Évzáró közgyűlés Füzesgyarmaton

A Füzesgyarmati Polgárőr Egyesület március 10-én tartotta évértékelő közgyűlését.

Gazsó Attila elnök köszöntötte a megjelenteket, a Közgyűlést megtisztelte jelenlétével Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke.

Megválasztották a közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőket, majd elfogadták a napirendi pontokat.  Elsőként az elnöki beszámoló következett, amit Gazsó Attila elnök terjesztett a közgyűlés elé. Elmondta, a létszám csökkenés ellenére növekedett a polgárőrök szakmai morális hozzá állása. Kiemelte, hogy a tagság nagyon aktív, ez megmutatkozik a teljesítményekben is. Nagyon fontos volt a tanév kezdetén, az iskolák környékén a közös szolgálat ellátása, valamint a kegyeleti ünnepkor a temető és környékén töltött szolgálatok, amit a lakosság is megköszönt. Több polgárőr részt vett a migránsok elleni küzdelemben Röszke térségében.

A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az Egyesület nagyon jól gazdálkodott az elmúlt évben. Közgyűlés elé lett terjesztve az Egyesület 2017. évi pénzügyi tervezete. A beszámolók és előterjesztések után a felügyelő bizottság megállapításai kerültek ismertetésre. A felügyelő bizottság jónak ítélte az egyesület gazdasági tevékenységét és javasolta beszámolókat elfogadásra.

Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke osztotta meg gondolatai. Kiemelte, nagyon őrül annak, hogy az egyesület kiemelten jól működik. Példaértékű a gazdálkodás és az a kapcsolati rendszer, melyet a Füzesgyarmati Polgárőr Egyesület kiépített a társszervekkel és a települések lakóival a közbiztonság érdekében. Megköszönte a polgárőrök 2016. évben végzett munkáját, sok sikert kívánt a 2017. évi feladatok megoldásához.

Egyhangú szavazással elfogadták a 2016. évi tevékenységi, – pénzügyi, – felügyelő bizottsági beszámolót, valamint a 2017. évi pénzügyi tervezetet.

Ezután elismerések átadása következett

Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége Emlékérmét és Oklevelet kapott: Vida Péter polgárőr

Az Egyesület férfi tagja egy szál tulipánnal köszöntötték a nő polgárőr tásaikat, -NŐNAP alkalmából -.

A virágokat Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke adta át.

Kötetlen beszélgetéssel zárult a Közgyűlés.

Forrás, fotó: Virág István