A kerékpárosok és kerékpárok biztonságáért

A Gönyűi Polgárőr Egyesület által két évvel ezelőtt indított ifjúsági program, az Ifjú Gönyűiek Közösségének tagjai május 7-én délelőtt tartották soros összejövetelüket.
Ez alkalommal Makai Zsuzsanna c. rendőr őrnagy és Válint Anikó rendőr főtörzsőrmester, a Győr Városi Rendőrkapitányság két munkatársa tartott elméleti és rövid gyakorlati foglalkozást a fiataloknak. Ennek keretében a Faluházban felelevenítésre került a gyalogos és kerékpáros közlekedés több, fontos szabálya, melyet teszt kitöltése, majd kiértékelése követett. A legjobbak egészségtelen, édes (csokoládé), de a díjazottak által élvezett díjban részesültek. Ezt követően a közösség tagjai átvonultak a Polgármesteri Hivatal udvarára, ahol két rendőr vendégünk bóják segítségével ügyességi pályát alakított ki, ahol gyakorolni lehetett a kerékpár ügyes, biztonságos vezetését.

Mindeközben az ifjú polgárőrök közül Molnár Cintia és Rozs Eszter, akik az Ifjú Gönyűiek Közösségének is tagjai, mentoruk, Molnár Jenő polgárőr irányításával a korábban sokféle módon meghirdetett kerékpár regisztrációt hajtották végre. A „nyitva tartási idő” alatt 44 „legalább két kerékkel rendelkező, emberi erővel hajtott” jármű adatait vették fel és készítettek róla fényképeket, majd matrica felragasztásával jelezték, hogy a regisztráció megtörtént. Az adatlapok a rendőrségnek kerülnek átadásra nyilvántartásba vétel céljából.

A regisztráció azért hasznos, mert sajnos előfordulhat, hogy a kerékpárnak nyoma vész. Az eltulajdonításnál a matricának van némi visszatartó ereje, de ha mégis megtörténik, a regisztrált adatok alapján van kiindulópont a kereséshez., ami növeli az esélyeket.

Jó érzéssel nyugtáztuk a regisztráción megjelenők dicséretét, hogy mind a fiatalok, mind a kerékpárok védelméért ismét tettünk valami hasznosat.

Horváth Attila az ifjúsági program koordinátora, sajtófelelős