Évértékelő a Lökösházi Polgárőrségnél

Lökösházi Polgárőrség 2017. április 21-én tartotta évértékelő közgyűlését.

Tóthné Turai Piroska elnök köszöntötte a tagságot és a megjelent vendégeket. 1 percen néma felállással emlékeztek meg az elhunyt Cseke Jánosról, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége gazdasági elnökhelyetteséről. Elhunyt Cseke János

A Közgyűlést megtisztelte jelenlétével:

Gyarmati Sándor, a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke, a Gyulai Rendőrkapitányság részéről Domak Péter r. őrnagy Eleki Rendőrőrs parancsnoka és Molnár Csaba r. zászlós KMB, Szűcsné Gergely Györgyi Lökösháza polgármestere (aki a Polgárőr egyesület tagja),  Lőkösháza Határrendészeti Kirendeltség részéről Kóródi Ferenc r. őrnagy határrendészeti osztályvezető és Fábián László r. őrnagy határrendészeti alosztályvezető,  Árgyelán Istvánné a Kétegyházi Petőfi Polgárőr Egyesület és Balog András a Szabadkígyósi Polgárőr Egyesület elnöke.

Megválasztották a közgyűlés jegyzőkönyv vezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőket, majd elfogadták a napirendi pontokat. Elsőként az elnöki beszámoló következett, amit Tóthné Turai Piroska elnök terjesztett a közgyűlés elé. Részletesen ismertette az Egyesület 2016. évi tevékenységét. A pénzügyi beszámolóból kiderült, hogy az egyesület nagyon jól gazdálkodott az elmúlt évben. Közgyűlés elé lett terjesztve az Egyesület 2017. évi pénzügyi tervezete. A beszámolók és előterjesztések után a felügyelő bizottság megállapításai kerültek ismertetésre. A felügyelő bizottság jónak ítélte az egyesület gazdálkodási tevékenységét és javasolta beszámolókat elfogadásra .

Elsőként Szűcsné Gergely Györgyi Lökösháza polgármestere kért szót. Nagyra tartja a polgárőrök önzetlen feladat vállalását, amivel nagyban hozzájárultak a település lakosságának közbiztonság érzetének javításához és a lakosság nevében is megköszönte a polgárőrök munkáját. Biztosította a jelenlévőket, hogy a jövőben is számíthatnak az Önkormányzat maximális támogatására. További tevékenységükhöz sok sikert kívánt.

Ezután Gyarmati Sándor a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége elnöke, ismertette gondolatait. Kiemelte, nagyon őrül annak, hogy az egyesület kiemelten jól működik. Példaértékű gazdálkodás és az a kapcsolati rendszer, melyet a Lökösházi Polgárőrség kiépített a társszervekkel és a települések lakóival a közbiztonság érdekében. Megköszönte a polgárőrök 2016. évben végzett munkáját., sok sikert kívánt a 2017. évi feladatok megoldásához.

Domak Péter r. őrnagy, az Eleki Rendőrőrs parancsnoka tolmácsolta Kolysza Zoltán r. alezredes Gyulai Rendőrkapitányság vezetőjének üdvözletét és köszönetét azért a sok közös szolgálatért, melyet 2016. évben a Lökösházi Polgárőrség tagjai végeztek Elismerően szólt az Egyesület tevékenységéről, megköszönte a polgárőrök önkéntes munkavégzését, nagyon fontosnak tartja a közös szolgálatok ellátását és jövőben is igénylik azt. Köszönet minden polgárőrnek a bűnmegelőzés területén kifejtett tevékenységéért.

Kóródi Ferenc r. őrnagy a Lőkösháza Határrendészeti Kirendeltség osztályvezetője köszönetet mondott azért a sok közös szolgálatért, melyet 2016. évben a polgárőrök végeztek a lakosság és az ország biztonsága érdekében.

Egyhangú szavazással elfogadták a 2016. évi tevékenységi, – pénzügyi, – felügyelő bizottsági beszámolót, valamint a 2017. évi pénzügyi tervezetet.

Ezután elismerések, jutalmak adományozásával köszönték meg a legjobban teljesítőknek a munkájukat.

Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége Oklevelét és Ajándék csomagot 3 polgárőr vehette át.

Fotó:Virág István