Évet zártak a Nagykamarási Polgárőrök

A Nagykamarási Polgárőr Egyesület 2017. február 17.-én tartotta évértékelő közgyűlését a helyi művelődési központban.

Az évértékelő közgyűlést megtisztelte jelenlétével Telekné Furák Mónika r. alezredes Békés Megyei Rendőr Főkapitányság Bűnmegelőzési osztályának vezetője, Nagy Lajos r. alezredes Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője, Bors István r. főtörzsőrmester KMB,  Fábián László r. őrnagy Lökösházi Határrendészeti Kirendeltség Alosztályvezetője, Horváth István r. főtörzsőrmester  Lökösházi határrendészeti Kirendeltség részéről, Pelle István Nagykamarás polgármestere, Tomán Zoltán a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége  szakmai alelnöke és Kovács Péter a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége FB. tagja.

Urbán Ferenc az egyesület elnöke köszöntötte a megjelenteket.  Megválasztották a  Közgyűlés jegyzőkönyvvezetőjét és a két hitelesítőt, majd elfogadták a napirendi pontokat.

 

Az Egyesület elnöke részletesen beszámolt a 2016 évi tevékenységükről. Az elnök úgy fogalmazott, hogy nagyon szép eredményekről tudunk beszámolni, a közbiztonság és a bűnmegelőzési feladatok ellátásával. Az önkormányzattal, a rendőrséggel és a lakossággal nagyon jó a kapcsolatuk Célunk a lakosság szubjektív biztonság érzetének növelése.  Kitért a 2017 évi feladatokra. A pénzügyi beszámoló után a Felügyelő Bizottsági beszámoló következett, majd megtárgyalták az Alapszabály módosítását.

Elsőként  Fábián László r. őrnagy a Lökösházi Határrendészeti Kirendeltség Alosztályvezetője  kért szót. Hozzászólásában kiemelte, hogy a határrendészet 2016. évi jó eredményeikhez nagyban hozzájárult a polgárőrség tevékenysége is. A jövőben is számítanak a polgárőrség segítségére. Megköszönte a polgárőrök önzetlen munkáját és a 2017. évi feladatok megoldásához sok sikert kívánt.

Pelle István polgármester hozzászólásában elmondta, nagyra tartja a polgárőrök önzetlen feladat vállalását, amivel hozzájárultak a község lakosságának szubjektív biztonságérzetének javításához. A település ma már nem tudja nélkülözni a polgárőrség munkáját. Ebben az évben is támogatja az önkormányzat az egyesületet. A község területén egy jól szervezet polgárőrség dolgozik a lakosság érdekében és az ott lakók nevében megköszönte a munkájukat.

Nagy Lajos r. alezredes Mezőkovácsházi Rendőrkapitányság vezetője, elismerően szólt az egyesület tevékenységéről, megköszönte a polgárőrök önkéntes munkavégzését és elmondta, hogy nagyon fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását a rendőrséggel. Köszönet minden polgárőrnek a bűnmegelőzés és közbiztonság területén kifejtett tevékenységéért és a jövőben is számít segítségükre.

Ezután Tomán Zoltán a BMPSZ szakmai alelnöke emelkedett szóláshoz.. Kiemelte, nagyon őrül annak, hogy az egyesület kiemelten jól működik. Példaértékű az a kapcsolati rendszer, melyet kiépített a társszervekkel és a település lakóival a közbiztonság érdekében. Megemlítette, hogy megalakult az OPSZ Határvédelmi tagozata.  Megköszönte a polgárőrök 2016. évben végzett munkáját, sok sikert kívánt a 2017. évi feladatok megoldásához.

Ezek után elfogadták a 2016. évi elnöki, gazdálkodási, valamint a Felügyelő Bizottsági beszámolókat  és az Alapszabály módosítását, továbbá megszavazták 2017. évi költségvetési tervezetet.

Elismeréseket adtak át a kiemelkedő munkát végzett kollégáknak. Ezt követően egy finom vacsorával és baráti beszélgetéssel záródott a közgyűlés.