Évzáró vacsora Békésen

A Békési Polgárőrség a hagyományoknak megfelelően, ebben az évben is megrendezte évzáró vacsoráját.
A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Izsó Gábor Békés város polgármestere, Gosztolya Ferenc önkormányzati képviselő, Jeneiné Lagzi Mária békési Piacfelügyelet, Miklós Lajos és Takács János a civil ill. sport szervezetek képviseletében.

Progoszov Miklós Békési Motoros Baráti Kör vezetője , Puskár Artur BMPSZ elnökhelyettese, Lipták István a BMPSZ Feb. elnöke, Hanczárné Kozma Róza BMPSZ gazdasági elnökhelyettese,

Nagy József esperes róm. kat. plébános és a szomszédos polgárőr egyesületek képviselői.

Egy perces néma felállással adóztak, ebben az évben elhunyt polgárőrök emlékére.

Gyarmati Sándor a Békési Polgárőrség elnöke köszöntötte a megjelenteket, röviden ismertette az egyesület 2017. évi tevékenységét és az elért eredményeket. Tolmácsolta Ladányi Zoltán r. ezredes Békés Város rendőrkapitányának köszönetét és jókívánságait, – aki egyéb elfoglaltsága miatt nem tudott részt venni a rendezvényen.

Izsó Gábor polgármester a maga és Békés város lakói nevében köszöntötte a polgárőröket. A Polgárőrség az egyik legerősebb civil szervezet, nagyon sokat köszönhet neki Békés városa, hiszen a Rendőrséggel karöltve nagyon sokat tesz a lakosság biztonsága érdekében. Megköszönte az ez évi munkát, mindenkinek áldott Karácsonyt és sok sikert kívánt a 2018. évhez.

Takács János köszönetét fejezte ki, az önzetlen, önkéntes munkáért melyet a polgárőrök végeznek, Mindenkinek Kellemes Karácsonyt kívánt.

Nagy József esperes szeretettel köszöntött mindenkit, Békés Karácsonyt és Új Évet kívánt, valamint azt, hogy ez a barátság, mosolygós összetartás – mely jellemzi a polgárőrséget – ne gyengüljön meg soha, mert az ördög nem alszik.

Gyarmati Sándor 13 polgárőrnek adott át ajándékcsomagot kimagasló polgárőr munkájukért, majd mindenkinek Kellemes Karácsonyt és Boldog Új Évet kívánt