, az önként vállalt, térítés nélkül végzett munka nehézségeit is megemlítő áldásban részesítette a jelenlévőket.

Mazsorettek bemutatója, majd a himnusz hangjai és Madarász Kristóf szavalata után Radicsné Kincses Mária, a község polgármestere nyitotta meg az eseményt és rögtön megörvendeztette a helyi polgárőr egyesületet. Az Önkormányzat nevében az egyesület használatába adott egy objektumot, azzal a gondolattal, hogy legyen egy közösségi helye azoknak, akik éjjel-nappal a települést szolgálják. Ez egyfajta köszönet a munkáért, a falu nyugalmáért.

 

Csaplár Zoltán a Győr-Moson-Sopron megyei Polgárőr Szövetség elnöke értékelő, köszöntő beszédében hangsúlyozta, hogy a mai nap a társalgásé, az egymással törődésé, a pihenésé, mert erre is szüksége van a polgárőrnek is. Az értékelő részben megemlített néhány országos és helyi eredményt, mint például azt, hogy Magyarország a világ 15. legbiztonságosabb országa, amiben nagy szerepe van a polgárőrök munkájának. Néhány mondatban kitért a család, gyermek- és ifjúságvédelem keretében végzett feladatokra, az ifjúsági programokra, melyek keretében számtalan településen folyik a fiatalok közösségi nevelése, felkészítése az őket fenyegető különböző veszélyforrások elkerülési lehetőségeire, a település nyugalmának megőrzésére. Az értékelés kitért az időseket veszélyeztető bűnözői csoportok lebuktatásában elért eredményekre, a soproni polgárőrök négy országosan körözött személy elfogásában játszott szerepére, a rendőrséggel együttműködve teljesített több száz rendezvény biztosítására, a parlagfű irtás feladataira. Arról is szólt Csaplár Zoltán, hogy a polgárőr mozgalom egy rendészeti feladatvállalás és megemlítette, hogy a működési formában átszervezés várható. Jelezte, hogy az együttműködési területek további bővülése várható, többek közt az erdészettel, vadászkamarákkal, majd örömmel konstatálta, hogy az eszközellátás, beleértve gépkocsit, robogót, kerékpárokat, a ruházatot, nagymértékben javult. Végül jó szórakozást kívánt a nap további részéhez.

Dr. Nagy István agrárminiszter címként választott gondolata mellett, a polgárőrök áldozatvállalását másként is kifejezve Kölcseyt idézte: „Nem önmagadé vagy, hanem a közösségé.” Pedig ott a legnehezebb elismerést kapni, ahol élünk, ráadásul a nyugalmat csak akkor értékelik, ha annak élvezését valami „hiba” zavarja meg – folytatta a gondolatot a miniszter. Ezt követően arra a – saját maga által feltett – kérdésre, hogy mit keres itt az agrárminiszter, megválaszolt: A minisztériumban dolgoznak az együttműködési területek bővítésén például a parlagfű-mentesítés, a mezőőri szolgálat, a kutyás, lovas járőrözés terén, hiszen a mező- és erdőgazdálkodás, a katasztrófáknak, bűnelkövetésnek fokozottan kitett terület, ahol a megelőzésben, kárenyhítésben is számítanak a polgárőrökre.

Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő egyéb elfoglaltsága miatt levélben köszöntötte a Polgárőr Nap résztvevőit. A levél egyik gondolata, hogy a polgárőröknek az év egy napján köszönik meg a munkát, de ők 365 napon át szolgálnak De nem is ezért teszik dolgukat, hanem elkötelezettségből, hivatástudatból, a településért érzett felelősségből.

Széles Sándor kormánymegbízott úgy vélte a mai napon nem kell, nem szabad fukarkodni a dicsérettel, hiszen az elismerés mindenkinek jól esik, megemlítette, van ok az elégedettségre mind a végzett munka, mind az eszközellátottság tekintetében.

Mind Széles Sándor, mind Parrag Norbert rendőr ezredes, gazdasági rendőrfőkapitány-helyettes kiemelte, hogy a polgárőrség stratégiai partnerré vált a közbiztonság terén és ez a tervezéstől, a feladatellátáson keresztül az értékelésig új helyzetet jelent. Parrag Norbert egyebek mellett kiemelte, hogy a polgárőrök 15.000 közterületi órával segítik a rendőrség munkáját.

