Körösújfalun is évet zárt polgárőrség

Körösújfalu Polgárőr Egyesület 2017. február 25 – én tartotta évértékelő közgyűlését.

A Közgyűlést megtisztelte jelenlétével Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke, Tarsoly János r. százados Vésztő város Rendőrős vezetője, Pardi Géza BMPSZ Szeghalmi járás-járási koordinátora, Szabó Csaba Körösújfalu polgármestere.

Szabó Csaba Körösújfalu polgármestere,(aki maga is polgárőr) mint a Közgyűlés levezető elnök köszöntötte a megjelenteket.

Megválasztották a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőket, majd elfogadták a napirendi pontokat.

Elsőként az Alapszabály módosításának megtárgyalása került napirendre. A módosított Alapszabályt a Közgyűlés egyhangú szavazattal elfogadta.

Ezután az elnöki beszámoló következett, amit Kormányos László elnök terjesztett a közgyűlés elé. Részletesen ismertette az Egyesület 2016. évi tevékenységét. Ismertette még a 2017. évi munkatervet.

A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az egyesület nagyon jól gazdálkodott az elmúlt évben. Közgyűlés elé lett terjesztve az Egyesület 2017. évi pénzügyi tervezete. A beszámolók és előterjesztések után a felügyelő bizottság megállapítása került ismertetésre. A felügyelő bizottság ellenőrzései során nem talált hibát, és javasolta a beszámolók elfogadását.

Elsőként Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke kért szót. Nagyra tartja a polgárőrök önzetlen munkáját, amit 2016. évben végeztek a bűnmegelőzés területén a település biztonsága érdekében. Örömét fejezte ki, hogy Körösújfalu területén egy jól szervezet fiatal közösség dolgozik.  Megköszönte a polgárőrök 2016. évben végzett munkáját, sok sikert kívánt a 2017. évi feladatok megoldásához.

Pardi Géza BMPSZ Szeghalmi járás-járási koordinátora köszönetét fejezte ki a polgárőröknek az elmúlt évben végzett munkájukért.

Tarsoly János a vésztői Rendőrőrs vezetője, elismerően szólt az Egyesület tevékenységéről, megköszönte a polgárőrök önkéntes munkavégzését, nagyon fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását és jövőben is igénylik azt. Fontos jogszabályváltozásokra hívta fel a polgárőrök figyelmét. Köszönet mondott a polgárőrnek a 2016. évben végzett tevékenységükért.

Szabó Csaba Körösújfalu polgármestere hozzászólásában biztosította a jelenlévőket, hogy a Polgárőrség ebben az évben is számíthat az Önkormányzat anyagi és erkölcsi támogatására.

Egyhangú szavazással elfogadták a 2016. évi tevékenységi, – pénzügyi, – felügyelő bizottsági beszámolót, valamint a 2017. évi munka – és pénzügyi tervezetet.

A Közgyűlés befejezését követően – egy támogató által felajánlott – finom ebéd elfogyasztása és baráti beszélgetés következett