Évértékelő közgyűlést tartott a Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség

A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség április 14.-én tartotta évértékelő közgyűlését Csép településen.
Nagy Aladár levezető elnök köszöntötte a közgyűlésen megjelent képviselőket. Külön köszöntötte: Erdős Viktória úrhölgyet az Országos Polgárőr Szövetség Környezetvédelmi Alelnökét, Popovics György urat a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat Elnökét, Farkas Gábor r. dandártábornok urat, rendőrségi főtanácsost a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr Fő-kapitányság Vezetőjét valamint Benye János tü. ezredes urat a Komárom-Esztergom Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Polgári Védelmi Felügyelőjét, akik jelenlétükkel megtisztelték a rendezvényt.

Az előírásnak megfelelő, ügyrendi kérdések eldöntését követően a megszavazott napirend szerint kezdődött meg a munka. Konecsni Noémi a megyei iroda gazdasági ügyintézője terjesztette be a szövetség 2017 évi pénzügyi beszámolóját.
Ezt követően Kun Csaba a szövetség elnöke értékelte az elmúlt évi munkát. Elmondta, hogy a megjelent képviselők mindegyike a közgyűlést megelőzően írásban magkapta az elkészített beszámolókat, ezért csak néhány gondolattal egészíti ki az írásos anyagot. A fő irány, ami mentén a szövetség dolgozott az előző évben, meghozta a várt sikert.
Sikerült helyre állítani a szövetség iránti bizalmat valamennyi partner szervezettel, együttműködő partnerrel.

A tagegyesületek töretlenül hozták azt az eredményt, a szolgálatellátás terén. Kiemelte azokat a rendezvényeket, melyek részben szakmai fejlődés, részben szabadidő hasznos eltöltése érdekében rendezett a szövetség.
Elsősorban az Ifjú Polgárőr Tábor megrendezése valamint a Komárom-Esztergom Megyei Rendőr Fő-kapitányság támogatásával megtartott oktatások kerültek említésre.
Bábolnán horgászversennyel egybekötött családi napot is szervezett a szövetség a tagegyesületek tagjainak és családtagjaiknak.
Kun Csaba külön megköszönte azt a támogatást, amit a tagegyesületek nyújtottak a 2017-ben megválasztott elnökségnek. A tagszervezetek ilyen szintű összefogása és támogatása nélkül nem sikerült volna talpra állítani a szövetséget.

Dibusz Ferenc a Felügyelő Bizottság Elnöke elmondta, hogy ellenőrzéseik során törvénysértést nem tapasztaltak. A megyei szövetség gazdálkodása, működése a hatályos jogszabályoknak megfelelő.
Mindhárom beszámolót a tagság egyhangú szavazattal fogadta el.
Ezt követően döntés született a 2018.-évi költségvetésről, 2018.-évi munkatervről, 2019.-évi tagdíj megállapításáról, alapszabály módosításról valamint lemondott elnökségi tag helyére, új tag megválasztásáról. A megye egységét jelképezi, hogy valamennyi határozatot egyhangú szavazással fogadta el a közgyűlés.

Meghívott vendégek közül elsőként Popovics György Úr kért szót. Hozzászólásában megköszönte azt az áldozatos munkát, amit az önkéntes segítők végeznek a közrend, közbiztonság fenntartása érdekében. További támogatásáról biztosította a szövetséget, kiemelve az esetleges pályázatok elkészítéséhez nyújtandó szakmai segítséget.

Erdős Viktória a lovas polgárőr szolgálat szükségességét, valamint fontosságát emelte ki.
Felajánlotta segítségét mind a lovas, mind a kutyás polgárőr tagozatok képzésére, támogatására.
Farkas Gábor r. dandártábornok Úr, hozzászólásában kiemelte a romló közlekedési morált.
Sajnos 2018 év első felében a közlekedési balesetben elhunytak száma meghaladta az előző évben elhunytak számát. Ezen a területen még nagyon sok közös tennivalónk van.
Ismét megerősítette a tagságot abban, hogy a polgárőrség a rendőrség első számú stratégiai partnere. Közösen megfogalmazott és kitűzött célok mentén nagy eredményeket érhetünk el.

Benye János tü. ezredes Úr a perifériára szorult emberek veszélyeztetettségére hívta fel a figyelmet.
A polgárőrség sokat tehet a tűzesetek megelőzése érdekében, figyelemfelhívó, felvilágosító tevékenységével.

A közgyűlés zárásaként jutalmak átadására került sor majd közös munkaebéddel zárult az esemény.

Farkas Gábor r.dandár tábornok, rendőrségi főtanácsos úr, KEMRFK főkapitány Ezüstözött rendőrségi Sárkányölő Szent György emlékérmet adott át, a Kiváló szakmai együttműködés elismeréséül Bedecs Jánosnak a Nagyigmándi Polgárőr Egyesület elnökének, valamint a Németh Zsoltnak a Nagyigmándi Polgárőr Egyesület tagjának.

A Komárom-Esztergom Megyei Polgárőr Szövetség Elnökségének javaslatára az Országos Polgárőr Szövetségtől, Polgárőr Érdemkereszt arany fokozatát kapta:

  • Milus Gábor r. ezredes Úr /Komárom-Esztergom Megyei RFK. rendészeti rendőrfőkapitány helyettes /
  • Török Attila Úr /Oroszlány Város Polgárőrsége Egyesület tagja/

Polgárőr Érdemkereszt ezüst fokozatát kapta:

  • László Zsoltné Aszzony /Bokodi Polgárőr Egyesület elnöke/
  • Farkas Béláné Asszony /Ácsi Polgárőr Egyesület tagja/
  • Németh Sándor Úr /Tatabányai Polgárőrség Önvédelmi Egyesület tagja/

Polgárőr Érdemkereszt bronz fokozatát kapta:

  • Szalai Emese úrhölgy /Esztergom Városi Polgárőr Egyesület tagja/
  • Baán Szabolcs Úr /Esztergom Városi Polgárőr Egyesület tagja/
  • Kovács Bence Úr /Csolnoki Polgárőr és Önkéntes Tűzoltó Egyesület alelnöke/
  • Nyitrai János Úr /Nagyigmándi Polgárőr Egyesület tagja/