Kibővített elnökségi ülés Tárkányban

Kibővített elnökségi ülést tartott 2017. december 01-én a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség elnöksége Tárkányban.
Az értekezlet célja az volt, hogy az elnökség teljes képet kapjon a megválasztás óta eltelt egy évben elvégzett munkáról.
Ennek érdekében meghívást kapott az elnökségi ülésre a megyében működő valamennyi munkabizottság vezetője/Karitatív tagozat, Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási Bizottság, Megyei Sajtóreferens/, valamint valamennyi járási koordinátor.

A bizottságok vezetői ismertették a már korábban írásban elkészített beszámolóikat, valamint kiegészítették a jövőre vonatkozó terveikkel.
A beszámolók meghallgatása után örömmel állapította meg az elnökség, hogy a nehéz évkezdés ellenére a bizottságok nagy része kiemelkedően, végezte munkáját.
Megállapítható volt azonban, hogy a Környezetvédelmi Bizottság az eltelt idő alatt konkrét tevékenységet nem végzett.
Beszámolója általános volt, és még olyan, környezetvédelmi tevékenységek elvégzését sem tartalmazta, melyet egyébként az elnökség éves munkája során elvégzett.
Erre való tekintettel a beszámolót az elnökség nem fogadta el.

A járási koordinátorok teljes képet adtak a megyében működő valamennyi egyesület munkájáról.
Ebből megállapítható volt, hogy egyesületeink a vállalt alapfeladataikat maradéktalanul elvégezték. Kisebb hiányosságok előfordultak néhány egyesületnél, de ezek nem számottevőek.
Az egyebek napirendi pontban a megyénél pár napja elvégzett FEB ellenőrzés tapasztalatairól számolt be a Felügyelő Bizottság. Örömünkre szolgált, hogy az ellenőrzés során törvénytelenséget, súlyos hiányosságot nem tárt fel a FEB.
Az ellenőrzésből levonható konklúzió szerint a szövetség gazdálkodása stabil és működése törvényes.
A beszámolók meghallgatása után Kun Csaba elnök, Bedecs János alelnök, valamint Nagy Aladár titkár méltatta az elvégzett munkát, megköszönte valamennyi résztvevőnek az őszinte építő jellegű beszámolókat.

Ismételten felhívta valamennyi bizottságvezető valamint a járási koordinátor figyelmét, hogy munkájuk során fokozottan figyeljenek a törvényes működés betartására, és erre hívják fel az egyesületek vezetőinek figyelmét is.
A hivatalos részt egy nem szokványos vacsora zárta, mely mellett kötetlen beszélgetés formájában tovább lehetett boncolgatni a felmerült kisebb problémákat.

Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség