Évet értékeltek a Somogyi polgárőrök

2018 április 28.-án tartotta, évértékelő közgyűlését a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség, Kőröshegyen. A közgyűlést megtisztelte jelenlétével, Cseh István az Országos Polgárőr Szövetség Etikai Bizottságának elnöke, Fejér MPSZ elnöke, Huszti Gábor a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, Molnár Gábor r. alezredes a SMRFK Vezetője, Vitár Zsolt alezredes, MH KIKNYP Parancsnokhelyettese, Mészáros Károly őrnagy, MH KIKNYP 4. TÉK Részlegvezetője, Nevelős László alezredes, MH HFKP részlegvezetője.

Poór Gyula a SMPSZ elnöke, a közgyűlés levezető elnöke, bevezetőjében köszöntötte a megjelent vendégeket és az egyesületek képviselőit. Az ilyenkor szokásos alaki formaságok elvégzése után, első napirendi pontként ismertette a szövetség 2017. évi szakmai beszámolóját.

Beszámolója elején kiemelte, hogy a tavalyi 77 egyesülettel szemben, az idei évben már 1 egyesület felvételre került, a Zákányi polgárőrökről van szó, valamint jelenleg is folyamatban van 2 egyesület felvétele. Ez által a megye egyesületeinek a száma elfogja érni a 80-at. A megye polgárőrei a tavalyi évben kiválóan végezték tevékenységüket, emelkedett a szolgálati órák száma, meghaladja a 273.000 órát, melyből a rendőrséggel közösen több mint 46. 000 óra volt. Nagyra értékelte a tavalyi évben végzett kiemelt rendezvényeken történő polgárőr tevékenységet és megköszönte azoknak az egyesületeknek, akik részt vettek a Balaton Soundon, FINA vizes világbajnokság biztosításában. Az is öröm, hogy sok olyan egyesület vett részt ezeken a rendezvényeken, akik a Balaton partjától távolabb működnek. Az idei évben is vár a megyei Szövetségre egy nagy feladat, 2018-ban közösen a Rendőrséggel, a BKKB házigazdája leszünk, a 3 megye Balaton parti egyesületeinek, és a Velence tavi polgárőr egyesületek munkáját, Somogy fogja koordinálni. Ennek érdekében pontos, precíz munkát vár el a somogyi Balaton parti egyesületektől. Megköszönte a Rendőrségnek, hogy az idei évben 12 db. szolgálati gépkocsit jutottak a megyei polgárőrök részére. A kapcsolat a Rendőrséggel stabil, kiváló, harmonikus, értük is vagyunk, hogy Ők is könnyebben végezhessék munkájukat. A megyei új vezetés nyitottabb lett, bárki fordul hozzánk, hozzám, mindig elérhetőek vagyunk.

Ezt követően került ismertetésre a 2017. évi gazdálkodás főbb mutatóit. Kiemelte a költségtakarékos gazdálkodás szerepét a Szövetség folyamatos működésének fenntartásában. A pénzügyi helyzetünk stabil volt, amelyik egyesületnek kellett, segítettünk, technikai eszközökkel, nyomtatókkal illetve plusztámogatást is tudtunk adni. Felhívta a figyelmet az egyesületeknek a pontos, precíz elszámolásra, kérte az egyesületek vezetőit, hogy az Iroda dolgozóival kapcsolatban a tiszteletet adják meg számukra, mint kollégákkal és hölgyekkel beszélnek, megfelelő hangnemet kér. Kérte, hogy Somogy legyen tiszta megye az elszámolásoknál, pénzügyileg, törvényileg! Kiemelte ennél a napirendi ponttál, hogy az OPSZ-el, a kapcsolat kiváló, minden szinten elmondható, és köszöni az eddig nyújtott és az ez után érkező támogatásokat.

