Köszönet az év végi ünnepekkel összefüggő rendőri feladatok ellátásához nyújtott segítségért

Dr. Túrós András úrnak,
Országos Polgárőr Szövetség
Elnök

Tisztelt Elnök Úr!
Ezúton fejezem ki köszönetemet az év végi ünnepekkel összefüggő rendőri feladatok ellátásához nyújtott segítségért, a konstruktív együttműködésért.
A professzionális feladatellátás érdekében különösen fontos volt az Országos Polgárőr Szövetség szervezeteinek és tagjainak közreműködése, elhivatott, áldozatos munkája és támogatása.
Kérem Elnök urat, tolmácsolja köszönetemet valamennyi, a feladatellátásban részt vevő polgárőr felé.
További munkájukhoz sok sikert és jó egészséget kívánok!

Budapest, 2018. január 08.

Tisztelettel:
Papp Károly r. altábornagy,
rendőrségi főtanácsos,
országos rendőrfőkapitány