A Polgárőrség szolgálati tevékenységének szabályai – 1. rész

Ismételj, tanulj, és közben játssz velünk. Öt –tíz perc alatt megtanulhatod, átismételheted a polgárőrséggel kapcsolatos általános kérdéseket.

Az alapoktól kezdünk és a jövőben számos érdekesség és teszt várja majd az olvasóinkat. Ellenőrizd le tudásod, válaszaidat.

A polgárőr a tevékenységét csak valamely polgárőrszervezet, -egyesület keretében láthatja el. Polgárőrszervezet lehet: polgárőr-egyesület, területi polgárőrszövetség, Országos Polgárőr Szövetség.

Az Országos Polgárőr Szövetség Szolgálati Szabályzata:

Az új jogszabály meghatározta, hogy a polgárőrszolgálat ellátásának részletes feltételeit az OPSZ szabályzatban alkossa meg. Ezen feladatok részletes szabályozását tartalmazza az Országos Polgárőr Szövetség Szolgálati Szabályzata (a továbbiakban: Szabályzat).

A Szabályzatban meghatározottak az OPSZ egészére, a területi (megyei és fővárosi) polgárőr szövetségekre, a polgárőr-egyesületekre és azok tagjaira terjed ki.

A Szabályzat a polgárőr szervezetek tevékenységi körébe tartozó, az állampolgárok közösségei által vállalt feladatok ellátásának egységes rendjét határozza meg annak érdekében, hogy a polgárőrök szolgálat közbeni tevékenysége megfeleljen a törvényességnek, a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, az emberi jogok tiszteletben tartásának és a polgárőrség alapvető céljainak.

A Szabályzat rendelkezik arról, hogy a polgárőr szervezetek a működési területükön kötelesek együttműködési megállapodást kötni az illetékes megyei (fővárosi) rendőr-főkapitánysággal. A polgárőr szervezetek együttműködési megállapodást köthetnek még a területükön működő más hatósági szervekkel, valamint a tevékenységi körhöz tartozó egyéb civilszervezetekkel, egyesületekkel, személyekkel.

Az együttműködési megállapodásban kizárólag a polgárőri szolgálat ellátására vonatkozó alapvető feladatok határozhatók  meg,  amely különösen a: felvilágosításra, tájékoztatás adására, meghatározott események helyszínén való tartózkodásra, ott a rend fenntartásában való közreműködésre, objektum, közterület vagy esemény megfigyelésére, továbbá az eljáró szerv tevékenységének támogatására és segítésére terjedhet ki.

Az együttműködési megállapodásban rögzíteni kell: az együttműködés területeit, az együttműködés időkeretét, a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök biztosításának rendjét (térítés nélkül, térítés ellenében, helyiséghasználat tartóssága), a közös feladatok ellátásának rendjét (rendőrséggel, más hatósági szervvel, civilszervezettel, önkormányzattal), a kapcsolattartás módját, az együttműködést segítő egyéb rendelkezéseket, a polgárőrszervezet kötelezettségét tartalmazó nyilatkozatot.

A Szabályzat részletesen meghatározza a polgárőri tevékenység egyes területeit, a szolgálat ellátásának rendjét és szabályait, valamint a szolgálati feladatok megismerésére vonatkozó alapismereti képzés megtartását és igazolását. Az egyes részterületek szabályai a további fejezetekben olvashatók.

A polgárőrség alapfeladatai:

A polgárőrségről szóló jogszabály a polgárőr szervezetek alapfeladataként határozza meg a helyi közrend és közbiztonság védelmében, a bűnmegelőzésben való közreműködést.

A polgárőr-egyesület alapfeladatai teljesítése érdekében közterületi járőrszolgálatot, figyelőszolgálatot, a közúti baleset helyszínén, valamint bölcsőde, óvoda, általános és középiskola közvetlen közelében jelzőőri tevékenységet lát el.

A polgárőrszolgálat alapfeladatát a polgárőrök: közterületi járőrszolgálat, figyelőszolgálat, jelzőőri szolgálat keretében látják el.