Elhunyt Ludrovszky Gyula

Az Országos Polgárőr Szövetség mély fájdalommal tudatja a polgárőr társadalommal, hogy életének 74. évében, 2010. november 15.-én Ludrovszky Gyula, az OPSZ Közlekedési Munkabizottságának elnöke elhunyt.

Ludrovszky Gyula 1936. április 19-én Gödöllőn született.

1954-től a MÁV-nál dolgozott különböző beosztásokban, 1992-ig az Út- és Vasút tervező Vállalatnál, majd annak jogutódjánál a MÁVTI-nál. Ekkor megbízták a MÁV ingatlanjait nyilvántartó Központi Ingatlan nyilvántartó és Geodéziai Szolgáltató megszervezésével, amelynek 2006-ig volt a vezetője. MÁV igazgatóként ment nyugdíjba.

Polgárőr munkásságát két vonalon, egymással párhuzamosan végezte.

1996-ban megalapította a Budapesti Közlekedési Polgárőrséget, amelynek haláláig elnöke, motorja, lelke volt. Ezzel egyidejűleg az Országos Polgárőr Szövetségben a Közlekedési Munkabizottságban (korábban tagozatában) mint elnök és rövid ideig mint elnökhelyettes nagyon aktívan végezte a munkáját.

Ludrovszky Gyula

Szívügye volt a minden évben megrendezésre kerülő Polgárőr Közlekedésbiztonsági Vetélkedők országos döntőjének a megszervezése. Az eddigi 6 országos vetélkedő mindegyikének megszervezésében döntő szerepe volt.

Szorgalmazta, hogy hazánk valamennyi településén, de különösen, ahol rendőrkapitányságok működnek, viszonylag önálló közlekedési polgárőrcsoportok alakuljanak meg, és elsősorban a közlekedési rendőrökkel vagy önállóan is közlekedési feladatokat lássanak el.

Ezek közül néhány, amelyeket különösen fontosnak tartott:

–     forgalmas közlekedési csomópontokban (gócpontokban) teljesít a polgárőr szolgálatot

–     közlekedési propaganda előadások tartása

–     iskolákban közlekedési propagandamunka végzése

–     a közlekedési polgárőrök képzése

–     passzív biztonsági eszközök kampányában való közös részvétel

–     forgalomtechnikai problémák feltérképezése, jelzése

–     közös szolgálat a Közlekedési Felügyelet, illetve a MÁV szerveivel (tekintettel hosszú MÁV-os múltjára és  különösen jó személyes kapcsolataira sokszor szorgalmazta a közös szolgálat teljesítést; különösen vasúti átjárók bejárását, vasúti átjárók láthatóságának vizsgálatát tartotta fontosnak)

–     helyszíni szemlék tartása (kihangsúlyozta, hogy a közlekedési polgárőrök vegyenek részt a közlekedési baleseti helyszínelőkkel és vizsgálókkal a közúti balesetek helyszíni szemléin, de önállóan ne végezzenek mérést vagy más nyomozati cselekményt, hanem csak segítsenek)

–     parkoló gépjárművekkel kapcsolatos baleset megelőzési feladatok

–     gépjármű-felismerési rendszer alkalmazása.

Korát meghazudtolva haláláig óriási lelkesedéssel és aktivitással végezte munkáját. Még az utolsó napokban is tervezett rendezvényeket, programokat, járta a megyei polgárőr szervezeteket.

Hamvasztás utáni búcsúztatása 2010. december 08-án 14 órakkor lesz a Fiumei úti sírkert szóróparcellájában.

Ludrovszky Gyulát az Országos Polgárőr Szövetség saját halottjának tekinti.