Egyeztető megbeszélés a Balatoni idegenforgalmi szezonról

Jó hangulatú, barátságos hangnemben lefolytatott egyeztető megbeszélésen vettek részt a Siófoki Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó, Balaton-parti polgárőr egyesületek vezetői, 2017. május 30.-án Siófokon a Rendőrkapitányság épületében.

A megbeszélésen megjelent Apáti Kinga Csilla balatonszárszói, Istvánfi Ferenc balatonföldvári, Galó Tibor szántódi, Poór Gyula kőröshegyi és Gazdag Ferenc siófoki polgárőr egyesületi vezetők.

A rendőrség részéről Wágner Antal r. őrnagy, Közrendvédelmi Osztályvezető, mb. Kapitányságvezető-helyettes úr, volt jelen.

A megbeszélés kezdetén az Osztályvezető úr, köszöntötte a megjelenteket, majd megköszönte a polgárőrök tavalyi szezonban és az egész eddigi időszakban végzett áldozatos munkáját. Elmondta, hogy a szolgálatok szervezése ebben az időszakban nem egyszerű, és ezért szükség van a polgárőrökre. Tájékoztatta a megjelenteket az idei szezonban várható megerősítő erőkről, megmutatta a szekrénye oldalára kifüggesztett nyári vezénylési beosztás tervet, amely le van bontva a nyári hónapokra, feltüntetve a megerősítő rendőri erőkkel. Ettől függetlenül kihangsúlyozta, hogy a polgárőrök kellenek, szükség van az együttműködésükre. Tájékoztatásként közölte, hogy Somogy megye a rendőrségi felderítettségi statisztikában országos szinten, az első helyen áll, ez köszönhető a polgárőröknek is.

Ezt követően az egyesületi elnökök ismertették egyesületeik helyzetét, taglétszám, felszereltség ellátottság szempontjából. Mindannyian ígéretet tettek, hogy a Rendőrség munkáját, mint tették eddig is, segítik ezután is, minden támogatást megadnak az idegenforgalmi szezon sikeres lebonyolításához a Rendőrkapitányságnak. Jelezték, hogy szolgálat tervezetüket, minden hónap első hetében eljuttatják a siófoki Rendőrkapitány Közrendvédelmi Osztályára.

Gazdag Ferenc, mint a megyei szövetség elnökhelyettese, nagyobb tömeget vonzó rendezvények biztosítása esetén, pl: „Balaton Sound”, biztosította az Osztályvezető urat arról, ha szükséges, és felkérés érkezik, akkor polgárőrök „átcsoportosításával” nagyobb számban is rendelkezésre tudnak állni!

Gazdag Ferenc SMPSZ sajtófelelős