300×100 Biztonság – Előtérbe a helyi igényeket a folytatásban!

Kecskeméten, május 5.-én fejeződött be a 300×100 Biztonság Kiemelt Polgárőr Mintaprogram regionális értékelő sorozata. Az Univer Szövetkezeti Zrt. tanácstermében megjelenteket – Bács-Kiskun, Csongrád, Békés, Hajdú-Bihar, Tolna és Jász-Nagykun-Szolnok megyék polgárőr szövetségeinek, polgármestereinek illetve egyesületi elnökeinek képviselőit, valamint Papp Károly r. altábornagyot, az ORFK vezetőjét, Hatala Józsefet, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökét, dr. Túrós Andrást, az OPSZ elnökét, Dávid Károly r. dandártábornokot, megyei rendőrfőkapitányt és dr. Homoki Tamást, Kecskemét alpolgármesterét – házigazdaként Szarka Balázs vezérigazgató köszöntötte, s mondott néhány szót a sikeres élelmiszeripari cégről.

A tartalmas tanácskozáson – ahogy az a korábbiakban is volt – először a megyei polgárőr szövetségek vezetői mondták el tapasztalataikat a sikerprogram kapcsán. Bács-Kiskunban a statisztika azt mutatja: a programban érintett települések mindegyikén jelentősen javult a közrend, a közbiztonság. Működik a hármas összefogás, remekül dolgozik együtt a Rendőrség, a Polgárőrség és az Önkormányzat. Ennek is köszönhetően a közterületi járőrözés is aktívabbá vált. Miután a migrációban is jelentősen érintettek, ezen a téren is példásan helyt álltak a polgárőrök. Nem különben Csongrád megyében, ahol a tucatnyi részt vevő település közül hat a déli határ mentén fekszik, itt különösen jótékony hatása volt a sikerprogramnak. Imázs erősítőnek tekintik az önkéntes bűnmegelőzők a részvételt, nem véletlenül hétköznapi hősökként néznek rájuk a határ mentén végzett tevékenységükért. A folytatás mellett tették le a voksukat, ám ehhez középtávú stratégiai tervet javasolnak, s a lakossági igények felmérését! Békésben is 12 település részese e mintaprogramnak, s ezekben a napi kapcsolatoknak is köszönhetően jelentős javulás következett be az ott élők szubjektív biztonságérzetében. Egyre inkább nem csak nevében Békés ez a megye – hallottuk, miként azt is: ha eltörölnék a cégautó adót, több jutna az ott működő egyesületeknek, nagyobb lehetne a motiváció.

A Rendőrséggel közös közbiztonsági fórumok megmutatták Jász-Nagykun-Szolnok megyében a területek gondjait, így erre fókuszálhattak a mintaprogramban részt vevő egyesületek. A stratégia sikerességét bizonyítja, hogy javult a lakosság szubjektív közbiztonság érzete. Már csak azért is, mert a résztvevő polgárőr egyesületek külön támogatása jelentős többletszolgálatot is eredményezett. Szerintük rotációs rendszerben kellene folytatni e mintaprogramot. A legkisebb megye, Tolna egyben bűnügyileg a legjobb is. A megszokott hármas választotta ki az érdekelt településeket, s igen pozitív hatással volt ezek közbiztonságára a mintaprogram. S ezt igazolta, amikor visszakontrolláltatták a polgármesterekkel, mennyire váltak valóra az elképzelések! Mert ez ügyben is a lakosság véleménye a mérvadó! A közterületi járőrszolgálati óraszám jelentősen meghaladta Hajdú-Bihar megyében – e programnak is köszönhetően – a korábbi évekét. Ennek köszönhetően is érezhető javulás történt a közbiztonságban, egyben a lakosság bizalma is nőtt a polgárőrök iránt. Különösen a lovas és kerékpáros járőrözés nyerte el az érintett településeken élők tetszését, s annak is jó visszhangja volt, hogy más civil szervezeteket is bevontak ebbe a munkába.

Kecskeméten kiemelt témaként kezelik a lakosság biztonságát – hallottuk a város alpolgármesterétől. Az igen jól működő rendőrségi és polgárőri kapcsolatok mellett a város és az önkormányzati képviselők saját keretükből évente mintegy 12-14 millió forinttal támogatják a Hírös város két polgárőr egyesületét. A rend fenntartásába bevonták a Városrendészetet is, így több területre jut hatékonyabb ellenőrzés. Zákányszéken korábban a román vendégmunkások jelenléte hatott negatívan a közbiztonságra, majd a migráns áradat lepte el a település kül- és belterületét. Az ott lakók biztonságát a jól működő polgárőr egyesület tagjai szavatolták, s a rendőrséggel közösen sikeresen oldották meg e nem lényegtelen kérdést. Baks községben 30 százalékos a kisebbség aránya, ennek ellenére a mintaprogramnak köszönhetően jelentősen javult az itt élők szubjektív közbiztonságérzete, mert szerencsére sok a segítő kéz! Mórahalomban jelentős javulást eredményezett a település közbiztonságában a mintaprogramban való részvétel. Az önkéntes bűnmegelőzők elismertségét jelzi: 10 felnőtt és 5 Ifjú Polgárőrrel növekedett az egyesület létszáma. A migráns csúcsidőszak idején 18 település polgárőrei láttak el itt és a térségben vendég polgárőr szolgálatot – külön köszönet érte! Doboz polgármestere a folytatás mellett tette le voksát, már csak azért is, mert érzékelhetően javult a településen élők biztonságérzete e programnak is köszönhetően. Mert nem ritka, hogy a vezénylések miatt rendőr nélkül maradnak, ám az „űrt” remekül betöltik a polgárőrök! Pincehely első számú vezetője a cégautó adó megléte miatt értetlenkedett, a térfigyelő kamerarendszer pályázati kiírását várja, hogy még jobbá, biztonságosabbá tegyék településüket.

