Hatékonyabb együttműködés a TÖOSZ-al

Együtt ülésezett február 17-én, Budapesten az Országos Polgárőr Szövetség valamint a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöksége. A két szervezet közötti együttműködést elismerendő az értekezleten részt vett Csampa Zsolt önkormányzati koordinációért felelős helyettes államtitkár, Papp Károly rendőr altábornagy, rendőrségi főtanácsos, országos rendőrfőkapitány, de természetesen ott volt Schmidt Jenő, a TÖOSZ és dr. Túrós András az OPSZ elnöke is.

A rendezvény elején Völgyi Ferenc a Heves Megyei Polgárőr Szövetség elnöke beszélt arról, hogy 2017. február 6 és 12 között több súlyos bűncselekmény történt Heves megyében, amely cselekmények elkövetőinek elfogásában a településeken működő polgárőr egyesületek tagjai aktívan és eredményesen részt vettek. A kiemelkedő polgárőr tevékenységéért Czinege László rendőr dandártábornok, a Heves Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője és dr. Túrós András kitüntetéseket illetve jutalmakat adott át.
Ezután Schmidt Jenő beszélt arról, hogy az önkormányzatok életében illetve a települések közbiztonságának megóvásában milyen szerepet vállalnak a polgárőrök. Kiemelte, hogy Magyarországon 2800 település van, és azok közül csak 1200-ban van körzeti megbízott. Ezért a polgárőröknek kiemelt szerep jut a kistelepülések közbiztonságának fenntartásában. Mint mondta, a polgárőrökre nagy szükség van, különösen az információk terén, és az önkormányzatok élete összeforr a polgárőrséggel és a rendőrséggel. Hangsúlyozta, hogy továbbra is rendelkezésre fog állni megfelelő mértékű forrás a működésre. A vidékfejlesztés kapcsán nagy sikernek nevezte az autó beszerzési pályázatot, és bár az üzemeltetési és üzembiztonsági költségtérítés még vissza van, idén is lesz új beszerzésre lehetőség.

„A mi munkánk az, hogy a helyi polgárőr egyesületek és a települési önkormányzatok a lehető legjobban egymásra találjanak, és én azt látom, hogy ez jól működik.”

Dr. Barnucz Szilvia az OPSZ főigazgatója tartott egy prezentációt a TÖOSZ és az OPSZ közötti együttműködésről. Az előadás nem csak vázlatot adott, de érintette a szabályozási háttereket, dekrétumokat, amikhez az önkormányzatoknak és a polgárőröknek is tartaniuk kell.
A hozzászólások után Csampa Zsolt államtitkár elmondta: 26 éve olyan stratégiai partnerség és együttműködés jött létre a polgárőrség az önkormányzatok és a polgármesterek között, ami példaértékű. Ez a stratégiai együttműködés segíti, és egyben támogatja is a rendőrség munkáját.

„Az együttműködés segítséget nyújt a közrend és a közbiztonság tekintetében, ami a legfontosabb Magyarország és a kormány számára egyaránt. Szeretném megköszönni a polgármestereknek, a polgárőrségnek és a rendőrségnek is az elmúlt évi munkájukat. Azt is hangsúlyozhatjuk, hogy ez a munka tényleg egy jól működő hármas alapra épül” – méltatta Csampa Zsolt a szervezetek közötti hatékony kooperációt.

„Ahhoz, hogy Magyarországon közbiztonsági deficit ne alakuljon ki, ahhoz, hogy Magyarországon nyugalom és rend legyen, ahhoz, hogy Magyarországon megfelelő közbiztonság legyen, ahhoz szükséges volt az, hogy a déli határszakaszon a Rendőrség a Magyar Honvédség támogatásával és a Polgárőrséggel együttműködve egy nagyon komoly, megerősített, határőrizeti jelenlétet tudjon biztosítani – mondta Papp Károly rendőr altábornagy, és hozzátette: a polgárőrök nagyon lelkiismeretesen helyettesítették és pótolták az ország más területről elvezényelt rendőröket. – Köszönöm ezt az együttműködést, ezt a támogatást!”

A hozzászólásokra reagálva az országos főkapitány hangsúlyozta, hogy a közbiztonság közügy, és ez mindannyiunk feladata. Nem csak a Rendőrségé, nem csak az Önkormányzatoké, vagy a Polgárőrségé, hanem mindannyiunk feladata, a közbiztonságért mindenkinek tennie kell. Nagyon jónak minősítette a 300×100 Biztonság programot, és kinyilvánította, hogy kezdeményezni fogja annak kibővítését. Egyetértett azzal is, hogy el kell kezdeni a térfigyelő kamerarendszerek amortizációs cseréjét, illetve ahol szükséges, egyben a közvilágítások fejlesztését is. Elmondta azt is, hogy az önkormányzatoknál pozitív a megítélése a gyalogos rendőri szolgálatnak, a látható rendőrnek, ezért ezt a járőrfajtát ajánlja a polgárőrségnek is.
Ezután dr. Christián László, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanszékvezető docense, az OPSZ elnökségi tagja röviden bemutatta azt a módszertani kézikönyvet, amely az önkormányzatok és a polgárőrség együttműködését segíti elő, majd a jelenlevő elnökségi tagok és vendég polgármesterek hozzászólásukkal véleményezhették azt.

(Szöveg: Lőwinger Zoltán, fotó: Böszörményi Lilla)