Játszani is engedd

A korábbi komoly témák (januári felkészítés, februári rendőrségi látogatás) után lazító programon vettek részt február végén az Ifjú Gönyűiek Közösségének tagjai.
Farsangnak titulált vetélkedős, zenés, zajongós összejövetelt hoztunk össze, melynek több célja volt. A Zvedovicsné Gangl Tímea és Czita Zsuzsa által összeállított vetélkedő a játékos tudáspróba és a kreativitás előcsalogatása mellett a csapatépítést szolgálta.

Az ifjak által összeállított klip és zene gyűjtemény közreadása a szórakozást és a gőz kiengedését célozta. Ami pedig a program előkészítése, felügyelete, a “romok eltakarítása” közben a feladatokat végrehajtó polgárőrök és “civilek” létszámából, örömteli munkájából volt leszűrhető, az a felnőttek ifjakért vállalt mentori felelősségének elmélyülését jelezte. Ez sem kis cél, hiszen a jövőt a mostani fiatalok fogják alakítani, olyanná, amilyen jövőképet, példát mi, szülők, pedagógusok, e program közreműködői adunk számukra.

Köszönet a “külsős” Timi és Zsuzsa “néninek” a vetélkedőért, Bokán Béláné, Forgácsné Káldi Etelka, Molnár Jenő, (aki az ifjú polgárőrök mentora), Németh Ferencné, Vigh Mihályné polgárőröknek és Juhász Dániel középiskolás segítőnknek az előkészítésért. Két koordinátor társam is kiválóan teljesített, Deák Miklósné polgárőr anyagbeszerzése, finom szendvicsei és a “civil” Hencz Istvánné szervező munkája szintén szükséges volt a délelőtt sikeréhez.

Horváth Attila a program koordinátora, sajtófelelős)