Kopácsi Sándor búcsúztatása

2018. október 10-én, az Új Köztemető 301-es parcellájában, ünnepélyes keretek között helyezték végső nyugalomra dr. Kopácsi Sándort és feleségét dr. Kopácsi Sándornét.

Főkapitányhoz méltó módon díszsortűzzel búcsúztatták dr. Kopácsi Sándor rendőr altábornagyot, aki az 1956-os események idején Budapest rendőrfőkapitánya volt. A gyászoló család mellett részt vett többek között a Budapesti Rendőr-főkapitányság vezetése, az Országos Polgárőr Szövetség elnökségének több tagja, a Nagy Imre Társaság tagjai, a Kopácsi Baráti Kör tagjai és 56-os barátok.

Dr. Terdik Tamás rendőr ezredes, Budapest rendőrfőkapitánya búcsúbeszédében elmondta, hogy az a történelemi tett, amit 1956 zavaros időszakában dr. Kopácsi Sándor véghezvitt, az példaértékű mindannyiunk számára. A forradalom két hetében nem engedte – bármilyen atrocitás ellenére sem – hogy a rendőrség állománya Budapest lakossága ellen forduljon. A főkapitány köszönetét fejezte ki, hogy dr. Kopácsi Sándor döntésével nemcsak magát tette a forradalom egyik hősévé, hanem a rendőrséget is megóvta attól, hogy a nevén folt essen.

A BRFK vezetőjének búcsú beszéde után, a volt főkapitány lánya Judith Kopácsi Gelberger asszony búcsúzott szüleitől. „A mai nappal Özv. Dr. Kopácsi Sándorné végakarata teljesült, hiszen hamvait férje urnájával együtt, a Kozma utcai köztemető 301-es parcellájában kérte végleg elhelyezni, amely a kollektív emlékezés egyik legfontosabb állomása” – mondta. Beszédében kifejtette, hogy édesapja egy olyan erkölcsi példakép, akit nem lehet könnyű követni. Egész életét az emberség jellemezte, még akkor is, amikor a pillanatnyi hatalom más elvárásokat támasztott vele szembe.

A búcsúbeszédek elhangzása után az Országos Polgárőr Szövetség részéről dr. Túrós András elnök, Markos György és Csóra György elnökhelyettesek lerótták tiszteletüket a Kopácsi házaspár sírjánál.

(Szöveg: Csonka Nándor, fotók: Sebestyén Jenő)

Országos Polgárőr Szövetség