Hadtörténeti kiállítást szervezet a Hegyeshalmi Polgárőrség

A kiállítás elsősorban a magyar katonai ruházatok egyenruhák bemutatásáról szól, a honfoglalás időszakától napjainkig. Megtalálható különböző korszakok fegyverzetei használati tárgyaik.

Fellelhető egy-egy darab az első egységes egyen-ruházatból, amely Mária Terézia idején került hadrendbe, továbbá a szabadságharc alatt rendszeresített huszáröltözetek, a Monarchia magyar katonaruhái, az első és második világháború korhű katonaruházatok, illetve a ma rendszeresített honvédségi ruházatok.
Ami pluszként szerepel a kiállításon, a koronaőrség és a palotaőrség egyedi ruházatai, amelyek a rendszerváltástól napjainkig mutatja be a kollekciókat. Továbbá a szabadságharc idejétől a hétköznapi öltözeteket mutatja be, amelyeket a civil lakosság viselt ünnepi alkalmakkor.

A kiállítást a Hegyeshalmi Polgárőrség a Veszprémi és Tapolcai katonai hagyományőrző szervezetek és intézmények felajánlásával valósította meg.
A tárlaton kialakításra került egy gyermeksarok, ahol a gyerekek a régi felszereléseket, eszközöket és ruházatokat próbálhatják fel, illetve testközelből ismerkedhetnek azok használatával.

A kiállítást a hegyeshalmi általános iskola és a hegyeshalmi óvoda minden diákja iskolai órai keretek között megtekintette. A nagy sikerre való tekintettel a kiállítás időtartama meghosszabbításra került a környező települések iskoláinak érdeklődése nyomán.

A kiállítás teljes lebonyolítását a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület, Önkormányzati támogatással valósította meg.