Évet zártak a polgárőrök Kötegyánban

Március 11-én este, a helyi Művelődési Házban tartotta meg évértékelő közgyűlését – a megye egyik legnagyobb létszámú polgárőr egyesülete – a Kötegyáni Polgárőrség, ahol megtudhattuk, hogy sikeresnek tekintik a tavalyi évi munkájukat.

A Közgyűlést megtisztelte jelenlétével Gyarmati Sándor BMPSZ elnöke, Hajdú János Kötegyán alpolgármestere, Szűcs Zoltán r. őrnagy a Kötegyáni Határőrizeti Kirendeltség Főelőadója, Hegedűs Attila r. alezredes Biharugrai Határőrizeti Kirendeltség vezetője, Sztancs József c. tü. alezredes, a Sarkadi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke, Szokai Dánielné a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézmény vezetője, Pallag Mária a Kötegyáni Baráti Kör elnöke, Kajári György a Sarkadi Polgárőrség titkára.

Tímár József elnök köszöntötte a megjelenteket és a hagyományoknak megfelelően rendhagyó módon – kivetítőn és szóban kiegészítve értékelte az egyesület elmúlt évben elért eredményeit. Mint mondta a kitűzött célt sikerült megvalósítaniuk. Elmondta, hogy a település rendezvényeinek biztosítási feladataiban is részt vállaltak, természetesen a rendőrséggel együttműködve. A település önkormányzatával nagyon jó a kapcsolatuk. Az önkormányzat ez évben is a működési költségeik jelentős részét támogatta. A Sarkadi Rendőrkapitányság és a Kötegyáni Határrendészeti kirendeltség munkatársaival is jó együttműködő kapcsolatuk van. Részletesen ismertetésre került a szolgálatban töltött órák száma. A Polgárőrség Kötegyán Egyesület évértékelőjén elhangzott elnöki beszámoló szerint a legfontosabb céljuk a lakosság szubjektív biztonság érzetének növelése volt, amit sikerült is elérniük. Ennek is köszönhető, hogy Kötegyán bűnügyileg nem fertőzött település. Végül az elnök megköszönte a 2016. évben végzett tevékenységet a polgárőr társainak és az együttműködő szervezeteknek.

Az elnöki beszámoló után ismertetésre került a gazdálkodási és a FEB. beszámoló.

A Felügyelő Bizottság hiányosságokat nem tapasztalt az elmúlt évben, javasolta az elnöki és – gazdasági beszámolót elfogadásra a Közgyűlésnek,

Megtárgyalták az Egyesület 2017. évi Pénzügyi tervezetét..

A Közgyűlés az elnöki,- gazdasági, – FEB beszámolót és a 2017. évi Pénzügyi tervezetet egyhangú szavazással elfogadta.

A hozzászólásokat Hajdú János Kötegyán alpolgármestere nyitotta meg. Az idei évben is az önkormányzat támogatásáról biztosította a polgárőröket, akik települési szinten nagyon sokat tesznek a közbiztonságért és élvezik a civil szervezetek közül a lakosság legnagyobb támogatását. Elismeréssel lehet szólni az önzetlen munkájukért, köszönet érte minden polgárőrnek.

Szokai Dánielné a Sarkadi Általános Iskola Kötegyáni Tagintézmény vezetője elismerően szólt a polgárőrségről.  Köszönetét fejezte ki azért a támogatásért, melyet az elmúlt évben kapott az iskola. Ez évi tevékenységükhöz sok sikert kívánt.

Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőrök Szövetségének elnöke elismerését, köszönetét fejezte ki, a beszámolók alapján egy nagyon jól működő polgárőr egyesületet ismerhettünk meg. Öröm, hogy nagyon sok fiatallal rendelkezik az egyesület. További munkájukhoz sok sikert kívánt.

Pallag Mária a Kötegyáni Baráti Kör elnöke, elismerését fejezte ki minden polgárőrnek azért az áldozatos munkáért, melyet a település biztonsága érdekében végeztek.

Sztancs József c. tűzoltó alezredes a Sarkadi Önkéntes Tűzoltó Egyesület elnöke megköszönte azt a munkát, melyet az egyesület tagjai végeztek az elmúlt évben, bízva a további együttműködésben.

Szűcs Zoltán r. őrnagy a Kötegyáni Határrendészeti Kirendeltség Főelőadója köszönetet mondott az elmúlt évben végzett közös szolgálatokért, melyet a polgárőrök végeztek a lakosság és az ország biztonsága érdekében.

Dicsérte és megköszönte a Kötegyáni Polgárőrség 2016.évben végzett munkáját Hegedűs Attila r. alezredes Biharugrai Határrendészeti Kirendeltség vezetője.  Ez évi tevékenységükhöz sok sikert kívántak.
Elismerések, jutalmak átadására került sor:

Dr Túrós András az OPSZ elnöke egy polgárőrt (Fazekas Lajos) részesített Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatában. Az elismerést Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke adta át. A Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége emlékérmét 5 polgárőr ( Kajtor Roland Imre, id. Hadi Imre, Hajdú Károly, Hajdú Tünde, Kiss Jánosné ) vehette át szintén Gyarmati Sándortól.

A Kötegyáni Polgárőrség tagjai közül többen részesültek ajándékcsomagban, melyet a Kötegyáni Polgárőrség elnöke Tímár József és Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke közösen adtak át.

A Közgyűlés befejezése után kezdetét vette a hagyománynak megfelelően a bál.

Forrás, fotó: Virág István