Évzáró közgyűlés a vésztői polgárőrségnél

Vésztői Önkéntes Polgárőr Egyesület 2017. február 4.-én tartotta évértékelő közgyűlését.

Pardi Géza elnök köszöntötte a tagságot és a meghívott vendégeket. A Közgyűlést megtisztelte jelenlétével Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke, Tarsoly János r. százados Vésztő város Rendőrős vezetője, Molnár Sándor Vésztő város polgármestere, Pellei Sándor a szeghalmi, Kormányos László a kőrösújfalusi és Gazsó Attila a füzesgyarmati polgárőrség elnöke.
Megválasztották a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőket, majd elfogadták a napirendi pontokat.  Elsőként az elnöki beszámoló következett, amit Pardi Géza elnök terjesztett a közgyűlés elé. Kiemelte, hogy a tagság nagyon aktív, ez megmutatkozik a teljesítményekben is.  Részletesen ismertette az egyesület 2016. évi tevékenységét. Nagyon fontos volt a tanév kezdetén, az iskola környékén a közös szolgálat ellátása, valamint a sport és városi rendezvények biztosítása. A kegyeleti ünnepkor a temető és környékén töltött szolgálatok, amit a lakosság is megköszönt.

A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az egyesület nagyon jól gazdálkodott az elmúlt évben. Közgyűlés elé lett terjesztve az Egyesület 2017. évi pénzügyi tervezete. A beszámolók és előterjesztések után a felügyelő bizottság megállapításai kerültek ismertetésre. A felügyelő bizottság jónak ítélte az egyesületgazdálkodási tevékenységét és javasolta beszámolókat elfogadásra.

Elsőként Molnár Sándor polgármester kért szót. Nagyra tartja a polgárőrök önzetlen feladat vállalását, amivel nagyban hozzájárultak a város lakosságának közbiztonság érzetének javításához. Örömét fejezte ki, hogy Vésztő város területén egy jól szervezet közösség dolgozik a lakosság érdekében és a lakosság nevében megköszönte a polgárőrök munkáját. Biztosította a jelenlévőket, hogy a jövőben is számíthatnak az Önkormányzat támogatására. További tevékenységükhöz sok sikert kívánt.

Ezután Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke, ismertette gondolatait. Kiemelte, nagyon őrül annak, hogy az egyesület kiemelten jól működik. Példaértékű gazdálkodás és az a kapcsolati rendszer, melyet a Vésztói Polgárőr Egyesület kiépített a társszervekkel és a települések lakóival a közbiztonság érdekében. Megköszönte a polgárőrök 2016. évben végzett munkáját, sok sikert kívánt a 2017. évi feladatok megoldásához.

Tarsoly János a vésztői Rendőrőrs vezetője, elismerően szólt az Egyesület tevékenységéről, megköszönte a polgárőrök önkéntes munkavégzését, nagyon fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását és jövőben is igénylik azt. Köszönet minden polgárőrnek a bűnmegelőzés területén kifejtett tevékenységéért.

Egyhangú szavazással elfogadták a 2016. évi tevékenységi, – pénzügyi, – felügyelő bizottsági beszámolót, valamint a 2017. évi pénzügyi tervezetet.

Ezután elismerések, jutalmak adományozásával köszönték meg a legjobban teljesítőknek a munkájukat.

Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége Oklevelét és Ajándék csomagot kapott:

  • Sági Attila és Miczura Zoltán polgárőr

Vésztői Önkéntes Polgárőr Egyesület jutalmát kapta:

  • Bak János, Károlyi Sándor és Lázár József polgárőr.

Elismerések átadása után Pardi Géza elnök önként tett egy bejelentést:

Idős korára való tekintettel kéri a tagságot, hogy az elkövetkezendő időben gondoskodjanak egy fiatal polgárőr személyében az utódjáról.

A bejelentésre Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke reagált:

Megköszönte Pardi Géza a több évtizedes polgárőri tevékenységét, biztosította, hogy a BMPSZ továbbra is számit munkájára. További tevékenységéhez erő, egészséget kívánt.

Forrás, fotó: Virág István