Egy szabadnap az önkéntes munkában – Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőrnap Csornán

Újszerű kezdeményezés következtében, legalább 4 az 1-ben program valósult meg 2017. szeptember 9-én Csornán.  Merthogy e napon volt a 2017-es Városnap, a X. Gasztrocsata, a Csornai Önkéntes Tűzoltók Napja és a Megyei Polgárőrnap.

Dr. Bónainé dr. Németh Katalin, Csorna város polgármestere – Csaplár Zoltán, a Győr-Moson-Sopron Megyei Polgárőr Szövetség elnökének, egyszersmind az Országos Polgárőr Szövetség önkormányzati elnökhelyettesének megkeresésére – a Csornai Városnap keretében örömmel adott helyet az idei Megyei Polgárőrnapnak.

Csorna város polgármestere, Dr. Bónainé dr. Németh Katalin Művelődési Központban nyitotta meg a polgárőrök ezen, némi visszatekintésre, kitüntetések, elismerések átadására, ismerkedésre, szórakozásra alkalmat adó, hagyományos eseményét. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével dr. Konrád László a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal megbízott igazgatója, Németh Zoltán a megyei közgyűlés elnöke Csizmadia Gábor r. dandártábornok, a Győr-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője és Beke Zoltán tű.alezredes, Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság megyei polgári védelmi főfelügyelője.

Madarász Kristóf tanuló szavalata után Csaplár Zoltán megyei elnök mondott értékelő, köszöntő szavakat. „Mi, akik szabadidőnk feláldozásával fontos rendészeti munkát végzünk, eljutottunk olyan szintre, amivel a hivatásos állományt hatékonyan tudjuk segíteni” – mondta, majd azzal folytatta, hogy ezt a munkát szorgalmasan, felkészülten végezzük a bűnmegelőzés, közrend, közbiztonság terén, a nagy rendezvények biztosításánál.

Ezt követően rövid visszatekintést adott az év eseményeiről, külön kiemelve a téti benzinkútrablási kísérlet során tanúsított polgárőri helytállást és az Európai Ifjúsági Olimpia Fesztivál sikeres biztosítását, melyben 395 megyei polgárőr teljesített szolgálatot. A jövő alapozása terén elnök úr fontosnak ítélte a fiatalokkal történő foglalkozást, a nekik szervezett programokat. Ezek közül nagyon sikeres volt a soproni „Szórakozz biztonságosan” program, a gönyűi fiatalok hagyományos táborozása és kirándulása, de másutt (Gyömöre, Koroncó, Nyúl) is voltak hasonló, fiataloknak szóló rendezvények. Az országos szintű események közül megemlítette az OPSZ Motoros Tagozatának megalakulását. Kitért a Belügyminiszter által elrendelt átfogó ellenőrzés megyei tapasztalataira, mely szerint: „Megyénk számviteli rendjében nem találtak hibát, azt jónak értékelték.”Csaplár Zoltán befejezésül, megköszönve a jelen lévők és az általuk képviselt polgárőrök önkéntes, áldozatos munkáját jó kikapcsolódást kívánt.

Csizmadia Gábor r. dandártábornok értékelésében első helyen említette a hosszú évekre visszanyúló stabil kapcsolatot, a polgárőrök segítségével megvalósított fokozott közterületi jelenlétet, de kitért az EYOF biztosítására is, ahol 4000 rendőr és polgárőr dolgozott együtt. Megemlítette, hogy a rendőrség eszközökkel is segíti a polgárőrséget, erre példa a Fertő Tavi Speciális Kutató és Mentő Vízi Polgárőr Egyesületnek juttatott hajó, valamint a Polgárőrnapon átadásra kerülő két robogó is.

Dr. Konrád László megbízott igazgató tolmácsolta Széles Sándor megyei kormánymegbízott üdvözletét, köszöntését, majd ő, mint „egyszerű állampolgár” köszönte meg azt a munkát, amit a polgárőrök végeznek embertársaikért.

A megnyitó, értékelő, a munkát köszönő beszédek után következett a jól megérdemelt kitüntetések, jutalmak átadása. 19 polgárőr társunk kapott „Kiváló polgárőr” emlékplakettet, három ifjú társunk részesült az ifjú polgárőröknek adható elismerésben. Kiemelkedő munkájukért 2 fő a Polgárőr Érdemkereszt bronz, 3 fő az ezüst, kitüntetésben részesült. Arany fokozatú kitüntetést következő társaink kapták:Endrei Lóránt, a Koroncói Polgárőr Egyesület tagja,Varga Károlyné, Önkormányzati Polgárőrség Győrasszonyfa ésFrey József, a Hegyeshalmi Polgárőr Egyesület tagja.

Végül, de nem utolsó sorban dr. Túrós András OPSZ elnök köszönetét kifejezve tárgyi jutalommal ismerte el a téti benzinkútrablási kísérletnél hősiesen helytálló Mohácsi Csaba, (Téti Polgárőr Egyesület) ésCsete Roland, (Győrszemerei Polgárőr Egyesület) polgárőr társunkat.

A kitüntetések, elismerések átadását egy időre megszakítva Fazekas Zoltán Márton, a Csornai Premontrei Apátság apátja mondott rövid köszöntőt és áldotta meg a jelenlévőket.

A Polgárőrnap azonban nem ért véget a lelki töltekezéssel. A „állománygyűlés” végeztével polgárőr társaink bekapcsolódtak a Gasztrocsata önkéntes, alapos, jóízű, de puffasztó zsűrizésébe, a felsorakozott motorok szemrevételezésébe, a régi emlékek felelevenítésébe, a különböző településekről érkezett polgárőrök közti eszmecserébe.

Jó hangulatú, a helyszínen és reméljük a lakóhelyeinken is közlekedés és közbiztonság szempontjából eseménytelen „szabad napot” töltöttünk el együtt.

Horváth Attila sajtófelelős

Gönyűi Polgárőr Egyesület