A FB elnöke ismertette a Bizottság megállapításait a 2017. évben végzett pénzügyi és a szervezet működését érintő más ellenőrzések tapasztalatairól. Kiemelte, hogy az OPSZ által megadott támogatást a megye ésszerűen, takarékosan használt fel.  Az elszámolás az idei év január 31.-ig minden egyesületnél befejeződött. Kiemelte, hogy viszont még mindig vannak hiányosságok, pedig a Szövetség Irodai dolgozóitól, járási koordinátoroktól, minden segítséget megkapnak az egyesületek. Felhívta a figyelmet, hogy az Iroda dolgozóinak nem feladta és munkája az elszámolások elkészítése, nekik csak azok ellenőrzése és hiányosságokra való figyelem felhívás a feladat. A két ott dolgozó személy szakmailag felkészültek, tájékozottak, kiemelten végzik munkájukat, mindenben segítik az egyesületek munkáját.

A fentiek után került sor a negyedik napirendi pontra a Szövetség 2018. évi költségvetési tervének ismertetésére. A Szövetség pénzügyi helyzete rendezett, tartozása nincsen, az évelején megfelelő összeg állt rendelkezésre, hogy tudjuk az évet kezdeni. Az OPSZ támogatása megérkezett, sőt a mai nappal a támogatási szerződések aláírása is megkezdődött a pályázatot elnyerő egyesületekkel. Gépjárművet nem kíván a Szövetség beszerezni saját célra, erre nem kell költeni, sőt az OPSZ küldöttgyűlése eltörölte az éves tagdíjat is, tehát arra sem kell kiadni pénzt. Viszont minden olyan fontos kiadási rész szerepel benne mellyel a Szövetség az idei évben is működni tud, viszont be lett tervezve bérleti díj az Irodára, hátha az idei évben közben jön valami és kérnek érte díjat, vagy megoldódik a siófoki székház probléma és költözni kell! A jövő év elejére is megfelelő összeg fog maradni.

Ezt követően személyi kérdésekben döntöttek a közgyűlés résztvevői, majd az elismerések átadásra került sor Cseh István és Poór Gyula részvételével.

Az Országos Polgárőr Szövetsége elnöke, kiemelkedő polgárőr tevékenysége miatt:

  • az OPSZ Érdemérem Bronz fokozata elismerésben részesíti Katona István urat, az Andocsi Polgárőr Egyesület elnökét,
  • az OPSZ Érdemérem Ezüst fokozata elismerésben részesíti Kapitány Tamás urat, a Balatonszentgyörgyi Polgárőr Egyesület FB elnökét,
  • az OPSZ Érdemérem Arany fokozata elismerésben részesíti Csernai Ákos Ottó urat, a Barcsi Polgárőr Egyesület elnökét, megyei alelnököt.

a SMPSZ elnöksége, megye címerével, évszámmal és „HELYTÁLLÁSÉT”  felirattal ellátott gravírozott üveg tárgy elismerésben részesíti:

  • Bátor Helytállásáért Orsós Róbert urat, a Kaposvári Kistérségi Polgárőr Egyesület tagját, aki szolgálata ellátása során, egy közlekedési balesetnél megsérült személynél kezdte meg az elsődleges életmentő intézkedést.

A jutalmak, elismerések átadása után együttműködési megállapodás aláírására került a SMPSZ és a MH KIKNYP között. Az aláírás előtt Vitár Zsolt alezredes MH KIKNYP Parancsnokhelyettese ismertette a megállapodás lényegét. Tudjuk, az országnak szüksége van önkéntes tartalékos katonákra, akik civil foglalkozást látnak el, de magukénak érzik a honvédelem, a haza védelmének ügyét. Ennek jegyében megkezdődött 2014-ben az önkéntes területvédelmi tartalékos rendszer kialakítása, toborzása. Országos szinten valamennyi járásban önkéntes területvédelmi századok felállítása a feladat. Célja, hogy helyben rendelkezésre álljon olyan haderő, amelyek a helyi közösségekkel, rendvédelmi, honvédelmi, katasztrófavédelmi feladatokat segítenek ellátni. Somogyban is nagy erőkkel folyik a toborzás a járásokban és ehhez tudnak segítséget adni a polgárőrök, fél év alatt 250 fő csatlakozott az önkéntes haderőhöz. Eltökélt szándékom, hogy Somogy ország az elsők között jelenthesse, hogy megcsináltuk, minden járásban sikerült a keret feltöltése. Ehhez kérnek segítséget és ezért kerül aláírásra a megállapodás.

Cseh István OPSZ képviselet: Hozzászólásában elmondta, hogy szívesen tesz eleget, az OPSZ elnökének képviselésére, köszönti a megjelenteket, és átadja Dr. Túrós András OPSZ elnök úr jó kívánságait. Ismeri a megye polgárőreinek tevékenyégét, az elnök úrral a kapcsolata kiváló. Örömmel állapítja meg, hogy szervezett, egységes és fegyelmezett a Somogy megyei polgárőrség. Az OPSZ elnökségének tudomása van róla, hogy a megye polgárőrei sokat tesznek Somogy megye közbiztonságának javításáért, hozzájárulnak e hatékony munkához és az idegenforgalom vonatkozásában is jól teljesítenek. Gratulált a kitüntetetteknek az elismeréshez, másrészt nagyra becsüli az Irodában dolgozó hölgyek munkáját. Felhívta a figyelmet, hogy a dolgozók nem beosztottjai az egyesületeknek, azok segítői, bármikor lehet hozzájuk fordulni. Viszont az idei évi kiemelt idegenforgalmi feladatok mellett, el kell végezni az adott település közbiztonsági helyzetét, nem tudjuk és nem is adhatjuk át senkinek azokat, ez plusz feladatot ad, de érettek vagyunk rá, hogy teljesítsük. Még egyszer köszöni a munkát, a beszámolókat és jó egészséget kívánt.

Huszt Gábor, Megyei Közgyűlés alelnöke: Köszöni a lehetőséget, a meghívást, és barátainak nevezheti a polgárőröket, mert amerre jár, mindenhol találkozik polgárőrökkel. Teljes elhivatottsággal végzik a munkájukat, örömmel látja, hogy hivatás tudattal végzik a feladatukat. Büszkeség a Megyei Önkormányzat számára, hogy van egy olyan rétege a társadalomnak, akik önzetlenül teszik a dolgukat, és itt az önzetlen szó a fontos. Örül neki, hogy a Rendőrség, Katasztrófavédelem mellett, most már a Honvédséggel is megállapodás került aláírásra. Az is elmondható, hogy a társadalom elfogadja Önöket, várják Önöket és büszkeség, ha egy rendezvényen polgárőrök is vannak, ez nyugalmat sugároz. Köszönöm, hogy vannak, köszönöm, hogy segítik a napi életünket, további sok sikert, jó egészséget kíván.

Molnár Gábor alezredes, SMRFK Vezetője: Mivel nemrégen került a megyei kapitányság élére, röviden bemutatkozott. Elmondta továbbá, hogy nagy öröm itt lenni Somogyban, csodálatos megye! Felértékelődött a közrend, közbiztonság, látni kell azt is, hogy amilyen eredményeket elértünk ezen a téren, arról nem csak a Rendőrség tehet. Ha a társszervek nem működnek együtt velünk, akkor a Rendőrség egyedül nem tudja megoldani a problémát.  A megyében a bűncselekmények száma 2010-től a felére estek vissza, kiemelt bűncselekményekben (rablás, lakásbetörés, emberölés) drasztikus visszaesés tapasztalható, ez Önök nélkül nem valósulhatott volna meg. Ezért volt nagyon fontos nekem, hogy az első útjaim Önökhöz vezessen. Magam nevében azt tudom ígérni az elnök úrnak és mindnyájunknak, hogy mindent megteszünk, hogy még hatékonyabb legyen az együttműködés és még biztonságosabb Somogy megyében élhessünk.

Ezt követően döntés született a megyei polgárőrnap megrendezéséről, mely Kőröshegyen kerül megrendezésre, annak időpontjának kiválasztásáról, majd finom ebéd mellet folytatódott tovább már, a kötetlen beszélgetés a jelen lévők között.

/ Gazdag Ferenc elnökhelyettes, sajtófelelős /

Fotó: SMRFK