„300×100 Biztonság” – a polgárőr sikerprogram

Önök, a tevékeny részesek mondták el a mai regionális értekezleten hozzászólásaikban, hogy totális siker a 300×100 Biztonság Kiemelt Polgárőr Mintaprogram. Amit mi már a meghirdetés pillanatában, 2013-ban sejtettünk, az mostanra a rendőrség, a polgárőrség és az önkormányzatok hármasának kiváló együttműködésével és mindennapos munkájával megvalósult. Jobban sikerült a végrehajtás, mint ahogy vártuk – hangzott el Berhida – Peremartonban, a hat megyét felölelő regionális tanácskozáson, ahol a program tapasztalatait összegezték, értékelték a résztvevők.

Veszprém, Győr-Moson-Sopron, Fejér, Vas, Zala, Somogy és Baranya megyék polgárőr vezetőit, az érintett polgárőr egyesületek képviselőit, a programban részt vevő települések polgármestereit, vagy képviselőjüket, illetve Papp Károly r. altábornagyot, az Országos Rendőr-főkapitányság vezetőjét, dr. Túrós Andrást, az Országos Polgárőr Szövetség elnökét és dr. Tarcsa Csaba, r. dandártábornok, a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság vezetőjét házigazdaként Pergő Margit, Berhida polgármestere köszöntötte, majd a megyei elnökök számoltak be e program végrehajtásának a térségükben szerzett tapasztalatairól.

A házigazda Veszprém megyében 14 egyesület részese a programnak, amelynek 380 önkéntes bűnmegelőzője folyamatosan emelkedő szolgálati óraszámban tett azért, hogy a lakosság biztonságérzete minél jobb legyen. Nem véletlenül az itt élők visszajelzése is pozitív, már csak azért is, mert ezeken a településeken szinte megszűnt a bűnözés. „Igaz, kemény munkával, de sikerült az elvárásoknak megfelelően teljesíteni a 13 érintett polgárőr egyesület tagságának a helyi sajátosságok figyelembevételével alakított programot” – hallottuk Győr-Moson-Sopron megye eredményeit, ahol tetézte a gondokat a migrációs hullám megjelenése is. S ha ez nem lenne elég, a közeli jövőben a Győrött megrendezendő Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál /EYOF/ biztosításában való részvétel jelent kihívást mintegy 100 polgárőr számára. Vasban jelentősen javult a közbiztonság a programban részt vevő 13 településen, s ez az önkéntes bűnmegelőzők és a rendőrség kiváló kapcsolata mellett annak is köszönhető, hogy bevonták a végrehajtásba a Személy- és Vagyonvédelmi Kamara helyi szervezetét is.

Elemző munkát végeztek Zalában, hogy kijelöljék a részt vevő településeket, így esett a választás 20 polgárőr egyesületre, amelyekbe sikeresen integrálták a fiatalokat is, s a „Szomszédok egymásért” /SZEM/ mozgalom kiszélesítésével bekapcsolták a települések lakóit is a bűnmegelőzési munkába. S itt a publicitásnak is nagy jelentőséget tulajdonítottak, amivel elérték: nőtt a bizalom a lakosság, a polgárőrök és a körzeti megbízottak között. Somogyban ügyeletes polgárőri rendszert vezettek be, így a nap minden órájában elérhető az önkéntes bűnmegelőző, aki segíteni tud a hozzá forduló állampolgárnak. A 13 településen – noha idegenforgalmilag frekventált községekről, városokról van szó – rohamosan csökkent a bűncselekmények száma, ezért is javasolták e program folytatását. Hangsúlyozott figyelmet fordítottak a fiatalok, az Ifjú Polgárőrök bevonására e program kapcsán Baranyában. Mi több, a roma közösségek bevonását is kezdeményezték, ennek köszönhetően alakult a helyi körzeti megbízott segítségével egy döntő mértékben romákból álló polgárőr egyesület is. Egyedül itt hallottunk arról: az önkormányzatokkal való együtt munkálkodásban bőven akad még javítani való…

