Jó az együttműködés a CBA és az Országos Polgárőr Szövetség között

A CBA Kereskedelmi Kft. Alsónémedin levő logisztikai központjában tartotta január 26-án elnökségi ülését az Országos Polgárőr Szövetség, ahol többek közt az is elhangzott, hogy a két magyar szervezet között immár több mint tíz éve töretlenül jó a munkakapcsolat.

A kihelyezett ülésen az elnökség először megtárgyalta a OPSZ 2018. évi fő programjának alapjait. Papp Péter elnöki referens által elmondott programismertető szerint az OPSZ érzi a felelősségét a gyermekek és a fiatalok védelmében, ezért 2018-as évet a Család, a Gyerek és Ifjúságvédelem évének nyilvánítja.

Célul tűzte ki, hogy minden gyerek és fiatal megfelelő szeretetben és gondoskodásban részesüljön. Elhangzott, hogy bár az utóbbi időben jelentősen csökkent a gyermekeket illetve fiatalkorúakat érintő bűncselekmények száma.

„Nem mehetünk el szó nélkül, amikor a közterületen levő, láthatóan bódult alkoholos befolyásoltság alatt álló, potenciális sértetteket látunk, és nem hagyhatjuk őket magukra.”

Papp Péter kiemelte: Napjainkban egyre súlyosabb formában jelennek meg a deviáns viselkedési formák, mint például a beilleszkedési zavarok, alkohol-, drogfogyasztás, öngyilkosság, mentális zavarok, prostitúció, csavargás, szexuális rendellenességek, különböző szektákhoz való tartozás, stb.

A polgárőrök feladatellátása alapvetően a megelőzést szolgálja. Kiemelte: A programnak nem az a célja, hogy az ifjúságot hermetikusan elzárja a veszélyforrástól, hanem a normakövető, a problémafelismerő és problémakezelésre képes generáció felnevelése, amelyben az egyes résztvevők átlátják a társadalomban elfoglalt helyüket, lehetőségeiket.

A hozzászólásokban többen megemlítették, hogy a programban külön fejezetet kel nyitni a cyber zaklatások, netes zsarolások okos és felelősségteljes kezelésére, amivel az elnökség is egyetértett.

Az elnökség megválasztotta a Lovas tagozat és a Szomszédok Egymásért Mozgalom elnökségének új tagjait, majd dr. Barnucz Szilvia főigazgató ismertette az OPSZ és CBA 2008-tól tartó együttműködésének főbb fejezeteit. Fodor Attila, a CBA Kereskedelmi Kft. kommunikációs vezetője röviden ismertette a szervezet élén történt személyi változásokat illetve beszélt az elmúlt év sikereiről. Méltatta a polgárőrök munkáját, fejlődését, illetve köszönetét fejezte ki minden polgárőrnek, aki a CBA tevékenységét valamely munkával segítette.

A CBA egy MAGYAR kereskedelmi üzletlánc, a Polgárőrség is egy MAGYAR szövetség, és mindkét szervezet a magyar lakosság érdekeit szolgálja – emelte ki dr. Túrós András az OPSZ elnöke, aki gratulált a CBA Kereskedelmi Kft-nek az eddig elért sikereikhez.

(Lőwinger)