Cseh István az OPSZ Etikai Bizottságának elnöke örömmel ismertette, hogy a Győr-Moson-Sopron megyei az ország egyik legjobb megyei szövetsége. Kiemelte, hogy a belügyminiszter többször megköszönte a 2300 polgárőr egyesület mintegy 63000 tagjának munkáját, sőt a miniszterelnök is figyelemmel kíséri a munkát. További feladat a tartalékok feltárása és a közbiztonság javítására történő fordítása.

Az ünnepi beszédek után került sor a TÖOSZ megyei tagozata és a Győr-Moson-Sopron megyei Polgárőr Szövetség együttműködésének ünnepélyes aláírására, melyet a kitüntetések átadása követett.

Polgárőr munkájuk elismeréseként a „Kiváló polgárőr” emlékplakett elismerésben részesült 16 fő, „Kiváló IFJÚ polgárőr” emlékplakett elismerést és ifjú polgárőrség feliratú jól láthatósági mellény, póló, sapka felszerelést kapott 4 fő.

A 2017/2018-as tanévben, a közlekedésbiztonsági program keretén belül, a kerékpáros közlekedés alapvető szabályainak elsajátítása során végzett kiemelkedő teljesítményéért két általános iskolai tanuló kapott oklevelet, és egy közlekedésbiztonsági csomagot.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság elismerésben részesítette a Soproni Polgárőr Egyesület két tagját, Rózsa Péter, és Révész László Krisztián polgárőrt, akiknek már négy esetben sikerült eredményesen közreműködniük körözött személyekre vonatkozó felderítésben.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség, a lakosság közbiztonsága védelmének érdekében végzett kiemelkedő polgárőr munkájáért emlékplakett elismerésben részesítette Jenőffy Gábor Istvánt, a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület, valamint Peidl Istvánt, a Bakonypéterdi Polgárőr Egyesület tagját.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetséggel hosszútávon együttműködő eredményes munkája elismeréséül emlékplakettet adományozott Radicsné Kincses Máriának, Koroncói Község Polgármester Asszonyának.

A polgárőr mozgalom érdekében végzett kiemelkedő tevékenység és a település, régió közbiztonságának javításához, a polgárőr mozgalom társadalmi elismeréséhez való jelentős hozzájárulás elismeréseként Polgárőr érdemkereszt „bronz” fokozata kitüntetést kapott Villányi György, a Győrszemerei Polgárőr Egyesület és Domán Tibor, a Koroncói Polgárőr Egyesület tagja. Polgárőr érdemkereszt „ezüst” fokozata kitüntetést vehetett át Busa Tibor, a Koroncói Polgárőr Egyesület tagja, Polgárőr érdemkereszt „arany” fokozata kitüntetésben részesült Domicser József, a Gönyűi Polgárőr Egyesület tagja.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség a hosszú távon kifejtett eredményes, kiváló polgárőr munkájáért „Szent László” emlékplakett elismerésben részesítette Madarász Istvánt, a GYMS MPSZ elnökhelyettesét, a Koroncói Polgárőr Egyesület elnökét.

A kitüntetések után robogók és quad ünnepélyes átadására került sor, majd a Koroncói Polgárőr Egyesület és a Koroncói Önkéntes Tűzoltó Egyesület bemutatója következett.

Sokan keresték fel a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság tájékoztató és bemutató sátrát, és szereztek információt a mindennapi munkához.

A résztvevők ízletes ebéd elfogyasztása közben, után tapasztalatot cseréltek és érdeklődve figyelték a Bodzafesztivállal egybekötött kultúrműsort.

Hiszem, hogy a fentiek, továbbá a polgárőrök munkájának a lakóhelyen testközelből történő tapasztalása másokat is tettre sarkall, hiszen „Az élet fő célja – tett; s tenni magában vagy másokkal együtt senkinek nem lehetetlen. Tehát tégy!” (Kölcsey Ferenc)

Horváth Attila

a Győr-Moson-Sopron Megyei

Polgárőr Szövetség sajtófelelőse

A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége a polgárőr tevékenység területén elért eredményes munka elismeréséül a következő személyeket részesítette kitüntetésben:

Polgárőr munkájuk elismeréseként az alábbi személyek a „Kiváló polgárőr” emlékplakett elismerésben részesültek:

