Évértékelés Battonyán

Május 13.-án tartotta Évértékelő Közgyűlését a Battonyai Bűnmegelőzési és Önvédelmi Polgárőr Egyesület.

Közgyűlést megtisztelte jelenlétével Marjai János Battonya polgármestere, Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke, Szepesi Sándor r. alezredes Battonyai HRK vezetője, Varga Zoltán r. százados Battonyai HRK alosztályvezetője, Zala Szabolcs r. alezredes Battonyai Rendőrőrs őrsparancsnoka és Zomborácz Zita önkormányzati képviselő.

Asztalos Krisztina, a Közgyűlés levezető elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd 1 perces néma főhajtással emlékeztek meg a nemrég elhunyt polgárőr társakról.

A jegyzőkönyvvezető és a két hitelesítők megválasztása után elfogadták a napirendi pontokat. A elnöki beszámoló után a gazdasági –és pénzügyi beszámoló következett. A Felügyelő bizottság beszámolója után a 2017.évi költségvetési tervezett került ismertetés.

A hozzászólások sorát Gyarmati Sándor BMPSZ elnöke nyitotta meg. Elismeréssel szólt a polgárőrök tevékenységéről. Az adminisztrációs munkában nagy változás következett be, a BMPSz továbbra is maximálisan támogatja az Egyesületet úgy anyagilag, mint erkölcsileg. Örömét fejezte ki, hogy ifjú polgárőrök is vannak az egyesületnél. A 2017. évi munkájukhoz sok sikert kívánt.

Marjai János polgármester köszönetét fejezte ki a polgárőröknek a 2016. évben végzett tevékenységükért. Az önkormányzat számít a polgárőrök munkájára, ebben az évben is kiemelten támogatja polgárőrséget.

Szepesi Sándor r. alezredes Battonyai HRK vezetője megköszönte a közös járőrszolgálatokat, melyet a polgárőrök végeztek a lakosság és az ország biztonsága érdekében. Továbbra is számít a polgárőrök önzetlen tevékenységére, majd Elismerő Oklevelet adott át Asztalos Krisztina polgárőrnek a kiemelkedő munkájáért.

Zalai Szabolcs r. alezredes Battonyai Rendőrőrs őrsparancsnoka megköszönte azt az együttműködést, melyet a bűnmegelőzés területén végeztek a polgárőrök.

Zomborácz Zita önkormányzati képviselő a lakosság köszönetét tolmácsolta a polgárőröknek.

Új gazdasági elnökhelyettest választott a Közgyűlés, mivel a régi lemondott tisztségéről.

Egyhangú szavazattal elfogadták az elnöki, – gazdasági és pénzügyi és a FEB beszámolót.

2017. évi költségvetési tervezet egy kis kiegészítés után került elfogadásra.

Közgyűlés zárása után baráti beszélgetés következett.

Forrás, fotó: Virág István