Elnökségi ülés tartott a Békés Megyei Polgárőr Szövetség

2019. január 8-án tartotta ez évi első elnökségi ülését a Békés Megyei Polgárőrök Szövetsége.

Az elnökségi ülést megtisztelte jelenlétével  Gyulai András r. alezredes a Békés Megyei Rendőrfőkapitányság Közrendvédelmi Osztály vezetője, Lipták István a BMPSZ Felügyelő Bizottságának elnöke.

Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke köszöntötte a megjelenteket, majd megválasztották az elnökségi ülés jegyzőkönyvvezetőjét és a jegyzőkönyv hitelesítőket s elfogadták a napirendi pontokat.

 Röviden ismertette 2019. január 4-én az év első OPSZ vezető tisztségviselői értekezleten elhangzottakat, melyekről a soron következő OPSZ elnökségi ülés fog dönteni. Az év első OPSZ vezető tisztségviselői értekezleten  dr. Túrós András OPSZ elnöke kiemelte, hogy az egység továbbra is rendkívül fontos.

Megtárgyalták és egyhangú szavazással elfogadták a napirenden szereplő beszámolót, előterjesztéseket, kérelmeket.

Gyulai András r. alezredes a Rendőrség és a Polgárőrség közötti munkakapcsolatról, a lakosság biztonságérzetét növelő intézkedésekről, illetve a rendőr-polgárőr közös járőrszolgálatokról tartott rövid tájékoztatót.

Puskár Artúr a BMPSZ elnökhelyettese, a BMPSZ Ifjúsági és Sportbizottság elnöke ismertette és átadta az elnökségi tagoknak a BMPSZ Ifjúsági és Sportbizottságának 2019. évi Sportprogram tervezet javaslatát véleményezés céljából.

Gyarmati Sándor a BMPSZ elnöke tájékoztatta az elnökséget a 2019. január 12-én megrendezésre kerülő OPSZ Elnöki Fórumról. Kérte az elnökséget, hogy minél többen vegyenek részt a fórumon! Majd az elnökségi ülést bezárta.

Forrás, fotó: Virág István

További híreink: