Évzáró értekezletet tartott az Obsitos-Őr Polgárőr Egyesület

Évzáró taggyűlését tartotta az elmúlt hét végén a Leveleki polgárőrség.

Az egyesület első napirendi pontja az alapszabály módosítása volt, mely tartalmazta többek között a civil szervezetek törvényes keretek közötti működését, lehetőséget adva a szabályos működésre, támogatások, pályázatok benyújtására a hivatalos szervekkel való együtt működésre.

Az alapszabályzat változásának ismertetéséhez hozzászólás nem volt, így annak változását a tagság, szavazással elfogadta.

Második napirendként Majláth György, az egyesület vezetőjének beszámolója következett, ami az elmúlt időszakban elvégzett munkájukról szólt. A lakosságra főleg az idősebb korosztályra való odafigyelés, a rendőrökkel közösen végzett munkájuk, a fiatalok éjszakai szórakozásának ellenőrzése, a településünkön megtartott rendezvények biztosítása. Büszkék rá, hogy munkájuknak látszik az eredménye. Megköszönte azt a sok támogatást, amit az egyesület kap a civilektől és az önkormányzattól. Beszámolt az egyesület anyagi helyzetéről, összegszerűen a bevétel kiadásról.

Az értekezleten felszólalt a körzeti rendőrőrs vezetője, aki elismeréssel beszélt az elvégzett közös munkáról. Hozzászólt a megyei vezetés részéről megjelent képviselő és település polgármestere is.

Végezetül oklevelek és jutalmak átadására került sor, amit vacsora és vidám hangulatú beszélgetés zárt.

Email this to someonePrint this pageShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn