Jubileumi ünnepi közgyűlés Hódmezővásárhelyen

A Hódmezővásárhelyi Polgárőr Egyesület február 24-én ünnepelte megalakulásának 25. évfordulóját. Az ünnepséget a Kertvárosi olvasó kőr nagy termében tartották meg. A rendezvény a himnusz meghallgatásával kezdődött.

A rendezvényt megtisztelte Hegedűs Zoltán és Dr. Kószó Péter a Hódmezővásárhely város alpolgármesterei, Dani Róbert rendőr százados, a Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályvezetője, Magyari Béla, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke és Bereczki Lajos a Mindszent város polgárőr egyesület elnöke.

Szula Ferenc, a  polgárőr egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket. Beszédében elsőként kérte a jelenlevőket, hogy emlékezzenek azokra az alapító tagokra, akik ma már nem lehetnek közöttük.

–  Ma is az  egyesületet és tagjait az önkéntesség az emberi jogok tiszteletben tartása, az ellenszolgáltatás nélkül végzett közösségi tevékenység, a bizalomra épülő felelősségvállalás jellemzi. Az egyesületünk 1993 február27-én alakult meg 19 fővel. Elnöknek akkor Rácz Imre urat választotta az egyesület közgyűlése – mondta az elnök. Ez után az elmúlt évi tevékenységet értékelték. Elmondta az elnök, hogy az önkormányzattal és a rendőrséggel jó kapcsolatot ápolnak. Az múlt évben 4000 órát voltak szolgálatban önállóan és a rendőrséggel közösen. 13000 km-t tettek meg a szolgálati gépkocsikkal. Az egyesület az elmúlt évben 1,4 millió ft-al gazdálkodott.

Molnár Imre a Szikáncsi polgárőr csoport vezetője javasolta az egyesület elnökének, hogy a megyétől igényeljen az egyesület egy gépkocsit. A rendőrségtől pedig azt kérte, hogy  tartsanak legalább két hetente fogadó órát, hogy az idősebb lakosok, akiknek panasza van, az el tudja intézni helyben.

A beszámolók végén a közgyűlés elfogadta a beszámolókat és a 2018 évi költségvetést.

Dr. Kószó Péter a város alpolgármestere megköszönte a mindenkori tagoknak és vezetőknek az elmúlt 25 évet. Majd elmondta még, hogy az önkormányzat anyagilag és erkölcsileg továbbra is támogatja a polgárőrséget. Majd elmondta – Sajnos ezt a közgyűlést is megemlékezéssel, kegyeleti aktussal kezdtük. Évről évre távoznak el közülünk olyan személyek, akik szívvel lélekkel végezték ezt a nemes ugyanakkor fontos feladatot. Huszon öt évvel ezelőttre jó visszaemlékezni, hiszen a megalakulás óta az egyesület tevékenységét segítem. Kiemelt közfeladatot látnak el rengeteg tekintetben -. Ezután megköszönte a polgárőröknek és családtagjainak a munkáját.

Hegedűs Zoltán alpolgármester, aki a polgármesteri feladatot is ellátja, elmondta, hogy ismeri a polgárőrség tevékenységét az évenként megtartott beszámolókból, amit az egyesület terjesztett az önkormányzat elé. Ebben az évben felmerült a költségvetés tervezésekor a nagyobb vagyonbiztonság kérdése és megkereste az elnök urat. Kérte a polgárőröket, hogy segítsenek ezt a feladatot megoldani, hiszen a polgárőrség szeme és füle mindig nyitva van. Megígérte az elnök úrnak, hogy segítséget nyújt a tagtoborzásban is. Ennek jeléül kérte felvételét a polgárőr egyesületbe és helyben ki is töltötte a tagfelvételi kérelmét. A közgyűlés fel vette tagjai sorába az alpolgármester urat.

Magyari Béla, a Csongrád Megyei Polgárőr Szövetség tiszteletbeli elnöke nosztalgiával érkezett az egyesülethez, hiszen 25 évvel ezelőtt az alapító tagokkal együtt szervezték meg ezt a polgárőr egyesületet. Úgy gondol vissza, hogy érdemes volt akkor segíteni a munkát. Elmondta, hogy azóta is szinte minden évben meg hívja az egyesület vezetése a közgyűléseire, aminek minden esetben szívesen tesz eleget. Megköszönte az egyesület tagjainak a megyei elnökség nevében a végzett munkájukat, amit a város közbiztonságáért, a nagyvárosi bűnmegelőzési programban kifejtett tevékenységükkel tettek.

Dani Róbert rendőr százados elmondta, hogy ez a társadalmi szervezet a bűnmegelőzés céljával jött létre, ugyan ő még 25 évvel ezelőtt gyerekként csak rendőröset játszhatott.

Majd elmondta:  – Azt gondolom, hogy a rendőrségnek stratégiai partnere a polgárőrség. A polgárőr járőr szolgálatnak bűnmegelőzés területén is visszatartó ereje van – mondta el a közbiztonságra utalva. Elmondta még, hogy fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását is. Az elnök úrnak megígérte, hogy segítséget nyújt a tag toborzásban is. Végül megköszönte a polgárőrök munkáját.

Ez után elismerések átadására került sor.

Elismerő oklevelet adott át 25 éves szolgálatért, Magyari Béla és Szula Ferenc az egyesület jelenlevő alapító tagjainak. Ötéves szolgátért emléklapot 2 fő, tíz éves szolgálatért 12 fő és tizenöt éves szolgálatért 2 fő kapott.

Ezután az ünnepi ebéd, illetve ünnepi torta került elfogyasztásra és kötetlen beszélgetéssel ért véget az ünnepség.

Fotó és forrás: Magyari Béla