Az Országos Polgárőr Szövetség elnöksége elfogadta az OPSZ 2018-as évi költségvetés tervezetét

Régen nem látott egyetértéssel és támogatással fogadta el ellenszavazat és tartózkodás nélkül az OPSZ elnöksége a 2018-as költségvetési tervet, és terjeszti a küldöttgyűlés elé jóváhagyásra.
Az OPSZ költségvetésének legjelentősebb bevételi forrását a Magyarország Kormánya által nyújtandó 1 milliárd 50 millió Ft összegű támogatás jelenti, mely összegből az egyesületek és a területi polgárőr szövetségek közvetlen támogatásként működésre 631,5 millió Ft támogatást kapnak, illetve szakmai támogatásra további 48,4 millió Ft jut. Cégautó adóra tervezetten 180 millió Ft, munkabérekre és személyi juttatásokra, jutalmakra, kitüntetésekre 115,6 millió Ft jut, melyből a megyei gazdasági ügyintézők és irodavezetők munkabére is finanszírozásra kerül (közvetett támogatás). Az OPSZ működési, továbbá többek között a sajtó és kommunikációval kapcsolatos költségek, a központi rendezvények és polgárőr igazolványok költségei 74,5 millió Ft összeget jelenítenek meg.
A költségvetés rendkívül feszes, ezért annak végrehajtása, felhasználása, nagyon nagy figyelmet, tisztességet és pontos elszámolást igényel.