Aktívan, eredményesen munkálkodtak Hevesben

A Heves Megyei Rendőr-főkapitányság Dísztermében március 25.-én rendezte éves beszámoló közgyűlését a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek Szövetsége. A megye polgárőreinek fontos eseményén a 103 egyesület képviseletében 79 küldött jelent meg. Akik a meghívott vendégekkel közösen először elhunyt polgárőr társaikra emlékeztek, majd a szokásos formaságokkal kezdték meg az érdemi munkát.

Az elnökség írásban megküldött beszámolójához Völgyi Ferenc elnök fűzött szóbeli kiegészítést. Az írásos anyag kiemeli: a megyében még 19 településen nem működik polgárőr egyesület, a meglévő 103 mintegy 3 ezer önkéntes bűnmegelőzőt tömörít, közöttük 44 ifjú polgárőrt. Az egyesületek a helyi közélet meghatározó részesei, bűnmegelőző tevékenységük mind a helyi lakosság, mind az együttműködő szervek körében ismert és elismert. E kiemelten fontos tevékenység mellett nagy hangsúlyt kapott munkájukban a gyermek- és ifjúságvédelem, az idősekről való gondoskodás. A középiskolai hallgatók közül mind többen választják a kötelezően előírt „Közösségi szolgálat” helyéül a polgárőr egyesületeket. A Rendőrséggel való példás együttműködésük jeles bizonyítéka, hogy a 224 917 órás éves szolgálati időből 61 889 órát az egyenruhásokkal közösen töltöttek el a közterületeken. Az írásos beszámoló részletesen elemzi a járási/területi/ egyesületi munkát, ezzel mintegy tükröt tartva a járási koordinátorok tevékenysége elé is.

Összességében a beszámoló megállapítja: az önkéntes bűnmegelőzők jelentős mértékben járultak hozzá Heves megye jó közrendjéhez, közbiztonságához, a lakosság szubjektív közbiztonságérzetének javításához.

Az elnök szóbeli kiegészítőjében elhangzott: az egy polgárőr által teljesített 81-82 óra szolgálat az országos átlaghoz viszonyítottan kevés, a jövőben ennek növelését tűzik ki célul. Folytatni kívánják oktatási programjukat, ennek keretében „Mini akadémiát” szerveztek egyesületi vezetőik számára. Fontos, hogy növeljék az ifjú polgárőrök számát egyesületeikben, s aktívan, eredményesen vegyenek részt az országos programok végrehajtásában.

Miután a küldöttek vita nélkül, egyhangúan elfogadták a beszámolót, következhettek az ilyenkor szokásos pénzügyi, gazdálkodási beszámolók, s a közhasznúsági jelentés, amelyhez Farkas Marianna könyvelő fűzött tartalmas szóbeli kiegészítést, kihangsúlyozva: az egyesületeknek jelentős könnyebbséget jelent a központi könyvelés. Amelynek helyességét az OPSZ Felügyelő Bizottságának átfogó vizsgálata is alátámasztotta megállapításaival. E beszámoló és a 2017-es költségvetési tervezet elfogadása után a felügyelő-, majd az etikai bizottság jelentése is 79 küldött egyhangú szavazatát kapta meg, ami után személyi kérdésekben döntött a közgyűlés, majd a szükséges Alapszabály módosítást szavazták meg. Felmondással szüntettek meg két, már hosszabb ideje nem működő egyesületet /Tarnabod, Szücsi/, majd dr. Túrós András, az OPSZ elnöke szólt a jelenlévőkhöz.

A közgyűlés is ékes bizonyítéka annak: rend, fegyelem, egység van Heves megyében, ahol a polgárőr egyesületek jól működnek, a polgárőrök jelentős szerepet játszanak a megye kiegyensúlyozott közbiztonságában – értékelt az országos elnök, majd hozzátette: igaz, Győrött korábban meghirdettük, hogy az önkéntes bűnmegelőzők legalább 150 órás szolgálati időt teljesítsenek, ám ha a megye sajátosságait is figyelembe vesszük, itt elég a 80 óra körüli átlagos szolgálati idő is. Az egyesületek konstruktívak, legyenek ilyenek a jövőben is! Szólt a Polgárőrség országos helyzetéről, arról, hogy szakmai szempontból a komoly migrációs nyomás ellenére is kiemelkedően teljesítettek az önkéntes bűnmegelőzők szerte az országban. Különösen igaz ez a déli határ mentén található „végvárakra”. Jó évet zárunk – emelte ki, – még akkor is, ha sok olyan gond is felszínre került, ami a korábbi években nem volt jellemző a Polgárőrségre. Magyarország legértékesebb civil szervezete vagyunk, az ország biztonságának érdekében működünk nap, mint nap, szabadidőnket feláldozva.

Az idén elkezdődhet – ha az egységet meg tudjuk tartani – a Polgárőrség ismételt felemelkedése. Legyünk méltóak alapító elnökünkhöz, a 95 éve született Kopácsi Sándorhoz, folytatódjanak sikeresen meghirdetett programjaink. Köszönet és hála Heves megye polgárőreinek azért, hogy itt rend és nyugalom van!

Hasonló gondolatokat fogalmazott meg Czinege László r. dandártábornok, megyei főkapitány is, aki azt emelte ki: az ország érdekében 19 alkalommal vett részt megyei rendőr kontingens a déli határ védelmében, ám a polgárőröknek köszönhetően ez nem okozott közbiztonsági deficitet a megyében. Az önkéntes bűnmegelőzők nélkül félkarú óriás lennénk, önöknek is köszönhető, hogy igen magasra értékelték az arra illetékesek a közrendet, a közbiztonságot a megyében. Legyenek büszkék arra, hogy polgárőrök, mi büszkék vagyunk arra, hogy önökkel dolgozhatunk! Végezetül bejelentette: a Lőrinciben megalakult új polgárőr egyesület részére egy felújított gépkocsit adnak át használatra. Ehhez csatlakozva dr. Túrós András az OPSZ nevében 20 láthatósági mellényt adott át az egyesület elnökének.

A közgyűlés elismerések átadásával zárult. Rendhagyó módon először egy, a közelmúltban elhunyt polgárőr, Vidra Endre özvegye vett át emlékplakettet, majd a Polgárőr Érdemkereszt Arany fokozatát kapta meg Csőgér Bálint /Nagyvisnyó/ és Barta László /Heves/. Az Ezüst fokozatot vehette át Kiss Anasztázia /Heves/ és Matula Gábor /Petőfibánya/, míg a Bronz fokozatot érdemelte ki Berecz Zsolt /Besenyőtelek/ és Hasznosi Dávid /Atkár/.

Forrás: T. Z. Fotó: Szilvás István