 • -Deák János, a Gönyűi Polgárőr Egyesület tagja
 • -Gősi Tiborné, a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület tagja
 • -Németh Sándor, a Győrszemerei Polgárőr Egyesület tagja,
 • -Kovács Sándor, a Győrszemerei Polgárőr Egyesület tagja,
 • -Borsodi Tamás, a Soproni Polgárőr Egyesület tagja,
 • -Gergely Szabolcs, a Soproni Polgárőr Egyesület tagja
 • -Teke Sándor, a Páli Polgárőr Egyesület tagja
 • -Horváth Anna, a Vági Polgárőr Egyesület tagja
 • -Bácsi József, a Rábapatonai Polgárőr Egyesület tagja
 • -Őry István, a Bősárkányi Polgárőr Egyesület tagja
 • -Tamás Lajos Ferencné, a Mecséri Polgárőr Egyesület tagja
 • -Szeghalmi Tamás, az Öttevényi Polgárőr Egyesület tagja
 • -Kitlinger Lajos, a Felsődunai Vízi Polgárőr Egyesület tagja
 • -Horváth Zsolt, a Koroncói Polgárőr Egyesület tagja
 • -Sárközi Béla Tibor, a Koroncói Polgárőr Egyesület tagja
 • -Bence Péter, a Nagybajcsi „Pajzs” Polgárőr Egyesület tagja

Polgárőr munkájuk elismeréseként az alábbi személyek a „Kiváló IFJÚ polgárőr” emlékplakett elismerésben és ifjú polgárőrség feliratú jól láthatósági mellény, póló, sapka felszerelésben részesültek:

 • -Kovács Alexandra – a Nagybajcsi „Pajzs” Polgárőr Egyesület tagja
 • -Kovács Alexa – a Rábapordányi Polgárőr Egyesület tagja,
 • -Szür Rebeka – a Rábapordányi Polgárőr Egyesület tagja
 • -Vedó Norbert – a Koroncói Polgárőr Egyesület tagja

A 2018-as év az Országos Polgárőr Szövetség programja szerint „a Család, a Gyermek és az Ifjúságvédelem éve”.

A 2017/2018-as tanévben, a közlekedésbiztonsági program keretén belül, a kerékpáros közlekedés alapvető szabályainak elsajátítása során végzett kiemelkedő teljesítményéért az alábbi általános iskolai tanulók kaptak oklevelet, és egy közlekedésbiztonsági csomagot.:

 • Halász Boglárka, a Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója, és
 • Madarász Kristóf, aki szintén a Koroncói II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola tanulója

A Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság elismerésben részesítette Rózsa Péter, és Révész László Krisztián polgárőrt, akiknek már négy esetben sikerült eredményesen közreműködniük körözött személyekre vonatkozó felderítésben.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség, a lakosság közbiztonság védelemben történt kiemelkedő polgárőr munkájáért emlékplakett elismerésben részesítette:

 • -Jenőffy Gábor Istvánt, a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület tagját, valamint
 • -Peidl Istvánt, a Bakonypéterdi Polgárőr Egyesület tagját.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetséggel hosszútávon együttműködő eredményes munkája elismeréséül emlékplakettet adományozott Radicsné Kincses Máriának, Koroncói Község Polgármester Asszonyának.

Polgárőr érdemkereszt elismerésben részesül az a személy, aki a polgárőr mozgalom érdekében kiemelkedő tevékenységet végez és munkájával jelentősen hozzájárult  a település, régió közbiztonságának javításához, a polgárőr mozgalom társadalmi elismeréséhez.

Polgárőr érdemkereszt „bronz” fokozata kitüntetésben részesült:

 • -Villányi György – a Győrszemerei Polgárőr Egyesület tagja
 • -Domán Tibor – a Koroncói Polgárőr Egyesület tagja

Polgárőr érdemkereszt „ezüst” fokozatába kitüntetésben részesült:

 • -Busa Tibor – a Koroncói Polgárőr Egyesület tagja

Polgárőr érdemkereszt „arany” fokozata kitüntetésben részesült:

 • -Domicser József –  a Gönyűi Polgárőr Egyesület tagja

A Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetséggel hosszútávon kifejtett eredményes, kiváló polgárőr munkájáért „Szent László” emlékplakett elismerésben részesítette Madarász Istvánt, a GYMS MPSZ elnökhelyettesét, a Koroncói Polgárőr Egyesület elnökét.