A megyei elnökök beszámolóját követően polgármesterek – vagy képviselőjük – és polgárőr vezetők mondhattak véleményt, oszthatták meg tapasztalataikat a jelenvoltakkal. A tíz hozzászóló mindegyike amellett érvelt: ez egy sikerprogram, s bíznak a folytatásban. Nem véletlenül! Valamennyi érintett településen javult a közbiztonság, a lakosság szubjektív biztonságérzete. Kiemelték a rendőrséggel való hatékony és példás polgárőri együttműködést, a polgármesterek pedig azt: a rendőrség – polgárőrség – önkormányzat hármasa rendkívül sokat tett azért, hogy ez a program valóban minta legyen. Minta arra: hogyan kell együttműködni, együtt tenni a lakosság biztonságáért. Volt, aki a kamerarendszer buktatóit ecsetelte, más arról szólt: vadkamerát „kölcsönöztek” a vadászoktól, így buktattak le illegális szemétlerakókat, fa tolvajokat. Külön is kiemelték az e program jegyében rendezett fórumok hasznosságát, s elhangzott az is, hogy az egyház szerepét sem lehet figyelmen kívül hagyni e program „terjesztésében”.

Nem önös cél, hanem a településeken élők biztonsága érdekében hoztuk létre ezt a programot – kezdte hozzászólását Papp Károly országos főkapitány.

A mai regionális értekezlet azt igazolja: totális sikert arattunk! Amit az OPSZ vezetésével közösen elterveztünk, azt Önök és a többi részt vevő egyesület teljes mértékben végrehajtották! Többször hangsúlyoztuk: a helyi problémákat helyben kell kezelni, megoldani. Íme, a bizonyság rá, hogy ez milyen sikeres! S ezt nem mi mondjuk, ezt a lakosság nyilvánítja ki azzal, mennyire érzik magukat biztonságban, milyen a közbiztonság érzetük. Azt kell mondanom: mintaszerű az e program kapcsán fellelhető hármas összefogás.

Javaslom: közösen gondolkodjunk el azon, hogyan tehetnénk még jobbá az állampolgárok biztonságát! Dr. Pintér Sándor belügyminiszternek javasolni fogom: vigyük tovább e sikerprogramot 2018-ban is! Köszönöm az illegális migráció kezelésében nyújtott polgárőri segítséget, köszönöm az önkéntes bűnmegelőzők tisztességét, nagyra becsülöm mindennapos tevékenységüket! Bizton számíthatnak ránk, rendőrökre a jövőbeni közös munkában is!

„ Jobban sikerült ez a program, mint arra számítottunk a 2013-as induláskor. Azt persze tudni kell: ez a mintaprogram dr. Pintér Sándor belügyminiszternek köszönhető. Ő javasolta nekünk: válasszunk ki olyan településeket, amelyeken rosszabb a közbiztonság az országos átlagnál. Így került először 100, majd további 150 és végül még ötven település e programba” – emelte ki dr. Túrós András. Az OPSZ elnöke

A továbbiakban arról szólt: az e településeken lévő polgárőr egyesületeket mintaegyesületként kiemeltük, s igyekeztünk ennek megfelelően anyagiakkal és technikával „felvértezni” őket. Ma itt sokszor hallottam a program sikeréről, a hármas összefogás eredményességéről. S több újszerű dologról is, mint az egyházak bevonásáról, a vadfigyelő kamerák alkalmazásáról, a helyi és régiós kommunikáció jótékony hatásáról. Miként arról is, hogy itt Berhidán kommunális adókedvezményt kapnak a polgárőrök. Vegyétek át ezeket a jó tapasztalatokat, hogy még sikeresebb legyen ez a program. Voltak persze gondjaink is, amelyek közül a legjelentősebb, hogy a 288 településen és a tucatnyi fővárosi kerületben nem sikerült megszólítani a fiatalokat, bevonni őket az önkéntes bűnmegelőző tevékenységbe. Ez persze nem csak a programban részt vevőkre igaz, országos tapasztalat!

A folytatásról belügyminiszter úr dönt. Szerintünk folytatni kellene, ha pedig így lesz, azt szeretném, ha 100-120 milliós külön támogatást kapnának a programban érintett egyesületek arra, hogy formaruhákkal lássuk el őket! Maradjon meg az a lelkesedés, felelősségteljes hozzáállás, ami ezen a tanácskozáson is érezhető volt. Őrizzük meg eredményeinket, tartsuk meg az egységet, tisztességet, így is bizonyságot adva polgárőri mivoltunkról.

Tóth Zoltán

Fotó:Dülk József