Az idén jubileumi évben ünnepeljük Szent László királyt

940 évvel ezelőtt, 1077-ben lépett trónra, 825 évvel ezelőtt, 1192-ben avatták szentté.

Nem csak Magyarországon, de Nagyváradon is különös tisztelet övezi őt, hiszen ő volt az egyházmegye megalapítója, a várban volt sírhelye, mely az egész középkori Magyarország egyik legfontosabb szentélye volt a Somogy megyei Somogyvár után.

Pár gondolattal ismertetném, hogy miért ünnepeljük mi Mesztegnyői Polgárőrök az országban egyedül állóan a Szent László napot:

A polgárőr tv.-be Mesztegnyőről Ladencsics J. Zoltán akkori elnök javaslataként került be, hogy Szent László legyen a polgárőrök védőszentje. A törvény módosítása után azonban már kikerült az új polgárőr törvényből!  A törvény hatására az elképzelést tett követte megmozdult az egyesület és nem utolsó sorban, a faluban, abban az időben Csinát Lajos fafaragó vezetésével működő vándortábor melynek alkotói felkérésünkre az országban elsőként községünkben készítették el és avattuk 2011 évben a szobrot. A szobor mellé 2015 évben került felállításra az elhunyt polgárőrök kopjafái, és ekkor került elültetésre a polgárőrök fája is.  Hét évvel ezelőtt avathattuk elsőként az országban a polgárőrök védőszentjének szobrát. Kultusza az óta is töretlen egyesületünkben,

Június 30-án ezen a szemerkélő esőben megrendezett ünnepségen, a Mesztegnyői Polgárőr Egyesület, Szent László napi ünnepségén köszöntötte a tagjait, a vendégeket, az érdeklődőket, a település lakosságát, s emlékezett meg elhunyt bajtársairól.

A helyi lakosokon kívül az ünnepségen jelen volt a Somogy Megyei Közgyűlés alelnöke, Huszti Gábor a Somogy Megyei Polgárőr Szövetség elnöke, Poór Gyula a település polgármestere, Nagy László Péter, és a Marcali Bajtársi Egyesület Dalárdája. A megemlékezésen részt vett az Iharosi Szent László Hagyományőrző Egyesület egy csoportja.

A Himnusz eléneklése után Nagy László Péter polgármester és Huszti Gábor a Megyei Közgyűlés alelnöke köszöntötte a jelenlévőket, majd Kiss János a helyi polgárőr egyesület elnöke méltatta Szent László királyunk életútját, történelmi jelentőségét, és egyben megemlékezett az elhunyt polgárőrökről is.

Ezután sor került a koszorúzásra, majd Nagyné Takács Mária éneke következett /Szent László himnusz/, továbbiakban Árvai Ilona tanárnő “Csorba Melinda: Vigyázó szemek “ c. versét mondta el, mely átfogó képet adott a mai polgárőrség mindennapi, önzetlen munkájáról. Galambos Ferenc helyi plébános közös imádságot celebrált és a polgárőr gépkocsik megszentelése következett.  Ekkor került sor az egyesület munkáját segítő személyek részére az elismerő oklevelek átadása.

Az ünnepség a Szózat eléneklésével és a harsonások /Papp Nóra és Németh Zsófia/ előadásával zárult.