A fél tucatnyi hozzászóló polgárőr vezető azt emelte ki: a mintaprogramban való részvételnek köszönhetően nőtt egyesületük technikai ellátottsága, így bővült a járőrözés lehetősége mind a bel-, mind a külterületeken. Növekedett a szolgálatban eltöltött órák száma is. Hangsúlyozottan említették meg: a gyerekek és az idősek védelme egyik fontos láncszeme ennek a tevékenységnek, s különösen utóbbiak esetében a tanyákon élőkre kell kiemelt figyelmet fordítani.Valamennyien a folytatás mellett voksoltak, de azt szeretnék, ha a megújult mintaprogramban részt vevő egyesületeknek címkézetten érkezne a támogatás.

A résztvevők megtöltötték tartalommal ezt a programot, aminek köszönhetően jelentősen nőtt a lakosság szubjektív közbiztonságérzete. Nem véletlenül, hiszen ez értük van! – kezdte felszólalását Papp Károly. Az országos főkapitány az együttműködést, a párbeszédet, a közös gondolkodást és cselekvést jelölte meg a siker kulcsaként. Külön is szólt arról, hogy az illegális migrációhullám időszakában az önkéntes bűnmegelőzők erejükön felül teljesítettek mind a határ mentén, mind az ország belsejében, ahol betöltötték az elvezényelt rendőrök szerepét. Tisztelt és nagyrabecsülés azoknak is – emelte ki az ORFK vezetője –, akik vendég polgárőrként láttak el önkéntes feladatokat a határtérségben. Kiváló döntés volt e mintaprogram beindítása, s nem titkolom: dr. Pintér Sándor belügyminiszternek a folytatásra tettem javaslatot, hiszen az állampolgárok – akikért létrehoztuk ezt – elégedettek ezzel, s ennél nagyobb dicséret nem kell! A folytatás mellett teszek hitet, köszönöm a sok hasznos információt, a megerősítéseket.

A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács saját pályázati rendszerével tudja támogatni ezt a folytatásra ítéltetett mintaprogramot – jelentette ki dr. Hatala József. Az NBT elnöke bejelentette: 2018-ban külön olyan pályázatot is kiírnak, amely a 300×100 Biztonság programban részt vevő polgárőr egyesületek támogatására szól, mert az összefogás és a célirányos pályázatok igen jó lehetőséget biztosítanak a lakosság biztonságérzetének növelésére!

Magyarország egyik sikerágazatáról, a közbiztonságról, a mintaprogram tapasztalatairól és a jövőre vonatkozó elképzelésekről cseréltünk ma eszmét –, vezette be záró gondolatait dr. Túrós András. Ebben a sikerben benne van a Polgárőrség is, s azért van értéke, mert egy migrációval sújtott ország Rendőrsége és Polgárőrsége érte el – emelte ki az OPSZ elnöke. Rendkívül felelős hozzáállást tapasztaltunk a megyei szövetségek, a részt vevő egyesületek vezetői és az önkéntes bűnmegelőzők részéről. Sikerült ráirányítanunk a figyelmet a fókuszba került közbiztonságra, s olyan összefogás jött létre, amelynek köszönhetően javult a lakosság szubjektív biztonságérzete! Ezt az eredményt közösen kellene stabilizálnunk! Kérdezzük meg a lakosság egy részét, érezték-e a mintaprogram hatását, s mit javasolnak a folytatáshoz, amelynek során a helyi igényeket kell előtérbe helyeznünk! Foglalkoznunk kell – ha óvatosan is – a rotációval, de nem szabad „felforgatni” a mintaprogramot! Arccal a közterületi járőrszolgálat és a fiatalok felé! Ezek a minta polgárőr egyesületek – akik az „elitklub” tagjai – minél több Ifjú Polgárőrt vegyenek soraikba. Bízva abban, hogy a cégautó adótól megszabadulunk, s sikerül további forrásokat szerezni e sikerprogramra, úgy címkézett támogatást kapnak majd az érintett egyesületek. Köszönöm a program sikerét valamennyi polgárőr társamnak!

Tóth Zoltán

Fotó: Virág István